Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior businesscontroller

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 20 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer GT 19-37
 • Plaatsingsdatum 6 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Het Agentschap van het ministerie van Financiën heeft de ambitie om zijn positie als expertisecentrum verder te verstevigen. Daarom zijn we bezig met een transitie waarin een grote rol is weggelegd voor procesoptimalisatie, automatisering en digitalisering. Hierdoor veranderen ook de werkzaamheden binnen de controlfunctie. Als breed inzetbare senior businesscontroller leid jij dit mede in goede banen en speel je een essentiële rol in de verdere professionalisering en innovatie. Met jouw kennis en ervaring weet je de organisatie van gedegen advies te voorzien en garandeer je dat we ‘in control’ zijn.

Als senior businesscontroller bij de afdeling Controlling, Accounting en Rapportage geef jij verdere invulling aan de controlfunctie binnen het Agentschap. Je analyseert de mate waarin het Agentschap in control is, signaleert ontwikkelingen op het gebied van controlling en vertaalt deze naar de processen in de afdeling en het Agentschap.

Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan de sturing en beheersing van het Agentschap in een continu veranderende omgeving. Er is volop ruimte om proactief input te leveren voor nieuwe en efficiëntere werkwijzen en verbetervoorstellen te doen. Je denkt mee en biedt tegelijkertijd ook kritisch tegenwicht. Met collega’s van de gehele directie (en daarbuiten) werk je intensief samen om te zorgen dat voorstellen ook draagvlak hebben, daadwerkelijk realiseerbaar en te beheren zijn. Je initieert en implementeert veranderingen, gericht op continue verbetering van sturing en beheersing. De komende tijd ligt jouw focus daarbij op het automatiseren van processen.

Een greep uit jouw belangrijkste uitdagingen:

 • het verder inrichten van het controlframework om een hoger niveau van control te realiseren;
 • het ontwerpen, beschrijven en inrichten van IT-controls die garanderen dat systemen werken zoals bedoeld, dat de gegevens in de rapportages betrouwbaar en integer zijn en dat problemen in de geautomatiseerde processen tijdig worden ontdekt;
 • het inrichten en systematisch inbedden van logging en monitoring;
 • het coördineren van het informatiebeveiligingsbeleid.

Daarnaast vervul je als senior businesscontroller een brede financiële rol met veel verantwoordelijkheden. Samen met het team werk je aan een scala aan onderwerpen. Denk aan het systematisch inbedden van operationeel risicomanagement, het formuleren van adviezen en hieraan opvolging geven, het inrichten en onderhouden van de administratieve organisatie en het ontwerpen en uitvoeren van verbijzonderde interne controles en evalueren van beleid.

Binnen het hechte en betrokken team van zes controllers werk je nauw met elkaar samen. Ook heb je nauw contact met de andere afdelingen van het Agentschap en partijen daarbuiten, zoals de directie Financieel-Economische Zaken en de eenheid Informatisering van het ministerie van Financiën, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

Functie-eisen

 • Je hebt een opleiding RC, RE, RA of RO afgerond.
 • Je hebt enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie. Ervaring binnen de financiële sector is een pre.
 • Je hebt affiniteit met IT en aantoonbare kennis van en ervaring met controlling van geautomatiseerde processen. Hierdoor ben je snel in staat ICT-toepassingen te doorgronden.
 • Je hebt affiniteit met automatisering van financiële markten en producten.
 • Je hebt kennis van operationeel risicomanagement in een geautomatiseerde omgeving.
 • Je hebt een mentaliteit van continu verbeteren.
 • Je bent analytisch sterk, hebt het vermogen om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en weet snel tot de essentie door te dringen.
 • Je bent een stevige gesprekspartner voor alle betrokken partijen en houdt ervan om te schakelen op verschillende niveaus. Daarbij sta je sterk in je schoenen, durf je kritisch te zijn en schroom je niet om te challengen of de discussie aan te gaan.
 • Je bent een verbinder die graag de samenwerking met anderen opzoekt en daarin tot resultaten weet te komen.
 • Je kunt jouw ideeën en meningen op een heldere, begrijpelijke en correcte wijze overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • De gesprekken vinden waarschijnlijk plaats in de laatste week van september 2019.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Agentschap vormt samen met drie andere directies — Financiële Markten, Financieringen en Buitenlandse Financiële Betrekkingen — de Generale Thesaurie. Bij de Generale Thesaurie stellen we ons tot doel om transparant, integer en efficiënt te zorgen voor een stabiel financieel systeem en goede financiële relaties met het buitenland. En voor het beheer van de staatsschuld, de schatkist en de financiële en materiële activa van de staat. In 2019 geven we invulling aan deze missie door onder andere in te zetten op duurzaamheid en innovatie, zoals de uitgifte van een groene obligatie in 2019, en op versterking van het vertrouwen in het financieel systeem. Ook wil de Generale Thesaurie meer aandacht besteden aan effectief leiderschap en het belang van goede processen om zo een juiste balans te bereiken tussen inhoud en beleid enerzijds en verbeteringen in de eigen organisatie en de aansturing anderzijds.

Meer over jouw toekomstige directie
Bij het Agentschap werken circa zestig financiële deskundigen. Het Agentschap financiert de Nederlandse staat door efficiënt de staatsschuld en het publieke geld in de schatkist te beheren en het betalingsverkeer van het rijk in te richten. Daarnaast adviseren we rijksbreed over marktontwikkelingen en financiële instrumenten. Dit doen we op een integere, betrouwbare en zo effectief mogelijk manier, met het oog voor relevante risico’s. We hebben de ambitie voorop te lopen in een veranderende wereld en zo het beste te bereiken voor de samenleving, investeerders en medewerkers.

Het Agentschap investeert erin om een toonaangevende organisatie te worden die transparant en consistent handelt. Door de inzet van moderne computertechnologie worden werkprocessen in steeds toenemende mate gedigitaliseerd en geoptimaliseerd, waarbij tegelijkertijd het belang van menselijk kapitaal wordt onderkend. Het Agentschap heeft de ambitie om zijn positie als expertisecentrum waar deskundigheid, klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid en soepele processen voorop staan, verder te verstevigen. Het Agentschap is daarom volop bezig een veranderagenda uit te voeren. Integriteit, samenwerking, open communicatie, diversiteit, nieuwsgierigheid en innovatie zijn nodig om de verantwoordelijkheid richting de samenleving goed in te vullen en onze ambities te bereiken. Leidend daarbij zijn voor het Agentschap onze eigen waarden: samen, divers, deskundig en innovatief.

De organisatorische inrichting van het Agentschap is vergelijkbaar met die van een financiële instelling waarin front- en backoffice, functioneel beheer, risk, beleid en control intensief samenwerken. Bij de afdeling Beleid en Risicomanagement (BRS) worden de beleids- en risicokaders vastgesteld voor de financiering van de staatsschuld, voor het schatkistbankieren en het betalingsverkeer. Ook verzorgt BRS alle externe publicaties van het Agentschap en is de juridische functie van het Agentschap er belegd. De afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties (CMK) is de frontoffice van het Agentschap waar in de dealingroom dagelijks de transacties op de geld- en kapitaalmarkt worden afgesloten en waar een team van accountmanagers het aanspreekpunt is voor schatkistbankieren en het betalingsverkeer voor de Rijksoverheid. De afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB) vervult de functies van backoffice en midoffice, waaronder het afwikkelen van alle transacties, het controleren van en rapporteren over de transacties van de dealingroom en het verrichten van alle betalingen. Ook de raming van het schatkistsaldo en het afwikkelen van de administratie van schatkistbankieren behoren tot de taken van SSB. De afdeling Controlling, Accounting en Rapportage (CAR) is verantwoordelijk voor de gebruikelijke taken die horen bij een controlfunctie. Ook het team dat verantwoordelijk is voor het functioneel beheer van de IT-systemen van het Agentschap is ondergebracht bij CAR.

Jouw toekomstige afdeling Controlling, Accounting en Rapportage
De afdeling Controlling, Accounting en Rapportage (CAR) is verantwoordelijk voor de gebruikelijke taken die horen bij een controlling functie. Hierbij valt onder andere te denken aan de planning-en-controlcyclus, de financiële administratie en boekhouding, de begroting en verantwoording voor zowel de staatsschuld als het schatkistbankieren, het opstellen van managementinformatie, het beheer van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), het operationeel risicomanagement, en de programmering van beleidsevaluaties en kosten-batenanalyses. Daarnaast is de afdeling CAR verantwoordelijk voor functioneel beheer.

Bij taken op het gebied van functioneel beheer valt onder andere te denken aan gebruikersondersteuning, het oplossen van ICT-gerelateerde problemen of het coördineren daarvan, het deelnemen aan projecten, het toekennen van autorisaties aan gebruikers, het inrichten van applicaties en het adviseren over ICT-zaken. Deze taken en verantwoordelijkheden vinden plaats in een relatief kleine treasury-organisatie. De afdeling CAR speelt een belangrijke rol in de verdere professionalisering van het Agentschap.

De afdeling CAR werkt in een omgeving met focus op verdere automatisering van processen. Hierdoor veranderen ook de werkzaamheden binnen de control-functie. Je analyseert daarbij de mate waarin het Agentschap ‘in control’ is. Je signaleert ontwikkelingen op het gebied van controlling en vertaalt deze naar de processen in de afdeling en het Agentschap. Het Agentschap investeert bovenal in automatisering van processen. Het team Functioneel Beheer speelt hierbij ook een belangrijke rol, zowel bij lopende als toekomstige ontwikkelingen van het Agentschap. Om deze rol invulling te geven veranderen werkwijzen, bijvoorbeeld door het toepassen van scaled agile, en worden procedures omtrent informatiemanagement verder geprofessionaliseerd. Daarbij wordt een functionele ICT-architectuur ontwikkeld en onderhouden.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lenny Riemens (plaatsvervangend hoofd CAR)

070-342 8918

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema (recruiter)

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ambitieuze medewerker Treasury en Schuldmanagement

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Beleidsmedewerker financiële stabiliteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Beleidsmedewerker bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon