(Senior) Beleidsmedewerkers Openbaar Vervoer en Spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 4
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 4 februari Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2020-316
 • Plaatsingsdatum 7 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor de directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS) zoeken we naar een viertal (senior) beleidsmedewerkers voor een tijdelijke periode van 2 jaar. De omgeving waarin je gaat werken is dynamisch! De belangstelling vanuit de politiek en media voor het openbaar vervoer is groot. Je gaat te maken krijgen met soms krappe deadlines en een kritisch meekijkende buitenwereld. De vacatures binnen de directie OVS zijn bij de afdeling OV en Stations (2 fte) en bij de afdeling Aansturing NS en ProRail (2 fte). Indeling gebeurt in samenspraak en op basis van jouw werkachtergrond en interesse. Onderaan deze pagina kun je meer lezen over de directie en beide afdelingen.

Wat ga je doen?
Goed en bondig kunnen schrijven is een belangrijke kwaliteit, omdat je een verantwoordelijkheid krijgt in het schrijven van bijvoorbeeld kamerbrieven, nota’s en rapportages. Je moet het daarnaast leuk vinden om een bijdrage te leveren aan Kamerdebatten en Kamervragen te beantwoorden. Je neemt initiatief en bent accuraat. Je kunt je inhoud snel eigen maken en tot een scherpe analyse komen. Goede samenwerking tussen vervoerders, overheden en reizigersorganisaties is essentieel om de kwaliteit te verbeteren en reizen met openbaar vervoer aantrekkelijk te maken en te houden. Je bent in staat de verbinding te zoeken met OV-bedrijven, ProRail, decentrale overheden en andere stakeholders. Je brengt waar nodig partijen bij elkaar om tot afspraken te komen over maatregelen.

Voorbeelden van dossiers die mogelijk tot je takenpakket gaan behoren zijn:
• Vormgeving van de marktordening op het spoor (OV en Stations),
• Werken aan de transitie van de OV-sector naar de periode post-Corona (OV en Stations), in het bijzonder voor de NS (Aansturing NS en ProRail).

Als (senior) beleidsmedewerker ben je in staat goed samen te werken. Je pakt proactief je rol in de teams, waarin er een collegiale verantwoordelijkheid is om tijdige en goede producten te leveren en waarin mensen elkaar kunnen vervangen als dat nodig is. We verwachten een collegiale en flexibele instelling van je. De functie kent veel variatie door de combinatie van inhoudelijke dossiers, reguliere en ad hoc werkzaamheden, interne en externe overleggen, constante politieke en publicitaire aandacht.

Functie-eisen

Wat neem je mee:
• Je hebt een universitaire opleiding afgerond met goede studieresultaten.
• Je hebt een sterk ontwikkelend analytisch denkvermogen en je bent scherp en helder in je advisering.
• Je hebt aantoonbaar kennis van beleidsvraagstukken en –processen en affiniteit met maatschappelijke vraagstukken, zoals het openbaar vervoer.
• Vanwege de inhoudelijk complexe dossiers waar je je mee bezig gaat houden, ben je in staat om jouw dossier snel eigen te maken, ook wanneer informatie over je dossier niet vanzelf wordt aangeleverd.
• Je bent in staat hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en de politiek-bestuurlijk gevoelige onderwerpen uit jouw dossier te benoemen en die te betrekken.
• In je communicatie druk je je helder en bondig uit en je bent in staat heldere en afgewogen adviezen te schrijven waarbij je to-the-point bent (bijv. in kamerbrieven, nota’s, voortgangsrapportages)
• Je ontwikkelt, onderhoudt en benut relaties en contacten met stakeholders, binnen en buiten het ministerie, om informatie en medewerking te verwerven. Je toont je daarbij omgevingsbewust doordat je weet wat voor de stakeholders belangrijk is en daarop effectief in te spelen.
• Je bent in staat op een tactische wijze het belang van het ministerie IenW uit te dragen, en anderen te overtuigen van jouw standpunt.
• Je bent goed in het plannen en organiseren van werkzaamheden en het behalen van concrete resultaten.
• Je bent creatief, zelfstandig én gericht op samenwerken.
• Je staat stevig in je schoenen, ook waar sprake is van werkdruk of weerstanden.
• Je kunt goed omgaan met wisselende werkdruk en bent op veel terreinen inzetbaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS) zorgt er samen met al haar partners voor dat reizigers gebruik kunnen maken van een optimaal OV-netwerk, dat goederen optimaal per spoor vervoerd kunnen worden en dat de hoofdspoorweginfrastructuur voldoende capaciteit heeft, betrouwbaar en veilig is. Dit doet OVS met diverse projecten en programma’s op het gebied van veiligheid, de OV-chipkaart, ERTMS en het programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Verder is OVS ook verantwoordelijk voor alle infrastructuurprojecten op spoorgebied, de aansturing van NS en ProRail (concessies), de hogesnelheidslijn, goederenvervoer en nog vele andere (internationale) dossiers. Ook is OVS nauw betrokken bij de uitwerking van het Toekomstbeeld OV, waarbinnen met betrokken partijen uit de sector de langetermijnvisie op het openbaar vervoer wordt vertaald naar acties op korte en middellange termijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een zeer dynamische omgeving met veel uitdagingen.

De werkzaamheden hiervoor zijn verdeeld over vijf afdelingen:
• de afdeling OV en Stations,
• de afdeling Rijksinfrastructuur en Goederen,
• de afdeling Beleid en Omgeving,
• de afdeling Veiligheid en (Internationale) Regelgeving, en
• de afdeling Aansturing NS en ProRail.

Zoals eerder aangegeven zijn de vacatures bij de afdeling OV en Stations (2 fte) en bij de afdeling Aansturing NS en ProRail (2 fte). Hieronder worden de afdelingen kort gepresenteerd.

Afdeling OV en Stations
De afdeling OV en Stations is verantwoordelijk voor de marktordening van het OV, het optimaliseren van de deur tot deur-reis in de OV-keten en de samenwerking met de OV-sector aan de borging van publieke belangen zoals toegankelijkheid en sociale veiligheid. De afdeling is verdeeld in drie clusters, die nauw samenhangen en samenwerken. De vacatures zijn bij de clusters Marktordening en OV-Keten.

Cluster Marktordening (1 vacature)
In dit cluster wordt gewerkt aan een toekomstbestendige marktordening op het spoor. Dat doen we door in projecten te werken aan bijvoorbeeld een afwegingskader voor de toekomstige decentralisatie van treindiensten, het opstellen van een stationsagenda samen met NS en ProRail, en door het uitvoeren van een marktverkenning internationale verbindingen om te zien welk vervoersaanbod uit de markt tot stand komt als vervoerders niet meer op basis van een vervoerconcessie hoeven rijden. Ook gaan we aan de slag met het in kaart brengen van de wijze waarop de governance (sturing en coördinatie) van het spoorsysteem ingericht moet worden om meer marktopening te kunnen accommoderen en indien gewenst op termijn (delen van) het netwerk te kunnen aanbesteden. Met dit laatste traject ga jij onder andere aan de slag. De marktordening van het spoor is een onderwerp dat politiek in de belangstelling staat. Het onderwerp is in hoge mate politiek strategisch van aard en vergt een analytisch en een goed politiek-bestuurlijk inzicht.

Cluster OV-Keten (1 vacature)
Het cluster OV-Keten heeft als centrale opgave het bevorderen van samenwerking in de OV-keten en het verbeteren van de deur tot deur reis voor de reiziger. Onderdeel hiervan is de knooppuntontwikkeling met het uitbreiden van fietsenstallingen, verbeteren van de aansluiting van dienstregelingen, het opstellen van een dashboard om de deur tot deur reis te monitoren. Ook het taxidossier en onderdelen van het busvervoer vallen binnen dit cluster. Daarnaast wordt vanuit dit cluster met verschillende stakeholders gewerkt aan het verbeteren van sociale veiligheid en toegankelijkheid voor reizigers met een beperking.

Cluster OV-Chip en Data
Dit cluster draagt zorg voor de voorzieningen die nodig zijn om van deur tot deur te kunnen reizen. Thema’s zijn het doorontwikkelen van de OV-Chipkaart naar nieuwe en gebruiksvriendelijke vormen van betalen voor het OV en het vergroten van de transparantie door beschikbaarheid van data en reisinformatie, met als doel vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Ook wordt vanuit dit cluster de tijdelijke financiële steun aan OV-bedrijven vanwege Corona georganiseerd.

Afdelingen Aansturing NS en ProRail
De afdeling Aansturing NS en ProRail geeft invulling aan de aansturing van ProRail, NS en de HSL-Zuid via de concessies en via de financiële bijdrage aan ProRail voor de instandhouding van het spoor. De omgeving en taken maken het werk dynamisch waarin ruimte is voor ontwikkeling van medewerkers. De afdeling is verdeeld in drie clusters en een projectteam, die nauw samenhangen en samenwerken. Het betreft een cluster ProRail, een cluster NS, een cluster HSL en een projectteam voor de onderhandse gunning van de nieuwe HRN concessie. De clustercoördinatoren zijn de primaire aanspreekpunten voor de teams.

De twee vacatures staan open binnen het cluster Vervoerconcessie. Dit cluster bevordert de prestatieverbetering van NS via het sturen en handhaven op de afspraken die in de concessie zijn vastgelegd. Het cluster is het eerste aanspreekpunt voor NS, voor intern OVS en voor externe stakeholders waar het zaken betreft die de concessie aangaan. Het cluster is op dit moment met name bezig met de gevolgen van Covid, bijvoorbeeld de financiële steun voor NS en het transitieplan voor NS voor de komende jaren. Je wordt verwacht breed inzetbaar te zijn binnen dit cluster waarbij zeker de eerste periode de nadruk zal liggen op de dossiers die samenhangen met de gevolgen van Covid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.J.F. Weekers

06-15360917

De heer drs. D.A. Blokland

06-15288087

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. Kashmiri

06-11267192

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk onderzoeker ruimtelijke context transities

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Wetenschappelijk medewerker Ruimtelijke afwegingen

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Auditor veiligheid op het spoor

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon