Senior beleidsmedewerker Zorgverzekeringen voor de Risicoverevening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 12 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer VWS21-137(Z)
 • Plaatsingsdatum 13 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Iedereen verzekerd van noodzakelijke zorg van goede kwaliteit én voor een redelijke prijs. Dat is het motto van de directie Zorgverzekeringen. En als (senior)beleidsmedewerker ben je dagelijks bezig met dit vraagstuk. Je werk staat voortdurend in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Altijd al, en nu met de COVID-19-pandemie helemaal. We willen de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg vergroten, zorg zinniger maken én de juiste zorg op de juiste plek bieden.

De directie Zorgverzekeringen werkt aan antwoorden op deze vragen vanuit het verzekeringsperspectief. Dat doen we zowel voor de curatieve zorg (Zorgverzekeringswet) als voor de langdurige zorg (Wet langdurige zorg). Hoe zorgen we ervoor dat zorgverzekeraars zich inzetten om kwalitatief goede en doelmatige zorg in te kopen? Hoe voorkomen we dat een 88-jarige vrouw met gezondheidsklachten zich niet kan verzekeren en een man van 21 die nooit naar een dokter gaat wel? Wat vragen we mensen zelf te betalen voor zorg, en doen we dat per jaar of per behandeling? Welke zorg is verzekerd en welke zorg niet? Kan je de benodigde zorg ook in het buitenland krijgen?

Voor het cluster Risicoverevening en Fondsbeheer zoeken we een senior beleidsmedewerker Risicoverevening. Ben jij degene die wij zoeken?

Quote van Lisette: “Dicht op de besluitvorming kan ik echt iets betekenen met mijn wetenschappelijke en data-gedreven achtergrond. Met een mooi team regelen wij de solidariteit van ons zorgstelsel en zorgen we ervoor dat iedereen zich ongeacht zijn gezondheid tegen dezelfde premie kan verzekeren tegen ziektekosten.”

Bij het cluster Risicoverevening werk je aan een nog beter risicovereveningsmodel. Het risicovereveningsmodel is de ruggengraat van de Zorgverzekeringswet, omdat het de risicosolidariteit tussen de 88-jarige vrouw en de 21-jarige man borgt. We compenseren zorgverzekeraars voor verschillen in gezondheidsrisico’s in hun verzekerdenpopulatie, zodat alle verzekerden vanuit financieel perspectief even aantrekkelijk zijn. We werken aan het actualiseren en verder verbeteren van het model. Hiertoe geven we opdracht tot kwantitatief onderzoek, begeleiden we zulke onderzoeken en vertalen we de onderzoeksuitkomsten naar modelaanpassingen. Vervolgens verzorgen we de bestuurlijke besluitvorming en de verantwoording aan het parlement. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met zorgverzekeraars, onderzoekers en het Zorginstituut dat de risicoverevening uitvoert.

Voorbeelden van je werkzaamheden kunnen zijn:

 • Advisering van de minister over een mogelijke verbetering van het risicovereveningsmodel: voordelen, nadelen, risico’s, draagvlak in de politiek, draagvlak bij zorgverzekeraars, uitvoeringsaspecten, juridische kant.
 • Begeleiden, commentaar geven op en suggesties doen bij een risicovereveningsonderzoek door een onderzoeksbureau, van start tot finish.
 • Doordenken en maken van technische keuzes in het risicovereveningsmodel, in afstemming met collega’s bij het Zorginstituut.
 • Bewaken van de privacy bij het beschikbaar stellen van data voor onderzoek aan de risicoverevening door onderzoeksbureaus en universiteiten.
 • Adviseren over de impact van corona op de risicoverevening.

Je werkt intensief samen met collega’s binnen de directie Zorgverzekeringen, en ook met collega’s bij het Zorginstituut en counterparts bij Zorgverzekeraars Nederland, individuele zorgverzekeraars en onderzoekers bij onderzoeksbureaus en universiteiten.

Al jouw taken verricht je in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je draagt bij aan Kamerdebatten en Kamerbrieven en je beantwoordt Kamervragen. Je overlegt met counterparts bij zorgverzekeraars, overheidspartijen en consumenten- en patiëntenorganisaties, en je komt tot gedragen keuzes of heldere beslispunten. Naast de inhoud maakt deze politiek-bestuurlijke aandacht het werken bij de directie Zorgverzekeringen spannend!

Je werkt in een sterk en enthousiaste team binnen een gezellige directie waarin je volop de ruimte krijgt om je stempel op het beleid te drukken. En doordat de meeste van je collega’s in meer dan een cluster actief zijn, ontwikkel je ook affiniteit met andere onderwerpen, zoals het beheer van het verzekerde pakket en de verzekeringsmarkt. We streven ernaar dat jij op termijn ook actief bent bij een ander cluster van de directie.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een kwantitatieve richting, zoals econometrie of een kwantitatieve (gezondheids)economische richting. Een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en kwantitatieve vaardigheid is een must, blijkend uit kennis van en werkervaring met modelmatig denken, modelleren, data-analyse en/of econometrie. Onderzoekservaring in het gebruik van grote datasets is welkom.
 • Je bent een enthousiaste persoonlijkheid met belangstelling voor het publieke belang en overheidsbeleid.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en je kunt anderen overtuigen.
 • Je neemt graag initiatief, zonder voorbij te gaan aan de belangen van de omgeving.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Maarten Cornet, MT-lid directie Zorgverzekeringen.
 • Maandag 23 augustus 2021 worden de eerste selectiegesprekken gevoerd.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Salarisniveau schaal 11 en 12. Inschaling geschiedt op basis van kennis en ervaring. Ben je minder ervaren maar is je interesse gewekt? Dan nodigen we je uit ook te solliciteren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het motto van de directe Zorgverzekeringen is: ‘Iedereen verzekerd van noodzakelijke zorg van goede kwaliteit en voor een redelijke prijs.’ Met dit doel voor ogen zetten we ons met zestig enthousiaste medewerkers in voor het onderhoud en de doorontwikkeling van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit het perspectief van het zorgverzekeringsstelsel werken we met veel directies en partijen binnen en buiten het ministerie samen.

De directie Zorgverzekeringen probeert antwoorden te vinden op de volgende vragen. Wat is verzekerde zorg? Wie zijn verzekerd? Wat betalen mensen voor de zorg(verzekering) en wat betalen mensen zelf voor zorg? Welke keuzes hebben verzekerden? Hoe wordt er verzekerd? Hoe functioneert de zorgverzekeringsmarkt? Hoe bevorderen we een gelijk speelveld tussen verzekeraars? Hoe werken zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten samen? Hoe krijgen mensen de juiste zorg op de juiste plek?

De rode draad hierin is de vraag hoe we de zorg (zowel de Zvw als de Wlz) enerzijds betaalbaar en toegankelijk houden en anderzijds klaar maken voor de vragen van de toekomst. Dit raakt aan discussies over prikkelwerking binnen en tussen de zorgstelsels, bekostiging van verschillende zorgvormen, financieringsvraagstukken, contractering van zorg en de werking van de verzekeringsmarkt.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maarten Cornet, MT-lid directie Zorgverzekeringen (t/m 22 juli)

06-31662395

Pieter van Erp, clustercoördinator Risicoverevening (vanaf 23 juli)

06-25342229

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuners directies COVID19 en Publieke Gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerkers vaccinatie COVID-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon