Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior bestuursadviseur/netwerkadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 15 november Nog 1 dag
 • Vacaturenummer ILT 2018-345
 • Plaatsingsdatum 1 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Inspectie Leefomgeving en Transport is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als ‘ogen en oren’ van de minister en de staatssecretaris signaleren wij nieuwe, soms ongewenste ontwikkelingen en communiceren daarover. Als senior netwerkadviseur ben jij dé schakel tussen de Inspectie en de buitenwereld en creëer je met jouw politiek-bestuurlijke sensitiviteit productieve en strategische samenwerkingsrelaties.

Als senior netwerkadviseur ben je een verbindende schakel tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT) en de relevante buitenwereld (sectoren, partners, beleid, politiek, Europees/internationaal). Je legt verbanden, creëert draagvlak, vangt signalen op en bouwt actief aan strategische samenwerkingsrelaties. Daarnaast vertaal je je bevindingen uit het toezichtproces naar de buitenwereld, zorg je daarbij voor een goede timing en ga je politiek-bestuurlijk sensitief te werk. Je reageert snel en adequaat op vragen uit de buitenwereld, en hebt bijzondere aandacht voor vragen uit de politiek en het beleid, zoals de beantwoording van Kamervragen en het leveren van nieuwe inbreng naar aanleiding van beleidsvragen. Politiek-, bestuurlijk en maatschappelijk gevoelige thema’s herken je en je brengt deze acties onder de aandacht van het directieteam en de bewindspersonen.

Binnen de afdelingen hebben alle netwerkadviseurs in principe dezelfde taken; uiteraard wel onderverdeeld naar zwaarte van het inhoudelijk dossier, ervaring en persoonlijke interesse.

Belangrijke taken zijn:

 • relatiemanagement (naar buiten en naar binnen);
 • bestuurlijke advisering (richting (plv) inspecteur-generaal en directieteam);
 • coördinatie bij politiek-bestuurlijke dossiers binnen de ILT.

Belangrijke producten zijn:

 • politiek-bestuurlijke adviezen;
 • nota’s, signaalrapportages en de beantwoording van Kamervragen;
 • stakeholderanalyses en netwerkanalyses;
 • HUF-toetsen (handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid, fraudebestendigheid) op voorgenomen nieuwe regelgeving.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding.
 • Je hebt kennis van beleids- en wetgevingsprocessen en kent de rol van de ILT daarin.
 • Je bent omgevingsbewust en kunt meebewegen met veranderende opvattingen/inzichten in het in en externe krachtenveld.
 • Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
 • Je houdt ervan zelf verantwoordelijkheid en initiatief te nemen en in teamverband samen te werken.
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en bent altijd op zoek naar een optimaal resultaat.
 • Je hebt goede contactuele en netwerkvaardigheden, evenals gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt een groot omgevingsbewustzijn en je kunt je goed een oordeel vormen.
 • Je bent een kei in plannen en organiseren en legt veel overtuigingskracht aan de dag in je optreden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De portefeuille Omgeving en Bestuur (OenB) is de schakel tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de buitenwereld. Zij zorgt ervoor dat de ILT zichtbaar en herkenbaar is en in verbinding staat met burgers, bedrijven, partners, politiek en beleid. Daarvoor is in deze directie het strategisch relatiemanagement belegd. Korte lijnen met politiek, beleid, sectoren en partners zijn cruciaal om alert in te spelen op ontwikkelingen. Hiermee draagt deze portefeuille ook het maatschappelijk effect van de ILT uit.

Op strategisch niveau verbindt OenB de omgeving met de ILT. Daarmee is OenB een belangrijke ontvanger van kennis, informatie en signalen uit de omgeving, die zij op een inzichtelijke manier beschikbaar stelt aan de leiding van de ILT, de ILT’ers en voor het analyse- en prioriteringsproces van de ILT.

De afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen geeft (net als de collega-afdeling Netwerken Transport) inhoud aan de verbinding op strategisch niveau tussen de ILT en haar omgeving. Ze is de informatie-interface met de omgeving, branches en sectoren, departementen en de politiek.

Door het ophalen en verkennen van informatie en het opstellen van signaalrapportages, heeft de afdeling een belangrijke rol bij de signalerende functie van de ILT. Ook is de afdeling een cruciale speler bij de maatschappelijke verantwoording en transparantie van de inspectie, door informatie-uitwisseling met externe stakeholders. Verbinden doen we binnen de afdeling nieuwsgierig en met een open houding. We analyseren voortdurend de omgeving om de stakeholders in beeld te krijgen, te houden en te positioneren. De adviseurs verkennen continu de omgeving op ontwikkelingen en signaleren mogelijke vraagstukken waarop de ILT kan anticiperen. De afdeling is proactief. Gevraagd en ongevraagd adviseren de adviseurs de directie, de leidinggevenden en de programma’s binnen de ILT op basis van de relaties buiten de ILT.

De werkzaamheden van de beide Netwerk-afdelingen hebben betrekking op alle onderwerpen die ILT in haar toezicht (inclusief vergunningverlening en opsporing) onder zich heeft. Er is een onderscheid gemaakt naar de transportsectoren en naar de sectoren in de leefomgeving en wonen. Dit heeft geresulteerd in twee afdelingen met een vergelijkbaar takenpakket, waarbij een afdeling zich richt op de Transportsectoren en de andere op Leefomgeving en Wonen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1.100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De ILT beweegt mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al haar werkzaamheden: toezicht, vergunning- en dienstverlening, opsporing en communicatie. De inspectie zet haar middelen in waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Als ‘ogen en oren’ van de minister en de staatssecretaris signaleert de ILT nieuwe, soms ongewenste ontwikkelingen en communiceert zij daarover. Zij legt aan de Tweede Kamer en de maatschappij transparant en actief verantwoording af van het effect van haar werk. Bij haar vergunning- en dienstverlening hanteert de ILT als uitgangspunt dat de gebruiker duidelijkheid, eenvoud en gemak ervaart en inzicht en overzicht heeft.

De veranderingen in de maatschappij vragen flexibiliteit van de ILT en van haar medewerkers. Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn daarbij sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw S. Spekreijse (MPA)

06 - 52 59 65 16

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer S.D. Wilson

06 - 11 70 16 10

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior webredacteur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior inspecteur vergunningverlening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Ozonlaag aantastende stoffen en F-gassen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon