• Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4586, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Als senior business controller bij Dienst Toeslagen adviseer je het management gevraagd en ongevraagd over de financiële gevolgen en risico’s van vraagstukken die betrekking hebben op de uitvoering van het toeslagenstelsel. Je toetst daarbij ook op doelmatige en doeltreffende inzet van de middelen en de rechtmatigheid ervan. Je gaat aan de slag in een politiek dynamische werkomgeving, waar je kunt meedenken over vraagstukken waar beleid en uitvoering samenkomen. In je rol bij Control & Risk ben je de kritische en constructieve sparringpartner voor verschillende directies van Dienst Toeslagen. 

Dit doe je bij Toeslagen

Pionieren, samenwerken en flexibel zijn en oplossingsgericht werken. In een omgeving waar politiek en actualiteit centraal staan. Dat zijn de uitgangspunten als je werkt bij de directie Control & Risk. Deze directie is sinds 1 januari 2021 een van de stafdirecties van Dienst Toeslagen en bestaat uit ongeveer 20 fte. Wij ondersteunen en adviseren de directeur-generaal en de daaronder vallende organisatieonderdelen over businessvraagstukken en budgettaire aangelegenheden in relatie tot de doelen waar de organisatie voor staat. In jouw rol als senior business controller draag je actief bij aan de verdere inrichting van de onafhankelijke controlfunctie. Dit doe je volgens het Three Lines of Defence-model, waarbij de directie Control & Risk verantwoordelijk is voor de tweede lijn. Dienst Toeslagen is aantal jaren geleden afgesplitst van de Belastingdienst en verschillende directies zijn nog in opbouw en/of doorontwikkeling. Van jou als tweedelijns business controller wordt verwacht daar flexibel mee om te kunnen gaan.
Als business controller ben je ons bedrijfseconomisch geweten en volg je nauwgezet en kritisch de activiteiten binnen Dienst Toeslagen. Je toetst en adviseert op de verschillende planning- en controlproducten zoals het jaarcontract van de verschillende directies en de budgettaire kaders. Je geeft ook advies op beleids- en uitvoeringsvraagstukken die samenhangen met de uitvoering van de jaardoelstellingen en op vraagstukken die voortkomen uit de actualiteit. Dit kan vanuit de politiek gedreven zijn, maar ook vanuit de uitvoering. 
Dienst Toeslagen opereert vanuit de doelstellingen ‘presteren in het heden’, ‘anticiperen op de toekomst’ en ‘rechtdoen aan het verleden’. In jouw rol zul je hoofdzakelijk adviseren op de eerste twee doelstellingen. Zo heeft Dienst Toeslagen het speerpunt om meer in de actualiteit te gaan werken en hoge terugvorderingen te voorkomen. Vanuit Control & Risk dragen we hieraan bij door constructief te adviseren over wat passend is, wat binnen de (budgettaire) kaders mogelijk is, en wat nodig is in afstemming met opdrachtgevers en ketenpartners. 
Ook op het gebied van informatievoorzieningspelen de nodige ontwikkelingen, waarbij we vanuit Control & Risk adviseren over beheersingsaspecten, maar ook over budgettaire en sturingsvraagstukken. Je werkt hierbij constructief samen met de verschillende uitvoerings- en stafdirecties en hebt daarbij een goed gevoel voor de zachte kant van het vak. Zo bouw je duurzame samenwerkingsrelaties op vanuit verbinding en vertrouwen met de betrokken directies. 
Als senior business controller bij Control & Risk sta jij stevig in je schoenen en ben je in staat om je visie en advies overtuigend over te brengen. Je beschikt over de nodige vakkennis en hebt een goed gevoel voor het politiek-bestuurlijke speelveld waarin we opereren. Je komt te werken in een cluster van 3 á 4 personen, waarbij we in gezamenlijk het takenpakket zullen vaststellen. We werken circa twee werkdagen per week fysiek op kantoor in Utrecht en Den Haag. 

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je bijdraagt aan een belangrijke maatschappelijke opgave: vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar maken, zodat mensen kunnen meedoen in de maatschappij. 
 • Je zit vanuit je rol dicht tegen de uitvoering aan, maar ook dicht op het politieke speelveld en wordt uitgedaagd om te opereren in de verschillende dynamieken tussen beide speelvelden. Je kunt in jouw rol veel impact door middel van advisering aan het management en krijgt ruimte voor het zelfstandig oppakken van dossiers. 
 • Je komt te werken in een kleine directie, waar de lijnen kort zijn en de werksfeer goed. 
 • Je opereert met verschillende stakeholders, binnen Dienst Toeslagen maar ook daarbuiten, zoals de directie Financieel-Economische Zaken, andere directie van het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en opdracht gevende departementen.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Werken als senior business controller bij Control & Risk betekent dat je elke dag bijdraagt aan het welzijn van miljoenen mensen, terwijl je je analytische vaardigheden inzet in een boeiende en stimulerende werkomgeving. Enerzijds ben je heel praktisch bezig. Anderzijds moet je snel kunnen schakelen naar een hoger abstractieniveau. Juist die veelzijdigheid maakt dit werk leuk. Kortom, uitdagende klus met grote impact en een leuk team!” King, Senior Business Controller DO Control Dienst Toeslagen

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Control & Risk van Dienst Toeslagen ziet erop toe dat geldstromen die gemoeid gaan met de uitbetaling van toeslagen overeenkomstig zijn met de daarvoor gestelde vereisten (rechtmatigheid) tegen aanvaardbare apparaatsuitgaven (doelmatigheid) en bijdragen aan de doelstellingen van Dienst Toeslagen (doeltreffendheid). Control & Risk ondersteunt en adviseert de directeur-generaal Dienst Toeslagen en de daaronder vallende organisatieonderdelen. En bewaakt de budgettaire kaders om de organisatiedoelstellingen die we nastreven te realiseren. Waaronder het vernieuwen en verbeteren van de dienstverlening en het borgen van de uitvoerbaarheid van het stelsel. Daarnaast borgt Control & Risk de beheersing van de risico’s bij het behalen van de doelstellingen (risicomanagement).

Toeslagen

Dienst Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dát is onze missie! 

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Dienst Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar? 

Bij Dienst Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan. Dienst Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening voor burgers. Met medewerkers die weten hoe dat moet. Maatwerk waar kan. Toezicht waar moet. 

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jin Hu, coördinator dienstonderdeel- control Toeslagen

06-11 76 45 76

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wilma van Lieshout, adviseur werving & selectie

06-27 90 16 67

Solliciteren?

Toeslagen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectcontroller Bedrijfsvoering

Toeslagen
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Adviseur Handhaving

Toeslagen
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Senior Adviseur Issuecommunicatie

Toeslagen
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon