Senior beleidsmedewerkers bodemregelgeving

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 15 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 22-265
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Duurzaam en efficiënt gebruik van de bodem en de ondergrond is op dit moment een belangrijk maatschappelijk thema dat veel politieke en maatschappelijke aandacht krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van granuliet in diepe plassen en het toepassen van secundaire grondstoffen, zoals staalslakken en bodemassen. Een belangrijke bouwsteen voor het beleid is de wet en regelgeving. De komende jaren werken we aan een toekomstbestendig bodemstelsel met als doelstelling een optimale bescherming van de bodem. Daarin speelt de inwerkingtreding van de Omgevingswet en bodemregelgeving vanuit de EU een belangrijke rol. Om hiervoor gesteld te staan zijn we op zoek naar een senior beleidsmedewerker met ervaring met en/of achtergrond in (bodem)wet- en regelgeving voor onze afdeling Bodem en Ondergrond (BO).

Wat ga je doen
Als senior beleidsmedewerkers bodemregelgeving en omgevingswet ga je een bijdrage leveren aan een herijking van het bodemstelsel zodat we voor de toekomst een optimale bescherming van de bodem kunnen waarborgen. Je draag bij aan de aan de vormgeving van wet en regelgeving op het gebied van bodem. Je zorgt voor een zachte landing van bodemvraagstukken die opkomen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Je schrijft nota’s aan de staatssecretaris, beleidsvorming m.b.t. bodemkwaliteit. Daarnaast houd je je bezig met het opstellen van of het meeschrijven aan kamerbrieven en werk je mee aan de voorbereiding van debatten in de Tweede Kamer ter ondersteuning van de staatssecretaris.
Dit alles doe je in teamverband. Voor jouw werkzaamheden onderhoud je nauwe contacten met diverse onderdelen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in het bijzonder onze juridische afdeling, en met andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen. Daarvoor is het van belang dat je snel kunt schakelen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie WOM (Water Ondergrond en Marien)
De directie stimuleert een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, in Nederland en in het buitenland. Medewerkers van WOM werken aan onderwerpen als bodembeleid, drinkwater, delta-aanpak waterkwaliteit, deltaprogramma zoetwater, internationale wateraanpak, kaderrichtlijn mariene strategie en de structuurvisie ondergrond.
Bij de directie werken ongeveer 80 mensen. Deze werken in 4 verschillende afdelingen: Waterkwaliteit en –kwantiteit (WKK), Bodem, Ondergrond en Wadden (BOW), Marien- en Internationaal Waterbeleid (MIW) en Directiesecretariaat (DS).

Afdeling Bodem en Ondergrond (BO)
De afdeling BO bestaat uit drie teams: Ondergrond, bodemkwaliteit en bodemsamenwerking. Bodem, water en grondwater zijn het fundament voor een gezonde leefomgeving, voedsel en drinkwater. De kwaliteit daarvan is de basis voor veel maatschappelijke opgaven terwijl door het intensive grondgebruik in Nederland dit voortdurend onder druk staat. De afdeling is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op dit terrein en de wet en regelgeving. Dat doen we samen met andere onderdelen binnen het ministerie, met andere ministeries, met andere overheden en NGO’s, met het bedrijfsleven en kennisinstituten.
Bij de afdeling Bodem en Ondergrond werken we hieraan met ruim 20 mensen. Daarnaast is BO opdrachtgever voor circa 25 fte ( beleidsondersteuning en advies) bij Rijkswaterstaat. De afdeling is divers samengesteld in leeftijd, gender en ervaring.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hanneke Brouwer

06-11492857

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema

06-25095127

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Water en bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Milieu (Omgevingsveiligheid en Vuurwerk)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon