• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 14 juni 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: DIV_20240528_12, Plaatsingsdatum: 29 mei 2024

Vind jij het verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen ook zo leuk en intrigerend. Kun jij je helemaal verliezen in procesanalyses, het in kaart brengen van knelpunten en verbeterpotentieel en deze vertalen naar mooie procesvisualisaties?

Dan zitten wij en onze proceseigenaren met smart op jou te wachten!

Als Business Analist werk je, samen met je collega’s van proces- en kwaliteitsmanagement, aan de (her)inrichting van de bedrijfsvoeringprocessen, waarbij doelen en uitdagingen altijd het vertrekpunt zijn. Op basis van gedegen analyses, in de business en bij betrokken relevante ketenpartners, doe je verbetervoorstellen en zorg je voor de uitwerking en borging van functionele documentatie.
Om deze rol goed in te kunnen vullen is het van belang dat je een netwerk opbouwt binnen de organisatie met proceseigenaren en betrokken ketenpartners. Je sluit aan of initieert overleggen of bijeenkomsten om te achterhalen waar behoefte is, knelpunten worden ervaren en welk verbeterpotentieel mogelijk is. Dit doe je niet alleen, maar samen met je collega’s van het team proces- en kwaliteitsmanagement. In dit team werk je intensief samen met de continu verbeter adviseur en de adviseurs kwaliteitsmanagent. Daarnaast werk je samen en zorg je voor afstemming met de business architecten in de context van de business architectuur.

Het is van belang om vanuit een continu verbeteren mechanisme, in afstemming met de proceseigenaren, voortdurend te blijven werken aan het verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsvoeringprocessen met als doel een flexibele en toekomstbestendige informatievoorziening ter ondersteuning van de maatschappelijke opgaves van het Ministerie van EZK en het Ministerie van LNV.
Je uitvalsbasis is het Team Proces- en Kwalitieitsmanagement (TPK) van het Servicepunt Bedrijfsvoering. Het TPK heeft de ambitie om HET kennis- en expertisecentrum te worden op het gebied van procesoptimalisaties, operational excellence, continue verbetersystematiek en kwaliteitsmanagement. Het TPK is een belangrijke pijler van het Servicepunt in de realisatie van excellente dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering diensten en producten. Het Servicepunt Bedrijfsvoering is nieuw in de organisatie en bestaat sinds 1 jaar.
Het team TPK is zelf nog volop in ontwikkeling, dat geeft ruimte voor eigen initiatief en mogelijkheden om ‘on the job’ te leren en te verbeteren. De collega’s houden van samenwerken met een gezonde dosis humor. Hard werken en gezelligheid gaat bij ons hand in hand. We zoeken iemand die net als ons resultaatgericht is, met passie zijn/haar werk verricht en altijd open staat voor vernieuwing. Leergierigheid en een open houding worden zeer gewaardeerd.

De volgende activiteiten behoren tot je werkpakket:

 • Ophalen, identificeren, analyseren, communiceren en valideren van requirements bij verschillende stakeholders ten behoeve van wijzigingen aan processen, procedures en informatiesystemen.
 • Uitvoeren van probleem- en knelpuntenanalyses en adviseren van verbeterpotentieel.
 • Participatie bij proces optimalisatie trajecten met behulp van de Lean methode.
 • Bijdragen aan procesarchitectuur in overleg met procesarchitecten.
 • Opstellen en borgen van proces en werkbeschrijvingen.
 • Het voorzien, onderkennen en vertalen van de IV-behoeften binnen de divisie.
 • Input leveren voor programma’s van eisen en wensen en wijzigingsvoorstellen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Met ingang van 1 januari 2023 bestaat bedrijfsvoering uit 2 directies binnen het Ministerie van EZK. De Directie Informatievoorziening (dIV) en Directie Mens & Organsisatie (dM&O). Het Servicepunt bedrijfsvoering is organisatorisch onderbracht bij de Directie IV, maar werkt effectief nauw samen met de directie M&O en de directie IV.

Bij het Servicepunt kunnen alle collega’s van de kerndepartementen van LNV en EZK terecht met hun vragen over bedrijfsvoering. Daar worden vragen beantwoord of doorgeleid naar de expertafdelingen of een Shared Service Organisatie. Het zorgt voor een ‘no wrong door’ beleving bij opdrachtgevers en collega’s van de kerndepartementen en biedt een platform voor de dienstverlening vanuit de expert­afdelingen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Informatie Voorziening (IV)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker graag wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers sa-mengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Wat werken bij EZK betekent? Je elke dag afvragen of Nederland klaar is voor de toekomst. Wat vraagt de economie van morgen vandaag van ons? Dat vraagt om een brede blik.

De directie Informatievoorziening (IV)
De directie Informatievoorziening (IV) is onderdeel van de bedrijfsvoering binnen EZK en LNV en staat aan de lat voor de digitale transformatie binnen beide departementen en de concernorganisaties. Daaronder wordt verstaan het beleidsmatig en operationeel doorontwikkelen, coördineren en realiseren van de informatievoorziening en de digitalisering. En het beschikbaar stellen van moderne ICT-voorzieningen.
De directie IV draagt bij aan de missie van EZK en LNV. Dit doet IV door de benodigde ondersteuning en faciliteiten, binnen het domein van de directie, goed en duidelijk te organiseren en de diensten kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar te leveren. Dit gebeurt steeds vaker in samenwerking met rijksbrede Shared Service Organisaties. Daarnaast heeft de directie IV een EZK- en LNV-concernbrede, kaderstellende, regisserende en adviserende rol, èn een operationele rol voor beide kerndepartementen. Ook biedt de directie IV ondersteuning van de departementale vertegenwoordiging in de ICBR waar het IV-onderwerpen betreft.

Binnen deze directie vind je de volgende afdelingen:

 • CIO-office
 • Digitale informatie
 • Functioneel beheer en regie
 • Facilitair en huisvesting
 • Programma Transparantie in informatie
 • Servicepunt (werkt samen met de directie Mens en Organisatie)
 • Planning & Control (werkt samen met de directie Mens en Organisatie)

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Saskia van der Meer

06-29158402

Richard Loman

06-29677866

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Informatie Voorziening (IV) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur inkoop en verduurzaming bedrijfsvoering

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Informatie Voorziening (DIV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur Huisvesting & Facilitair

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Informatie Voorziening (DIV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Junior) Beleidsadviseur Energieopslag, netcongestie en innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon