Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Volkshuisvesting
 • Reageren voor 28 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DHC/20/11
 • Plaatsingsdatum 9 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Geschillen voorkomen tussen huurders en verhuurders: dat is het doel van de Huurcommissie in Den Haag. Lukt dat niet, dan bemiddelen we tussen de partijen. In alle gevallen is goed (bouwkundig) onderzoek van wezenlijk belang. Als senior bouwkundig onderzoeker lever je een belangrijke bijdrage aan de vaktechnische kaders voor het werk van de Huurcommissie. Daarmee help je mensen verder.

Je bent de expert bij de eenheid Onderzoek en Beslechten als het gaat om geschillen op bouwkundig gebied. Op basis van jouw onderzoek stel je deskundige, informatieve en begrijpelijke rapporten op waarmee huurders en verhuurders geschillen zelf onderling kunnen oplossen.

Jouw werk is gevarieerd. Ter plaatse verricht je metingen en controleer je voorzieningen. Ook heb je telefonisch contact met partijen, werk je aan bouwtechnische begrotingen, maak je vergelijkingen, en bereken je servicekosten. Daarnaast neem je deel aan projecten en faciliteer je collega’s met jouw bouwkundige expertise en algemene werkzaamheden voor het doen van onderzoek. Je vertaalt onder meer het vastgestelde beleid naar beleidsboeken, werkinstructies en handboeken. En je optimaliseert de processen die je vervolgens borgt in de organisatie.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma bouwkunde of gelijkwaardige deelcertificaten aangevuld met praktijkervaring.
 • Je hebt juridische basiskennis en diepgaande kennis van huurprijsrecht, huurrecht, bouwtechnische aspecten en servicekosten.
 • Je hebt kennis van de uitvoeringsbepalingen van de betreffende wet- en regelgeving, kunt die toepassen en houdt je kennis ervan up-to-date.
 • Je kunt financieel-administratieve of bouwtechnische wet- en regelgeving interpreteren en feitelijk toelichten.
 • Je kunt metingen verrichten, berekeningen maken en onderzoeksrapporten opstellen.
 • Je kunt zowel mondeling als schriftelijk helder communiceren en presenteert je zowel inhoudelijk als in houding en gedrag als een professional.
 • Je kunt complexe zaken inzichtelijk maken, goede afwegingen maken en op basis daarvan tot een realistisch oordeel komen.
 • Je werkt klant- en resultaatgericht, toont initiatief, kunt goed plannen en organiseren, en snel schakelen tussen verschillende zaken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.
 • Het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken en sociale netwerken, kan deel uitmaken van de procedure.
 • Als voorwaarde voor een aanstelling vragen wij je een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ieder geschil is uniek en vraagt om een behandeling binnen beleidskaders en richtlijnen. De afdeling Intake en Bemiddelen (I&B) doet zelfstandig de intake voor bijvoorbeeld een verzoek, een klacht of een Wob-aanvraag en kiest de juiste afhandelingswijze. Denk aan bemiddeling, onderzoek en/of geschilbeslechting. Als een zaak in de intakefase niet is afgedaan, dan bouwt de afdeling Onderzoek en Beslechten (O&B) voort op de feitelijke informatie die tijdens de intake is vastgesteld.

Het aantal verzoeken, de spreiding over het jaar, de aard van de verzoeken en de benodigde route binnen de Huurcommissie zijn grotendeels onvoorspelbaar. Daarom zetten we in het hele primaire proces dat de afdelingen I&B en O&B uitvoeren, onze medewerkers flexibel in. Zo kunnen we pieken tijdens de instroom opvangen en het verloop van het verdere proces zo soepel mogelijk laten verlopen.

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij conflicten of conflicten formeel te beslechten door bindende uitspraken te doen. Ook gemeenten, rechtbanken, (ver)huurders in de vrije sector, huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen bij de Huurcommissie terecht. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.

Tot nu toe richtte de dienstverlening zich vooral op het formeel behandelen van conflicten tussen huurder en verhuurder. Vanaf nu staan onze activiteiten, mede door de wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, ook in het teken van nieuwe oplossingsvormen voor conflicten en het verbeteren van de dienstverlening aan huurders en verhuurders.

Onze organisatie bestaat uit twee afdelingen in het primaire proces: de afdeling Intake en Bemiddelen en de afdeling Onderzoek en Beslechten. De ondersteuning van het primaire proces is ondergebracht in de eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frederike Diersen, Manager Onderzoek & Beslechten

06-50080832

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Diana Smit, HR-ondersteuner

06-25739575

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker

De Huurcommissie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Landelijk en deels kantoor
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiesecretaris directie Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling

Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon