Senior businessanalist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Gouda
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 31 mei
 • Vacaturenummer 44425
 • Plaatsingsdatum 14 februari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior businessanalist op de afdeling Informatiemanagement en Architectuur bij de Dienst Justitiële Inrichtingen in Gouda heb je een ondersteunende functie, met als belangrijke taak het analyseren en (her)ontwerpen van bedrijfsprocessen. Zo breng jij in kaart welke producten en diensten worden geleverd en wie de leveranciers en afnemers zijn. Maar ook hoe de organisatie is opgebouwd, met welke processen, en welke IV daarbij een rol kan spelen. Een veelheid aan taken dus, en dat betekent volop schakelen tussen je werkzaamheden, op diverse niveaus.

Businessanalyse is de onderzoek discipline die zich richt op het identificeren en analyseren van de behoeften, knelpunten, sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de business, om vervolgens te komen tot de juiste oplossingsrichtingen en eventueel een (her)ontwerp. Een businessanalyse raakt aan alle organisatieniveaus: operationeel, tactisch en strategisch. Bij de afdeling Informatiemanagement en Architectuur focussen we voornamelijk op de ondersteuning van informatievoorziening (IV) in de mogelijke oplossingsrichtingen.

Als businessanalist ondersteun je de business bij de analyse en het (her)ontwerp van bedrijfsprocessen, al dan niet met ondersteuning van informatietechnologie. Je werkt in feite als schakel tussen de business en de IT, met als belangrijkste doel ‘het invullen van businessbehoeften en het oplossen van knelpunten’. Als er een nieuw automatiseringssysteem moet worden opgezet, dienen de eisen en wensen van de business geïnventariseerd en vertaald te worden naar functionele oplossingen. Hiervoor heb je een brede functionele en technische kennis, waarover je met de klant kunt communiceren. Ook overleg je met de IT-afdeling, om zo de wensen van de klant op een goede manier te kunnen invullen. Voor het bepalen van oplossingsrichtingen werk je vaak nauw samen met de informatiemanager, domeinarchitect, Enterprise-architect en soms ook de projectmanager.

Bij verandertrajecten en innovaties identificeer je de scope en doelen van op te starten projecten. Je analyseert, vertaalt en identificeert de behoeften van de stakeholders door middel van interviews, workshops of andere vormen van communicatie. Stakeholders kunnen zijn: vertegenwoordigers van de business, architecten, functioneel beheerders, dienstenmanagers, security en informatiebeveiliging en ICT.

Daarnaast lever je een bijdrage aan:
•    De ontwikkeling en de realisatie van de IV-strategie en het informatie- en bestedingsplan voor de Dienst Justitiële Inrichtingen;
•    Het bepalen en laten vaststellen van kaders en richtlijnen die nodig zijn om IV-vraagstukken beter te kunnen sturen en invullen;
•    Platformontwikkeling (applicatierationalisatie).

•    Je hebt academisch niveau, bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica, bestuurlijke informatica, of een vergelijkbaar niveau door ervaring.
•    Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in informatievoorziening en ruime ervaring als businessanalist, businessconsultant of informatieadviseur.
•    Je hebt kennis van en ervaring met visieontwikkeling en kunt deze vertalen naar praktisch toepasbare en begrijpelijke visiedocumenten en adviezen op bestuurlijk en strategisch niveau.
•    Je hebt een grondige kennis van je businessdomein.
•    Je hebt kennis van projectmanagementmethoden en -technieken.
•    Je hebt globale kennis van de architectuurmethodes die zijn gebruikt en/of je kunt architectuurmodellen die door de domeinarchitect zijn opgesteld, lezen.


Jij denkt in oplossingen en mogelijkheden, maar weet ook wanneer je ‘nee’ moet zeggen. Vaak zijn er namelijk veel wensen en ideeën die jij niet allemaal alleen kunt oppakken. Gelukkig ben je goed in timemanagement en houd je ook in stressvolle periodes het hoofd koel. Jij houdt van structuur, denkt pragmatisch en vindt het prettig om zelfstandig te werken. Al spar je ook graag met collega’s over specifieke kwesties om tot de beste oplossing te komen. Je weet hoe je mensen overtuigt en hoe je situaties kunt beïnvloeden. Wat dat betreft voel je de politieke en bestuurlijke belangen binnen een grote organisatie als de Dienst Justitiële Inrichtingen goed aan.

•    Je kunt bedrijfsprocessen analyseren en modelleren en complexe businesscases opstellen en requirements definiëren.
•    Je kunt hoogwaardige analyses en voorstellen opstellen, die ook strategisch en financieel goed in elkaar zitten.
•    Je hebt goed mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en consultancyvaardigheden.
•    Je kunt goed opereren op zowel tactisch als strategisch niveau en je bent zowel functioneel als technisch zeer vaardig.
•    Je bent een kritisch denker, creatief, flexibel en in staat de inhoudelijke materie te ontstijgen.
•    Je kunt goed schakelen tussen diverse werkzaamheden.

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Vanaf 1 april 2023 worden de salarissen met 3% verhoogd. Op 1 januari 2024 worden de salarissen nog eens met 1,5% verhoogd. 

 • Solliciteren? Volg de stappen door op de solliciteerknop te drukken en upload je motivatie en cv via je account. We raden je aan eerst meer informatie over onze sollicitatieprocedure te lezen voordat je solliciteert.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatievoorziening is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de informatievoorziening van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Wij zorgen ervoor dat die informatievoorziening in de hele DJI-organisatie toekomstbestendig en samenhangend is.

Bij ons werken bijna tweehonderd medewerkers: informatiemanagers, (senior) businessanalisten, architecten, projectleiders, functioneel beheerders en dienstenmanagers. Het is de ambitie van DJI om de informatievoorziening de komende jaren grondig te moderniseren en op onderdelen fundamenteel te vernieuwen.

De afdeling Informatiemanagement en Architectuur werkt nauw samen met de overige afdelingen binnen de directie: Projecten en Implementatie, Functioneel Beheer en Dienstenmanagement en het CIO-office.
 
Binnen jouw afdeling werken senior informatiemanagers, senior businessanalisten, domein- en projectarchitecten intensief met elkaar samen in vier domeinteams, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en expertise. Dit zijn de domeinen Zorg en Welzijn, Detentie en Verblijf, Generiek en Bedrijfsvoering, en Ketenontwikkelingen. Jij gaat voor het domein Detentie en Verblijf aan de slag.
 
De werksfeer vinden we belangrijk. Net als diversiteit in het team. Wij geloven namelijk dat een team met een goede mix van jonge talenten, ervaren professionals en mensen met diverse culturele achtergronden en verschillende visies op de wereld het beste presteert. Diversiteit in het team leidt namelijk tot verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. Binnen de afdeling is dan ook oog voor jou als mens, helpen we elkaar en leren we ook graag van ieders kennis en ervaring. Want samen kom je verder. Ook zijn er regelmatig activiteiten en teamdagen, waarbij naast de professionele ook de persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van advies- en intervisievaardigheden en andere soft skills.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer N. de Borst, senior business analist

06-52814624

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. de Bock, corporate recruiter DJI

06-14405251

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiebeveiligingsfunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Justitieel verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur operations

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Meerdere locaties
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon