• Den Haag
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 585098, Plaatsingsdatum: 8 mei 2024

Als Sr. Business analist ben jij de aanjager voor vernieuwing van de IV. Jij introduceert nieuwe ideeën, werkwijzen en operationele capaciteiten die van vitaal belang zijn voor de organisatie. Dit met het oog voor de uitdagingen van vandaag en de ambities van de toekomst. Als Sr. Business analist kijk je zowel in de breedte als in de diepte. Jij weet jezelf te ontwikkelen als de expert op een of meerdere kennisdomeinen. Te denken valt aan: data & analytics en data-fusion, secure cloud voorzieningen, ML/AI toepassingen, technische features ter ondersteuning van het analyseproces (zoals alerting, monitoring, searching), wereldwijde communicatievoorzieningen, beveiligings- en compliance maatregelen of digitale weerbaarheid. Tegelijkertijd besef jij dat alle domeinen relaties met elkaar hebben dus ben je ook in staat om integraal te kijken en verbanden te leggen.

Jouw drijfveer is om de MIVD nieuwe mogelijkheden te bieden om de dienst op kortere en langere termijn effectiever te maken. Ook benut jij kansen die zich aandienen door technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld door innovatie te stimuleren. Hiervoor initieer en begeleid jij verandertrajecten op jouw werkterrein en vertoon je digitaal leiderschap om de klus samen met andere professionals te klaren. Als Sr. Business analist ben je dan ook gewend om verschillende rollen in te vullen. Zo kan je de productmanagersrol vervullen, de adviseur, de expert of projectmanager. Als persoon ben je nieuwsgierig en zoek je naar de laatste mogelijkheden in de markt en luister je naar ideeën uit de eigen organisatie. Jij weet deze op waarde te schatten en kansen te identificeren alsook de strategische en de praktische implicaties van verbeteringen duidelijk voor het voetlicht te brengen. Tenslotte deins jij er niet voor terug om op de zeepkist te gaan staan om nieuwe (technische) mogelijkheden te presenteren en de dialoog tussen stakeholders en technici te faciliteren.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Unit Joint IV Business Support (JBS) i.o. is dé IV businesspartner die ondersteunt in het gehele proces van businessbehoefte naar analyse, realisatie, implementatie, acceptatie, in gebruik name en uiteindelijk uitfasering van IV oplossingen. JBS ondersteunt proactief de business (owner) aan de voorkant van het proces en is gericht op het uitwerken van IV-requirements en het (namens de business) aansturen van de ontwikkeling, doorontwikkeling, beheer en uitfasering van IV-oplossingen. JBS ondersteunt de business in de acceptatie en het dagelijks gebruik van IV-oplossingen en organiseert het proces om dit mogelijk te maken.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dedicated HR

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dedicated HR

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Analist

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Archivaris

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior Medewerker COMCEN

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon