• Den Haag
 • Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Financieel / economisch, ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 15 juni 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: DGVBR/OBF/24/11, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Bij Digitale Diensten staat kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel. Voor zowel onze opdrachtgevers als voor onze medewerk(st)ers. We bieden mooie kansen en ontwikkelingsmogelijkheden in een prettige werkomgeving. Dat vraagt wel wat van onze medewerk(st)ers en onze leidinggevenden. Qua inzet, kennis en kunde, maar vooral ook qua houding en gedrag.

De afdeling Digitale Diensten verzorgt naast het beheer op en ontwikkelen van managementrapportages (dashboards) met behulp van Qlik Sense ook het functioneel beheer van het financiële landschap dat wordt ontsloten via Exact Synergy Enterprise/Exact Globe/Cifas.

De business analist draagt zorg voor het ophalen van de juiste requirements met behulp van user-stories die in overleg met de afnemer worden opgesteld of reeds door de afnemer zijn opgesteld en vanuit Support in een request for change worden omgezet. In deze user-stories zijn alle wensen, eisen en benodigdheden opgenomen om de (bestaande) functionaliteit aan te kunnen passen of op te kunnen leveren zoals afgesproken. De opleveringen vinden plaats vanuit de Scrum-methodiek in een maandelijkse sprintrelease.

De afdeling bestaat uit een afdeling Support en een aantal ontwikkelaars die, aangevoerd door een Senior business analist, zorgdragen voor een robuust en betrouwbaar financieel landschap dat middels het gebruik van Exact Synergy Enterprise/Exact Globe/Cifas is ingericht.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Sinds 1 januari 2023 bestaat de Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) als eigenstandige organisatie binnen BZK en binnen het Directoraat-Generaal voor Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DG-VBR). OBF faciliteert en ondersteunt bedrijfsprocessen voor zelfstandige agentschappen, organisatieonderdelen van BZK en daarbuiten. OBF verzorgt met ca. 120 fte de bedrijfsvoering van alle VBR-onderdelen. Daarbij gaat het om Financiële administratie, Business- en Concerncontrol, Communicatie, een breed pakket van algemene bedrijfsvoeringsdiensten (huisvesting, in-, door- en uitstroommedewerkers, wagenparkbeheer etc.), en ook ondersteuning voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming.

OBF heeft de ambitie om de dienstverlening voortdurend te verbeteren, en een actieve rol te spelen in de uitvoering van VBR-brede belangrijke en actuele thema’s. Voorbeelden daarvan zijn: Integriteit, Duurzaamheid, Inclusiviteit, de I-ambtenaar etc.

De afdeling Informatievoorziening is gericht op enerzijds de verregaande digitalisering en automatisering en bedrijfsvoering bij OBF zelf, waaronder de vernieuwing van het IT-landschap (rondom Exact) en de doorontwikkeling van de ontwikkelstraat met het low-code/no-code platform WEM. Anderzijds is de afdeling actief als dienstverlener voor andere VBR-onderdelen; waaronder Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI), Rijksbeveiliging en Logistiek (RBL) en de Rijks Inkoop Samenwerking (RIS). Deze organisaties tezamen bestrijken een breed en divers palet aan overheidstaken.

Het Rijk is in een stroomversnelling geraakt om verbeterslagen door te voeren op het gebied van IV. Er is een Besluit CIO-stelsel Rijk 2021 dat geïmplementeerd wordt per departement, informatiebeveiliging is een speerpunt en er lopen programma’s zoals Open op Orde en het Rijksprogramma Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI). De afnemers van OBF hebben behoefte aan professionele advisering en ondersteuning op het gebied van IV. De afdeling IV gaat hierin voorzien.

De afdeling Informatievoorziening bestaat uit drie teams:

 1.  CIO-office
 2.  Digitale Diensten (teams OPS, DEV, QLIK, BUSINESS/SERVICE)
 3.  Applicatie ontwikkeling

Je gaat aan de slag bij de afdeling Digitale Diensten waar je deel uitmaakt van een team van ongeveer 16 collega’s. Binnen dit team werken specialisten op het gebied van (functioneel) beheer, ontwikkeling en informatiemanagement. Jij bent als senior business analist Exact verantwoordelijk voor het ophalen van de juiste requirements met behulp van user-stories die in overleg met de afnemer worden opgesteld of reeds door de afnemer zijn opgesteld en vanuit Support in een request for change worden omgezet. In deze user-stories zijn alle wensen, eisen en benodigdheden opgenomen om de (bestaande) functionaliteit aan te kunnen passen of op te kunnen leveren zoals afgesproken. De opleveringen vinden plaats vanuit de Scrum-methodiek in een maandelijkse sprintrelease.

Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

René Lander

06-21634671

Mark Dierkes

06-50768129

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ontwikkelaar Exact/Cifas

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Data bij CIO Rijk S13

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur medezeggenschap

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon