• Badhoevedorp  -  route
  • Bachelor - HBO
  • 36 uur
  • schaal 9
    €3.484 - €4.868 (bruto)
  • Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 1 augustus 2024 Nog 14 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 52236, Plaatsingsdatum: 19 juni 2024

De senior casemanager heeft de regie op de uitvoering van het D&R-plan van de gedetineerde in Penitentiair Programma tijdens de extramurale fase. 

De intramurale fase vindt plaats tijdens het verblijf in detentie en dient ter voorbereiding op de extramurale fase vanaf het verblijfadres van de gedetineerde. De senior casemanager richt zich ten behoeve van de dagbesteding tijdens de extramurale fase op de matching van vraag en aanbod bij bekende en beschikbare werkplekken en op de begeleiding van de deelnemer en de werkgever in de werksituatie. De senior casemanager vervult hierdoor tegelijkertijd de functie van jobcoach en begeleidt zowel en m.n. de gedetineerde als ook de werkgever op de werkplek. Tevens monitort de senior casemanager het gedrag binnenshuis van de deelnemer. 

Van de senior casemanager wordt verwacht dat hij samen met de deelnemer resultaatgericht de gestelde doelen op de vijf leefgebieden - (na)zorg, huisvesting, ID, schulden, arbeid/inkomen - van re-integratie behaalt. Dat betekent dat zwaardere eisen worden gesteld aan de senior casemanager dan aan de casemanager wanneer het gaat om kennis, kunde en vaardigheden. M.n. ook het aanleggen, onderhouden en ontwikkelen van het netwerk met werkgevers. Dit is een resultaatverplichting. Een bijzondere taak van de senior casemanager is de begeleiding van de deelnemer bij het verwerven van (betaald) werk en het vinden van de match tussen gedetineerde en werkgever, al dan niet in combinatie met (aanvullende) scholing. Tijdens het PP begeleidt de senior casemanager de PP deelnemer en eventueel ook de werkgever in de werksituatie waar nodig. Om het aanbod van werk(ervarings)plaatsen actueel te houden en kwalitatief te verbeteren, heeft de senior casemanager nauw contact met het Regionale Bedrijfsbureau Arbeid (RBBA).

De senior casemanager houdt tijdens de extramurale fase de regie op de uitvoering van het D&R plan en houdt nauw contact met de reclasseringsmedewerker van 1 van de 3 reclasseringsinstellingen als toezichthouder bij Elektronische Monitoring of uitvoerder van een PP en met de gemeente in samenwerking met haar netwerkpartners als uitvoerder van het extramurale traject. Het werk kan zowel binnen als buiten DC Schiphol worden uitgevoerd, afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent het capaciteitsverlof onder elektronisch toezicht. 

De senior casemanager kan zowel taken uitvoeren met betrekking tot capaciteitsverlof en het korte Penitentiair Programma, alsook werkzaamheden als casemanager met een caseload binnen het HvB/ARR-regime. Wanneer de werkzaamheden voor capaciteitsverlof toenemen, kan de caseload toenemen voor extramurale werkzaamheden.

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer L. Mattheus, hoofd Detentie & Re-integratie 06-51955790

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

M. Snoek, corporate recruiter 08807-54321

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon