Senior Business Controller Douane

Belastingdienst

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 24 april Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 1138370
 • Plaatsingsdatum 3 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“De ene dag denk ik na over de strategische doorvertaling van de managementopdracht aan de regio’s. De andere dag ben ik betrokken bij de analyse van de maandcijfers van de Douane. Die afwisseling en de mogelijkheid om mijn werk zelf vorm en inhoud te geven spreken mij erg aan.” Hilda Winters, controller bij de Douane.

Een Douane die een heldere koers vaart, daaraan vasthoudt en erop toeziet dat er binnen de kaders gehandeld wordt. Ofwel, een Douane die volledig in control is: dat is het doel van de programmadirectie control. We zijn nu formeel in oprichting. Voor de komende drie jaar wordt de programmadirectie gepositioneerd onder de directeur-generaal (DG) Douane. We zijn, onder leiding van de programmadirecteur control, de hoeder van het douanebudget en kaderstellend op het gebied van financiën en de interne beheersing. Zowel de directeur-generaal van de Douane als de directeuren van de afdelingen en regio’s adviseren we gevraagd en ongevraagd over de informatievoorziening, databeheersing, het uitvoerings- en handhavingsbeleid en de bedrijfsvoering. Binnen de organisatie zorgen we voor de juiste checks and balances. Die borgen we ook. En met een analytisch-kritische en onafhankelijke blik zien we erop toe dat het directieteam van de Douane goed onderbouwde besluiten neemt.

Het team corporate control en het team businesscontrol vormen samen de programmadirectie met ieder naar verwachting ongeveer achttien fte. De controlteams werken nauw samen, maar hebben eigen aandachtsgebieden. Met kaderstelling, (politiek-bestuurlijke) advisering, het rijksbegrotingsproces, interne beheersing en coördinatie van de planning en verantwoording, richt corporate control zich voornamelijk op het overkoepelende DG Douane. Businesscontrol legt de focus specifieker op programma’s, projecten en/of directies en regio's binnen de Douane. Denk aan het signaleren van risico’s, het (on)gevraagd adviseren over het behalen van doelen en resultaten binnen een aandachtsgebied, en het bijdragen aan de efficiënte uitvoering van de planning-en-controlcyclus.

In de rol van senior businesscontroller verzorg je onder meer de planning-en-controlwerkzaamheden en draag je bij aan de ontwikkeling van een betrouwbare invulling van de tweedelijnscontrol bij de Douane. Je beoordeelt organisatieonderdelen en de overkoepelende processen, verdiept je in projecten en businesscases en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de besturing en beheersing van de organisatie. Samen met je collega’s richt je je op de multidisciplinaire advisering en informatievoorziening aan en ondersteuning van het management van Douane Nederland en de regiokantoren. Daarbij werk je nauw samen met verschillende disciplines en onderhoud je contacten met diverse stakeholders. Denk aan collega’s van bedrijfsvoering, de verschillende onderdelen van de Douane Landelijke Serviceorganisatie en het bureau directieondersteuning. Maar soms ook aan externe stakeholders, zoals de Belastingdienst of andere (beleids)directoraten en departementen.

Als senior businesscontroller adviseer je over diverse maand- en controlrapportages van de dienstonderdelen en projecten. Je verzamelt informatie en bewaakt de voortgang, financiën en kwaliteit van de bedrijfsvoering. En je ziet erop toe dat de afgesproken prestaties worden gehaald, mede met betrekking tot de complexe risico’s in continuïteit, rechtmatigheid en besturing van het dienstonderdeel. Ook zorg je voor een goede sturing, monitoring en follow-up van bevindingen en aanbevelingen bij dienstonderdelen. De programmadirecteur en je collega’s van corporate control adviseer je over de (naleving van de) kaders en het in control zijn van de organisatie. Ook adviseer je de programmadirecteur en de directeur operaties over de resultaten vanuit de regio’s. Binnen jouw regio’s bewaak je de projecten en de reguliere bedrijfsvoering en signaleer je tijdig risico’s.

Word jij de nieuwe collega van Hilda? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Aernout Korff de Gidts, een van de managers binnen de programmadirectie Control.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma, bij voorkeur in bestuurskunde, bedrijfskunde, economie of accountancy.
 • Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als controller of in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring als adviseur op directieniveau.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van planning en control binnen een grote organisatie.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je kunt kwalitatief goede nota’s schrijven.

Jouw competenties?

 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • netwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • plannen en organiseren

Herken jij jezelf ook hierin?
Omdat jij als teamspeler je werkstijl probleemloos aan verschillende situaties kunt aanpassen in een dynamische en politiek-sensitieve omgeving, kom je altijd met het juiste, effectieve advies. Wat jouw toegevoegde waarde nóg groter maakt? Je helikopterview, anticipatievermogen en positief-kritische instelling. Ook werk je oplossingsgericht, kun je hoofd- van bijzaken scheiden en als geen ander informatie verwerken en analyseren. Bovendien houd je duidelijk grip houden op de voortgang van je werkzaamheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
In week 18 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

De Douane valt onder het Ministerie van Financiën. Per 1 januari 2021 is zij een zelfstandig Directoraat-Generaal.

De programmadirectie control wordt in 2021 formeel opgericht en staat onder leiding van de programmadirecteur control.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Belastingdienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Aernout Korff de Gidts, Manager

06-51450277

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Chantal Perin, adviseur Werving & Selectie

06-11796425

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

ICT-projectcontroller Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Java software engineer Douane (hbo-bachelor)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Java software engineer Douane (hbo-/wo-master)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon