Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Contractduur ntb
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.750 - €3.885
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2982
 • Plaatsingsdatum 3 december 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De senior casemanager heeft de regie op de uitvoering van het D&R-plan van de gedetineerde in Penitentiair Programma tijdens de extramurale fase. De intramurale fase vindt plaats tijdens het verblijf in detentie en dient ter voorbereiding op de extramurale fase vanaf het verblijfadres van de gedetineerde.

De senior casemanager richt zich ten behoeve van de dagbesteding tijdens de extramurale fase op de matching van vraag en aanbod bij bekende en beschikbare werkplekken en op de begeleiding van de deelnemer en de werkgever in de werksituatie.

De senior casemanager vervult hierdoor tegelijkertijd de functie van jobcoach en begeleidt zowel en m.n. de gedetineerde als ook de werkgever op de werkplek.

Tevens monitort de senior casemanager het gedrag binnenshuis van de deelnemer. Van de senior casemanager wordt verwacht dat hij samen met de deelnemer resultaatgericht de gestelde doelen op de vijf leefgebieden - (na)zorg, huisvesting, ID, schulden, arbeid/inkomen - van re-integratie behaalt. Dat betekent dat zwaardere eisen worden gesteld aan de senior casemanager dan aan de casemanager wanneer het gaat om kennis, kunde en vaardigheden. M.n. ook het aanleggen, onderhouden en ontwikkelen van het netwerk met werkgevers. Dit is een resultaatverplichting.


Een bijzondere taak van de senior casemanager is de begeleiding van de deelnemer bij het verwerven van (betaald) werk en het vinden van de match tussen gedetineerde en werkgever, al dan niet in combinatie met (aanvullende) scholing. Tijdens het PP begeleidt de senior casemanager de PP deelnemer en eventueel ook de werkgever in de werksituatie waar nodig. Om het aanbod van werk(ervarings)plaatsen actueel te houden en kwalitatief te verbeteren, heeft de senior casemanager nauw contact met het Regionale Bedrijfsbureau Arbeid (RBBA).

De senior casemanager houdt tijdens de extramurale fase de regie op de uitvoering van het D&R plan en houdt nauw contact met de reclasseringsmedewerker van 1 van de 3 reclasseringsinstellingen als toezichthouder bij Elektronische Monitoring of uitvoerder van een PP en met de gemeente in samenwerking met haar netwerkpartners als uitvoerder van het extramurale traject.

Functie-eisen

 • HBO SJD, HBO SPH of HBO MWD/Social Work;
 • Netwerkvaardigheden;
 • Nadruk op verkrijgen van medewerking bij partners i.k.v. reintegratie;
 • Regierol bij extramurale trajecten;
 • Toeleiding en overdracht naar externe zorgverleners;
 • Fungeren als intermediair met de sociaal maatschappelijke context, het systeem, in brede zin de gedetineerde;
 • Bevorderen van opbouw, herstel en betrokkenheid van het sociale netwerk van de gedetineerde;
 • Afstemmen van de werkwijze op de psychosociale situatie en de re-integratiemogelijkheden van de gedetineerde;
 • Coördinerende vaardigheden;
 • Afstemmen van activiteiten met betrokkenen uit de sociaalmaatschappelijke context.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.750 Max. €3.885 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur ntb
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlof uren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing. 

Bijzonderheden

Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Het bezit van een rijbewijs is verplicht ivm het bezoeken van de deelnemers.

Om je sollicitate in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

DC Schiphol maakt deel uit van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring. De divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen, die onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt.
DC Schiphol huisvest momenteel diverse regimes: preventief gehechten en arrestanten. Daarnaast is er een slikkersafdeling en verzorgen de medewerkers van DJI voor de IND de beveiliging en bejegening van de asielzoekers van het aanmeldcentrum IND.

De organisatie streeft naar professionaliteit, taakvolwassenheid en een goede samenwerking en een prettig werkklimaat voor de medewerkers en de vele ketenpartners in het complex. Daarnaast staat DC Schiphol voor een veilige en humane omgeving voor alle ingeslotenen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer L. Mattheus, hoofd D&R

06-51955790

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Administratief medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Administratief medewerker backoffice extramurale detentie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Afdelingshoofd Detentiecentrum Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon