(Senior) Business Controller

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer IND DH/FBI/2022/454
 • Plaatsingsdatum 9 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Bedrijfsvoering, een vacature voor de functie van (Senior) Business Controller (FGR: Senior Adviseur Bedrijfsvoering S13). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken met zich mee op financieel terrein. Wat betekent de verwachte asielinstroom in financiële zin? Hoe zorgen we ervoor dat we als organisatie meer wendbaar worden als de instroom hoger danwel lager is dan we verwachtten? En hoe vertaalt zich dit in de financiën? Hoe zorgen we ervoor dat productie, capaciteit en financiën goed in samenhang tot elkaar wordt geduid? En welk advies geven wij als controllers daarbij aan de directeuren en het managementteam van de IND?

Wat ga je doen?

”Als business controller bij IND voor de directie Asiel en Bescherming heb je een afwisselend takenpakket. Natuurlijk zorg je voor goede planning en control producten. Daarnaast werk je regelmatig aan verschillende informatieverzoeken van de politiek en de media. Om goed te kunnen adviseren is het belangrijk dat je weet wat er speelt binnen de directie. Dat doe je uiteraard niet achter je bureau: je gaat regelmatig langs bij de verschillende locaties in het land.”

Als (senior) business controller ben je continue bezig met de producten in de planning- en control cyclus. Met maandrapportages en tertaalrapportages help jij de directie om in control te zijn. Je bent samen met je naaste collega’s van team control het aanspreekpunt voor de directeur Asiel & Bescherming en de managementteamleden van de directie. Je analyseert de financiën, de capaciteitsontwikkelingen, de productie en doorlooptijden in samenhang met elkaar. Ook zorg je ervoor dat je goed weet wat er speelt binnen de directie, zodat je de directie gevraagd en ongevraagd kan adviseren. Hierbij weet je de gegevens vanuit onze (financiële) systemen te vertalen naar sturingsinformatie voor de directie. Je adviseert daarbij ook wat de directie in jouw ogen zou moeten doen. Hierdoor is de directie in staat om de managementbeslissingen te nemen.

Uiteraard doe je je werkzaamheden niet alleen. Je werkt nauw samen met de financial controllers binnen het team en met team concern.

Zeker als het gaat om IND-brede verbeterinitiatieven is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken en ervoor zorgt dat je in een team met collega’s met een duidelijke mening samen in staat bent tot concrete verbeteringen te komen (zowel procesmatig als inhoudelijk, bijvoorbeeld ten aanzien van rapportages).

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Analyseren van de financiën en productie;
 • Gevraagd en ongevraagd het management adviseren;
 • Samenwerken met verschillende disciplines om integraal te adviseren.

Op www.rijksbegroting.nl vind je onder andere de begrotingen en jaarverantwoordingen van de IND.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartners) snel en vakkundig bedienen: met een brede blik op het gebied van HR, financiën, control, Lean, interne audits, huisvesting en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de directeur en een aantal MT-leden, die verantwoordelijk zijn voor de onderliggende afdelingen van BV. De directeur en MT-leden worden ondersteund door managementondersteuners. De inhoudelijke ondersteuning van (plaatsvervangend) directeur en de overige MT-leden vindt plaats door directie- en afdelingssecretarissen. De managementondersteuners, de secretarissen en de informatiemanagers vormen de Staf van de directie Bedrijfsvoering.

Afdeling Financiën en Business Informatie

De afdeling Financiën en Business Informatie (FBI) is een afdeling waarin alle onderdelen van de financiële functie bij elkaar zijn gebracht. Deze afdeling valt onder de Directeur Bedrijfsvoering van de IND. Onze ambitie is om de businesspartner van de IND te zijn. Om dat doel te bereiken gaan we de komende jaren onze toegevoegde waarde verbeteren en bouwen we aan een stevig financieel fundament. Dat betekent dat we samen met de business de (financiële) sturing gaan verbeteren door proactief en met kennis van zaken mee te denken, bijvoorbeeld over een efficiëntere inrichting van klantprocessen, handhaving en risicogericht sturen. Dit is ook nodig in een context waarin sprake is van afnemende middelen enerzijds en een continue vraag om kwaliteitsverbetering anderzijds.

De afdeling kent vijf teams: Inkoop Servicedesk, Business Informatie Centrum, Concern, Control en Verbijzonderde Interne Controle en Innovatie.

Team concern

In dit team zijn de taken gebundeld die rechtstreeks gelieerd zijn aan de ondersteuning van de Concern Controller en het Hoofd van de IND. Zij hebben taken in beheer die gelieerd zijn aan het sturingsmodel JenV en de relatie van de IND met het Rijksbegrotingsproces en de interne planning & control cyclus. De producten waarvoor Concern verantwoordelijk is, zijn onder andere de coördinatie van risicomanagement en de producten in relatie tot (Rijks)begroting en verantwoording. Tevens geeft het team inzicht in de samenhang en opvolging van diverse externe rapporten. Tot het team concern behoren de clusters concern sturing, concern control, concern administratie, coördinator risicomanager en accountmanager FDC, in totaal 10 collega’s.

Team control

Team control bestaat uit 23 collega’s, financial en business controllers. De financial controllers zijn gericht op de juistheid/tijdigheid van de kosten en de volledigheid/tijdigheid van de omzet. Zij volgen en kennen de procedures en richtlijnen aangaande financieel en materieel beheer. De financial controllers zorgen ervoor dat de financiële administratie tijdig, juist en volledig is.

De business controllers zijn de linking pin tussen financial control, concern control en de directies. De business controllers denken flexibel en kritisch mee met de directies, wijzen op risico’s en denken mee over beheersmaatregelen. De business controllers zijn op de hoogte van wat er speelt bij de directies.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marieke Burbach, manager team Concern

06 20 41 19 02

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Senad Selimspahic, senior adviseur Werving en Selectie

06 31 10 91 12

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

BI Specialist / Tester

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Digitalisering

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Portfoliomanagement

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon