Senior beleidsmedewerkers BRP

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 24 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DIS/2021/02
 • Plaatsingsdatum 10 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wie zoeken wij?
Je hebt een relevante afgeronde WO opleiding. Kent de wereld van de (Rijks)overheid. Je bent analytisch sterk, alert, zelfstandig en tegelijkertijd in staat effectief samen te werken. Je kunt mee in beleidsmatige discussies, juridische afwegingen en hebt goed zicht op politieke consequenties. Je kunt je goed zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken.

Inhoud functie
Je gaat meewerken aan verbeteringen en vernieuwingen van de Basisregistratie Personen. De Basisregistratie Personen bevat de gegevens van 25 miljoen mensen. Het is de registratie van de persoons- en adresgegevens van alle inwoners van ons land en alle andere personen met een relatie met de Nederlandse overheid (niet-ingezetenen). De minister van BZK is verantwoordelijk voor de wet BRP en voor alle centrale voorzieningen voor het bijhouden en verstrekken van gegevens uit de BRP. Honderden organisaties gebruiken de gegevens in hun dienstverleningsprocessen. De BRP is onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland en het is een basisvoorziening voor de Nederlandse identiteitsinfrastructuur (uitgifte reisdocumenten, DigiD).

De komende jaren moeten veel wijzigingen worden doorgevoerd in de systemen en in wet- en regelgeving. Zo moet de registratie van niet-ingezetenen worden uitgebreid. Gemeenten en andere overheidsorganisaties hebben beter zicht nodig op verblijf van EU-arbeidsmigranten in Nederland. Hiervoor is het nodig dat contactgegevens en tijdelijke verblijfsadressen gaan worden geregistreerd en bijgehouden. De verbetering van de registratie maakt deel uit van een interdepartementale aanpak voor betere bescherming van EU-arbeidsmigranten. Andere wijzigingen in de BRP zijn nodig om regie van de geregistreerden op hun gegevens te verbeteren. Inzage in de verstrekkingen moet makkelijker worden en er komen mogelijkheden om op basis van toestemming van de burger zelf gegevens te verstrekken, ook buiten de overheid. Ook zijn er verbeteringen nodig voor de gebruikers van de BRP, waaronder extra zoekmogelijkheden. De wijzigingen in de BRP worden programmatisch aangepakt in nauwe samenwerking met de Rijkdienst voor Identiteitsgegevens, gemeenten en gebruikers van de BRP. De beleidsdirectie moet zorgen voor beleidsmatige en juridische kaders, en treedt daarnaast op als opdrachtgever voor de uitvoering.

Je schrijft beleidsnotities, neemt deel aan interdepartementaal en interbestuurlijk overleg, doet de beleidsvoorbereiding voor benodigde aanpassing van wet- en regelgeving, rapporteert aan de bewindspersonen en Tweede Kamer en neemt deel aan werkgroepen op deelprojecten. Ook taken in het kader van opdrachtgeverschap kunnen tot je taken gaan behoren, zoals het secretarisschap van de interbestuurlijke programmaraad.

Het is belangrijk dat je een goed netwerk kunt onderhouden. Je zorgt voor afstemming met beleidsterreinen die raken aan de BRP, zoals het stelsel van basisregistraties, digitale identiteit en reisdocumenten. Je overlegt met collega’s van andere departementen over ontwikkelingen daar die gevolgen gaan hebben voor de registratie, zoals wijzigingen in het burgerlijk wetboek of in sectorwetgeving. Je volgt diverse innovatieve trajecten, zoals experimenten van gemeenten en de pensioensector voor andere wijzen van gegevensverstrekking, waarbij in plaats van losse gegevens (geboortedatum) antwoorden op vragen (ouder dan 18 ja/nee) worden verstrekt. Belangrijke partners zijn onder andere de VNG, NVVB, ministeries van SZW en JenV.

Functie-eisen

De algemene functievereisten van senior-beleidsmedewerker schaal 11 en 12 zijn van toepassing. Zie hiervoor functiegebouw Rijk.

Aanvullend:

 • Een afgeronde voor dit onderwerp inhoudelijk relevante WO opleiding
 • Aantoonbare werkervaring en affiniteit met het werkveld
 • Aantoonbaar sterk en relevant netwerk binnen de overheid is een pré
 • Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie
 • Kennis en ervaring met interbestuurlijke vraagstukken omtrent overheidsdienstverlening

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie en visie van de directie Digitale Samenleving (vml. directie Digitale Overheid)

Missie
Steeds meer burgers en bedrijven kunnen op een volwaardige wijze aan de digitale samenleving mee doen, waarbij hun grondrechten en publieke waarden worden beschermd.

Visie

We bieden burgers een betrouwbare digitale identiteit om hun zaken te kunnen regelen.
#Digitale Identiteit
We beschermen de grondrechten van burgers en bedrijven in de digitale samenleving en dragen bij aan het versterken van de democratie, ook als burgers en bedrijven niet kunnen en willen deelnemen aan de digitale samenleving.
# Digitale Grondrechten
We zorgen dat de digitale interactie in de samenleving op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en persoonlijke wijze kan plaatsvinden.
# Digitale Dienstverlening

De directie Digitale Samenleving zorgt ervoor dat burgers en bedrijven op een veilige, transparante en betrouwbare manier digitaal hun zaken met de overheid kunnen doen. Dat doet de directie door het formuleren en bewaken van kaders voor maximaal op de behoeften van burgers en bedrijven afgestemde digitale publieke dienstverlening, incl. wegnemen van blokkades voor naadloos op elkaar afgestemde diensten over taakgebieden van individuele publieke dienstverleners heen.

De directie wil de randvoorwaarden helpen scheppen vanuit BZK om in Nederland sociale innovatie en technologische innovatie hand in hand te laten gaan. De ambitie van de directie voor de komende jaren is het vanuit de overheid vormgeven van een stevig in publieke waarden verankerde informatiesamenleving.

Het startpunt van dienstverlening door de overheid aan burgers en bedrijven is de vaststelling van een identiteit. Wie ben je en ben je wie je zegt dat je bent. De afdeling Identiteit en Toegang ontwikkelt voor de identiteitsvaststelling en daarna het gebruik van deze identiteit voor onder andere toegang tot publieke dienstverlening de beleidsmatige kaders. Ook is de afdeling gedelegeerd opdrachtgever van de (door)ontwikkeling van voorzieningen die de identiteitsvaststelling en –controle mogelijk maken, zoals het paspoort, de Basisregistratie Personen en de digitale identiteit.

De afdeling Identiteit & Toegang bestaat uit 20 mensen. We werken intensief samen en dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid. Het tempo ligt hoog. De “deuren” staan altijd open. Collegialiteit, betrokkenheid en gezelligheid zijn belangrijk. Iedereen krijgt de ruimte zichzelf te zijn. Fouten maken mag.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gé Linssen

06-11376953

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker digitale identiteit

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker toegang digitale dienstverlening

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Informatieveiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon