Senior business controller

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 6 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20221028_13
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior business controller lever je een zinvolle bijdrage door samen met je collega’s verantwoordelijk te zijn voor een sterke informatie positie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op deze manier draag je indirect bij aan het onder meer vergroten van de voedsel- en productveiligheid van Nederland.

Je gaat aan de slag binnen de directie Interne Organisatie, op de afdeling Financiën en Control en in het team Control. Het team bestaat uit ruim twintig collega’s en samen zorgen jullie ervoor dat de financiële processen van de NVWA, zoals het begrotings-, budgetterings- en verantwoordingsproces optimaal worden ondersteund en het lijnmanagement in staat wordt gesteld om binnen de kaders adequaat te sturen.

Vanwege de groei van de organisatie zijn wij momenteel op zoek naar twee collega’s. Een senior business controller gericht op de grootste directie van de NVWA, de directie Handhaven en een senior business controller die deel uitmaakt van het Concern control cluster. In het sollicitatiegesprek kijken wij graag wat het beste bij jouw kwaliteiten past.

Wat ga je doen?
Als senior business controller toets je of planning en uitvoering plaatsvindt binnen de afgesproken kaders. Daarbij kom je met alternatieve scenario’s en prognoses en geef je gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Met jouw kennis en ervaring zorg je dat de organisatie voorzien is van informatie om strategische en tactische besturingsvraagstukken te kunnen beantwoorden.

De afdeling is zich aan het professionaliseren. Als senior business controller lever je een belangrijke bijdrage aan de datagerichte vernieuwing van de bedrijfsvoering. Je ontwikkelt en realiseert producten, diensten, beleid en processen voor meerdere complexe multidisciplinaire aandachtsgebieden.

De afdeling werkt aan een verdere integratie van de informatievoorziening richting de business, zodat verschillende sturingsparameters (cijfers over o.a. financiën, productie en formatie) in samenhang kunnen worden gerapporteerd. Jij draagt bij aan deze opgave door BI tools in te zetten en op een adequate manier de informatie te visualiseren in managementrapportages.

Verder speel je als senior business controller in op veranderingen in strategische NVWA-beleidsdoelstellingen en de externe omgeving. Je hebt een in- en extern klant- en relatienetwerk opgebouwd en onderhoudt dit. Je krijgt ruimte om bij te dragen aan een belangrijke speerpunt van de Directie Handhaven of het verbeteren van de forecast van de NVWA. Dit doe je binnen een sterk team dat kwaliteit, samenwerking en gedrevenheid hoog in het vaandel heeft staan.

Tot slot kun je als onderdeel van je functie ook gevraagd worden om in een leidende of ondersteunde rol bij te dragen aan afdelings-brede projecten voor het verbeteren van onze financiële (basis)processen. We bieden je een afwisselende functie aan, waarbij eigen inbreng door ons erg wordt gewaardeerd.

Als senior controller kan je goed coördineren, samenwerken en komt gevraagd of ongevraagd met verbetervoorstellen. Je bent politiek- en organisatiesensitief. Wanneer er een vraag vanuit de organisatie komt, weet jij in te schatten hoe hoog dit op jouw prioriteitenlijst moet komen te staan.

Daarnaast heb je:

 • Een afgeronde opleiding op WO-niveau in de bedrijfseconomie of vergelijkbare studie.
 • Ruime ervaring als business controller binnen een grote en complexe organisatie.
 • Goede kennis van MS Office, voornamelijk van Excel.
 • Gedegen ervaring met netwerken en je kunt goed plannen en organiseren.
 • Je hebt goede schrijf- en adviesvaardigheden
 • De wil om je verder te ontwikkelen.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Creativiteit (resultaatgericht)
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s.
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Control is onderdeel van de afdeling Financiën en Control binnen de directie Interne Organisatie. De afdeling Financiën & control vervult een kaderstellende en controlerende taak (met name budgettaire/ comptabele regelgeving) binnen de NVWA, waarbij de afdeling Financiën & control het management van de NVWA ondersteunt bij het beheersen van de NVWA.

De kerntaken van team Control zijn, Het stellen en bewaken van financiële en bedrijfseconomische kaders:

 • Het verantwoordelijk zijn voor het berekenen van de kostprijzen en tarieven van de NVWA.
 • Coördinatie retributies.
 • Het zorgdragen voor compliance met finance- en accountingstandaarden.
 • Het bijdragen aan de beheersing van de NVWA organisatie door middel van beheersing van de financiële processen, zoals begrotings- budgetterings- en verantwoordingsproces.
 • Het leveren van (financiële) managementinformatie, het uitvoeren van analyses en het signaleren van vraagstukken of knelpunten op het gebied van beheersing en sturing.
 • Het verantwoordelijk zijn voor de inrichting van risicomanagement en het opstellen van het Beheer- en Controleplan.
 • Het in het verlengde hiervan geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het verantwoordelijk management.

Team Control is een club van bevlogen professionals die in hoge mate zelf-startend en zelf sturend zijn, maar daarnaast altijd bereid zijn om collega’s zo nodig in woord en daad bij te staan.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ir G.F.Bogaards, teamleider Control

06-51246822

De heer drs P. Janssen, Afdelingshoofd Financiën en Control

06-29229750

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Administratief medewerker crediteuren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Informatie Analist

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Informatierechercheur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon