Senior casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almelo
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.817 - €4.247
 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 16 september
 • Vacaturenummer 37182
 • Plaatsingsdatum 6 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij bent als Senior Casemanager aan het werk voor het Huis van Herstel en integraal verantwoordelijk voor het Detentie- en Reintegratieproces voor de intra- en extramurale detentie van de deelnemer in je caseload en je houdt de regie hierop. Zo draag je bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen.
Tijdens de intramurale fase werk je als senior casemanager nauw samen met jouw directe collega en de overige disciplines binnen het Huis van Herstel, waaronder de reclasseringswerkers, de zorgen behandelinrichtingswerkers en de psycholoog, om de reintegratie van de deelnemer in de extramurale fase vorm en inhoud te geven. Naar buiten toe ben je het uitvoerende gezicht en eerste aanspreekpunt voor ketenpartners, veiligheidshuizen en gemeentes. 

Je fungeert als intermediair binnen de sociaalmaatschappelijke context (systeem) van de deelnemer in brede zin. Je bevordert de opbouw, het herstel en de betrokkenheid van het sociale netwerk van de deelnemer. De werkwijze stem je af op de psychosociale situatie en de re-integratiemogelijkheden van de deelnemer. Via periodieke voortgangsgesprekken begeleidt je de deelnemer en stimuleer je zijn of haar zelfredzaamheid en motivatie. Tijdens het verblijf worden trajecten op maat gemaakt, waarbij de netwerkpartners o.b.v. hun expertise betrokken worden. Je monitort de uitvoering bij de uitvoeringsverantwoordelijke instantie, erkende instanties of derdenorganisaties. Daarbij komen jouw netwerkvaardigheden goed van pas. Zo leg je de nadruk op het verkrijgen van medewerking bij partners in het kader van reintegratie, en neem je de regierol bij in- en extramurale trajecten.
Ook verzorg je, samen met de reclasseringswerkers en de psycholoog, de toeleiding en overdracht naar externe zorgverleners. 

De regierol houdt tevens in dat er een belangrijke taak voor jou is weggelegd waar het gaat om rapporteren en het schrijven van selecties (o.a. voor verlofaanvragen). Hiervoor zijn goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden een vereiste.
Voor de dagbesteding tijdens de extramurale fase richt jij je op de matching van vraag en aanbod bij beschikbare werkplekken en op de begeleiding van de deelnemer en de werkgever in de werksituatie. Hierdoor vervul je tegelijkertijd de functie van jobcoach en begeleidt je zowel de deelnemer als de werkgever op de werkplek. Je monitort de uitvoering bij de uitvoeringsverantwoordelijke instantie, erkende instanties of derdenorganisaties. Daarbij komen jouw netwerkvaardigheden goed van pas. Zo leg je de nadruk op het verkrijgen van medewerking bij partners in het kader van re-integratie, en neem je de regierol bij in- en extramurale trajecten. 

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Almelo biedt vanuit drie locaties plaats aan zo’n tweehonderd gedetineerden. Ten eerste vanuit locatie De Karelskamp, een gevangenis. Daarnaast vanuit externe arbeidszaal De Fabriek, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken en re-integreren. Om dit te bereiken, werken het gevangeniswezen, de reclassering, de gemeente Almelo en sociale werkplaatsen hier samen. Tot slot hebben we een pilot: het Huis van Herstel, waar deze vacature voor wordt opengesteld. 

Het Huis van Herstel in Almelo is een kleinschalige 24/7 detentievoorziening. Hier verblijven maximaal 29 gedetineerde mannen kort-of langgestraft, in de laatste fase van hun detentie (tot maximaal 18 maanden) die uitstromen in de regio Twente. Zij ervaren problemen op twee of meer leefgebieden, die van invloed zijn op hun functioneren in de samenleving en op hun delictgedrag, en waarvoor begeleiding en/of zorg nodig is. De problematiek kan sterk uiteenlopen, van relatieproblemen en schulden tot aan zwaardere problematiek.
Denk daarbij aan lichte verstandelijke beperking en/of verslaving en/of psychische problemen en/of psychosociale en/of praktische problemen. Kortom, veelal kwetsbare gedetineerden. 

Het Huis van Herstel is een netwerkorganisatie: een partnerschap van de PI Almelo, de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en de veertien Twentse gemeenten. Gezamenlijk en stapsgewijs wordt gedurende een projectperiode van vijf jaar (operationeel) gebouwd aan een optimaal uitvoeringsmodel, mede aan de hand van actie onderzoek. Het gehele traject naar een staande netwerkorganisatie
zal naar verwachting lopen t/m 2025. 

Deze voorziening biedt de gedetineerden toegang tot een groot aantal organisaties en instanties, die kunnen bijdragen aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij, zoals zorgorganisaties,
woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties.
In deze setting wordt onder begeleiding gewerkt aan het zelfherstel, herstel netwerk, herstel slachtoffer(s) en herstel richting de samenleving. Hieronder valt ook het werken aan toeleiding naar arbeid of arbeidsvervangende dagbesteding. 

Er worden tijdens het verblijf trajecten op maat gemaakt, waarbij de partners in ons brede netwerk o.b.v. hun expertise betrokken worden. Deze trajecten lopen waar nodig en voor zo lang als nodig door, na afloop van de detentie.
Het team van het Huis van Herstel bestaat uit 25 medewerkers. 
Projectteam: Projectmanager, locatiemanager, projectsecretaris en ondersteuner.
Operationeel team: Locatiemanager (tevens lid projecttteam), twaalf zorg -en behandelinrichtingswerkers, twee senior casemanagers, twee reclasseringswerkers, een psycholoog, een verpleegkundige en twee arbeidsmedewerkers.
Daarnaast zijn er wekelijks onderzoekers aanwezig vanuit de Hogeschool Rotterdam, Lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg, voor de uitvoering van het actie-onderzoek (t/m 2025), waarbij zowel medewerkers, (ex-) deelnemers en partners in het netwerk worden betrokken. 

Voor meer informatie over het Huis van herstel: huisvanhersteltwente.nl 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. Gerritsen, senior casemanager

06-46891160

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Rapporteur / medewerker zorgadministratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Planner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Evertsoord
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Penitentiair Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon