(Senior) Business developer digitalisering O&P

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 4
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 1 juni
 • Vacaturenummer 1192171
 • Plaatsingsdatum 2 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het grootste kapitaal van de Belastingdienst? Onze medewerkers. Belangrijk dus, dat onze organisatie- en personeelsprocessen optimaal zijn ingericht. Aan jou als senior businessdeveloper in Utrecht de mooie taak om bij te dragen aan de innovatie en digitalisering hiervan. Dat doe je vanuit meerdere uitdagende rollen én met een multidisciplinair team.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Jij bent de gesprekspartner voor het management en de vakspecialisten in de organisatie- en personeelsketen. Je helpt hen bij het ontwikkelen, inrichten en uitvoeren van een optimale dienstverlening. De rode draad hierbij is dat we geloven in de mogelijkheden van digitale transformatie en datagedreven werken. Bijvoorbeeld voor de meerjarige personeelsplanning, grootschalige werving en instroom van nieuwe collega’s, talentontwikkeling via (virtueel) opleiden en ontwikkelen on the job, en aandacht voor vitaliteit en personele veiligheid. Hierbij werken we toe naar één administratie (eenmalig registreren, meervoudig gebruiken), een bijpassend IV-landschap met state-of-the-art- én solide solutions en geven we invulling aan rijksbrede samenwerking met bijvoorbeeld P-Direkt.

De informatievoorziening, processen en data voor een of meerdere hoofdprocessen van organisatie en personeel (O&P): dat is jouw terrein. Je vervult meerdere rollen en gebruikt jouw kwaliteiten en talenten passend bij het brede werkterrein en de benodigde integrale blik. Als adviseur denk je proactief mee over innovaties en wijzigingen in producten, diensten, processen, informatievoorziening en data in het O&P-domein. Als informatiemanager coördineer je de (meer en meer agile) samenwerking tussen de business en IV en stuur je op samenhang, businesswaarde en snelle oplevering. En als productmanager voer je projectmatig de regie op de implementatie en inbedding van de gekozen oplossing(en) in de organisatie.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je een spilfunctie vervult bij het integraal vormgeven en realiseren van de O&P-dienstverlening en organisatie van de toekomst.
 • De shared service organisatie (SSO) O&P volop in beweging is en kansen en ruimte biedt om je talenten in te zetten én te ontwikkelen in het O&P-domein, op het snijvlak van digitalisering, data (inclusief analytics), organisatie en processen.
 • Je vanuit team Informatiemanagement en Beheer multidisciplinair samenwerkt met diverse collega’s aan een veelheid van complexe opgaven en vraagstukken. Jullie bundelen expertises in business, informatiemanagement, data en beveiliging en IV-voortbrenging.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Ik ben de verbindende schakel tussen de realisatie van de bedrijfsdoelen, de inrichting van de processen en de IV-voorzieningen. Zo help ik de business bij het bedenken en realiseren van nieuwe mogelijkheden en daarbij passende oplossingen.” Marcel, informatiemanager SSO O&P.

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt ervaring als (senior) informatiemanager, businessdeveloper, product-owner, adviseur of projectleider. Bij voorkeur in het werkveld van bedrijfsvoering en/of organisatie en personeel.
 • Je hebt kennis van én een visie op ontwikkelmethodes als waterval, agile en DevOps.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van relevante ontwikkelingen in de markt of rijksbreed als het gaat om producten en diensten, services en IV-voorzieningen in het bovengenoemde domein.

Jouw competenties

 • organisatiesensitiviteit
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • netwerken
 • creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • In overleg wordt er een selectiegesprek gepland. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Shared Service Organisatie Organisatie en Personeel (SSO O&P) ondersteunt de organisatie in het bereiken van de organisatiedoelstellingen en levert daarvoor eerste- en tweedelijns-expertise op het gebied van (uniforme) organisatie- en personeelsontwikkeling. SSO O&P draagt daarmee bij aan een eigentijds en aantrekkelijk werkgeverschap, de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment én aan een ondersteunende organisatie-inrichting en -ontwikkeling. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nils Blok, Manager Informatiemanagement & Beheer

06 - 18 60 41 79

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ashwini Sewmar, adviseur Werving & Selectie

06 - 15 60 29 34

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Business Architect

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Business Intelligence

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Business Intelligence

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon