Senior Business Controller S13

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 22 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IND DH/FBI/2021/244
 • Plaatsingsdatum 8 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Bedrijfsvoering één vrijgekomen taak voor Senior Business Controller (Functiegebouw Rijk: Coördinerend/Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering S13). Het gaat hier om een structurele functie.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken met zich mee die vragen om een business controller die de directie hierbij goed kan adviseren. Wat betekent de verwachte asielinstroom voor de productiedirecties? Welke invloed hebben de (internationale) migratiestromen op de reguliere aanvragen? Hoe vertaalt de uitstroom zich in productieplannen en welke invloed heeft dit op de doorlooptijden? Hoe zorgen we ervoor dat we meer wendbaar worden als de instroom hoger danwel lager is dan we verwachtten? Hoe dragen de jaarplannen van de directies bij aan de IND jaardoelen? En hoe vertaalt zich dit in de financiën?

Wat ga je doen?

“Het leukste van het werk is dat je met jouw rapportages en jouw analyses een bijdrage levert aan de sturing van de organisatie met een groot maatschappelijk belang.” Marieke Burbach, manager control.

Als senior business controller ben je continue bezig met de producten in de planning- en controlcyclus. Met maandrapportages en tertaalrapportages help jij de directies om in control te zijn. Je analyseert de productiegegevens, doorlooptijden, voert financiële analyses uit en zorgt ervoor dat je weet wat er speelt binnen de directies, zodat je de directies gevraagd en ongevraagd kan adviseren. Hierbij weet je de gegevens vanuit onze (financiële) systemen te vertalen naar sturingsinformatie voor de directies. Je adviseert daarbij ook wat de directies in jouw ogen kunnen doen om de juiste managementbeslissingen te nemen.

Als je meer wil weten over de financiën van de IND, vind je op www.rijksbegroting.nl onder andere de begrotingen en jaarverantwoordingen van de IND.

Uiteraard doe je dat niet alleen. Je werkt nauw samen met je collega-controllers in team control (totaal 23 FTE). De financial controllers zorgen ervoor dat de financiële administratie juist, tijdig en volledig is. Je werkt met hen samen om de directie zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast werk je ook veel samen met collega’s van andere afdelingen binnen Bedrijfsvoering, zoals concern control, business informatie en HR.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:
Analyseren van de productie, doorlooptijden, voorraden en financiën;
Gevraagd en ongevraagd het management adviseren;
Samenwerken met verschillende disciplines om integraal te adviseren.
Als senior business controller voor de directie Dienstverlenen werk je nauw samen met de directie. Zo reken je bijvoorbeeld capaciteitsplanningen door op basis van de verwachte instroom, waarbij je adviseert over haalbaarheid en risico’s ten aanzien van (wettelijke) termijnen. Je weet de ontwikkelingen die bij de directie spelen goed te vertalen naar financiële impact en geeft daarbij advies en handelingsperspectieven aan de directie. Je weet toegevoegde waarde te leveren door kaderstellend, adviserend, toetsend en ondersteunend te zijn en denkt creatief met de directie mee.

Het afgelopen jaar is de financiële functie binnen de IND doorontwikkeld. We maken nu gebruik van een shared service organisatie (FDC) voor de financiële administratie en de controlteams binnen de IND zijn herschikt. We willen daarmee bereiken dat we de kennis bundelen waar dat het meest logisch is, zodat we het primaire proces zo goed mogelijk ondersteunen. Door kennisbundeling en een goede samenwerking, ook binnen heel directie Bedrijfsvoering, streven we ernaar een business partner te zijn voor de gehele organisatie. Dit houdt in dat we kritisch meedenken met de directies en dat we niet alleen oog hebben voor de financiële processen, maar juist ook de business processen. Dit is traject wat nog in ontwikkeling is, je levert als nieuwe business controller een grote bijdrage aan deze verdere professionalisering.

Het team hecht aan een goede samenwerking en sfeer, zeker nu we al een tijd vanuit huis werken. Tijdens de digitale teamontmoetingen delen wij graag wat ons bezig houdt, zowel werkinhoudelijk als privé, zeker nu dat in deze tijd vaak door elkaar loopt. Met humor helpen we elkaar goed verder.

Wil je meer weten over de functie? Check dan deze link https://lnkd.in/dmG3dY5

Voor het team Control hebben we meerdere vacatures. We zijn op zoek naar een Business Controller, een Senior Business Controller en een coördinerend specialist Business Controller.
Mocht je twijfelen welke vacature het beste bij jou past, neem dan contact met ons op.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bedrijfsvoering, de onmisbare motor van de IND, die ervoor zorgt dat de IND als concern en de keten als geheel hun taken zo goed mogelijk uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartner-collega’s) bedienen: snel, vakkundig en met een brede blik op het gebied van HR, financiën, control, Lean en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de directeur en een aantal MT-leden, die verantwoordelijk zijn voor de onderliggende afdelingen van BV. De directeur en MT-leden worden ondersteund door managementondersteuners. De inhoudelijke ondersteuning van (plaatsvervangend) directeur en de overige MT-leden vindt plaats door directie- en afdelingssecretarissen. De managementondersteuners, de secretarissen en de informatiemanagers vormen de Staf van de directie Bedrijfsvoering.

Afdeling Financiën en Business Informatie

De afdeling Financiën en Business Informatie (FBI) is een afdeling waarin alle onderdelen van de financiële functie bij elkaar zijn gebracht. Onze ambitie is om de businesspartner van de IND te zijn. Om dat doel te bereiken gaan we de komende jaren onze toegevoegde waarde verbeteren en bouwen we aan een stevig financieel fundament. Dat betekent dat we samen met de business de (financiële) sturing gaan verbeteren door proactief en met kennis van zaken mee te denken, bijvoorbeeld over een efficiëntere inrichting van klantprocessen, handhaving en risicogericht sturen. Dit is ook nodig in een context waarin sprake is van afnemende middelen enerzijds en een continue vraag om kwaliteitsverbetering anderzijds.

De afdeling kent vijf teams: Inkoop Servicedesk, Business Informatie Centrum, Concern, Control en Verbijzonderde Interne Controle en Innovatie.

Team control

Team control bestaat uit 23 collega’s, financial en business controllers. De financial controllers zijn gericht op de juistheid/tijdigheid van de kosten en de volledigheid/tijdigheid van de omzet. Zij volgen en kennen de procedures en richtlijnen aangaande financieel en materieel beheer. De financial controllers zorgen ervoor dat de financiële administratie tijdig, juist en volledig is.
De business controllers zijn de linking pin tussen financial control, concern control en de directies. De business controllers denken flexibel en kritisch mee met de directies, wijzen op risico’s en denken mee over beheersmaatregelen. De business controllers zijn op de hoogte van wat er speelt bij de directies.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marieke Burbach, manager control

06–20411902

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nienke van Abeelen, adviseur werving en selectie

06-50057626

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Datasteward BV

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sr. Data/ Informatie Analist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Siebel Developer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon