Senior Communicatieadviseur

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Contractduur bep -> onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 7 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/DV/2023/950
 • Plaatsingsdatum 10 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Dienstverlenen heeft één vacature voor een Senior Communicatie Adviseur (FGR: Senior communicatieadviseur S12). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met uitzicht op onbepaalde tijd.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken die vragen om moderne dienstverlening, waarbij de informatie voor het gehele proces van aanvragen, beslissen, handhaven en procesvertegenwoordiging, datagestuurd wordt afgehandeld, zodat de klant ieder moment beschikt over de juiste verblijfstitel. Om dit te realiseren is de IND een ICT-verandertraject gestart dat loopt tot 2024.

Wat ga je doen?

“Als Senior Communicatieadviseur houd ik mij bezig met alle verandercommunicatie projecten met name op het gebied van ICT voor de IND. Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een effectieve communicatieaanpak binnen een complex stakeholderveld.”

Als Senior Communicatieadviseur binnen de ICT-organisatie ga je aan de slag met deze omvangrijke ICT-veranderopgave. Er is een koers vastgesteld die toewerkt naar een informatie en datagestuurde werkwijze zodat de IND in staat is om nog beter te kunnen plannen, sturen en verantwoorden.

De communicatiestrategie heeft twee focuspunten: enerzijds de interne communicatie (betrekken en verbinden van medewerkers binnen de directie bij de veranderingen in de manier van werken), daarnaast de communicatie over de performance/continuiteit en de vernieuwing van het ICT-landschap richting interne en externe klanten. Hierbij is het van belang dat er aansluiting is op het strategisch verhaal van de IND.

In deze rol ontwikkel je de effectieve communicatiestrategie verder door, zorg je voor de uitwerking van deelcommunicatieplannen, help je bij de uitvoering ervan, en geef je gevraagd en ongevraagd advies aan het MT-IV (Informatievoorziening). Ook ben jij sparringpartner voor andere ICT-projecten binnen de IND. Daarnaast ontwikkel je middelen volgens de vaste cadans zoals vastgesteld met het MT-IV.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Optreden als onafhankelijk adviseur en stevige gesprekspartner voor directeur en het IV-management;
 • Het doorontwikkelen van de communicatiestrategie en het opstellen van (project) communicatieplannen. Het coordineren van de uitvoering ervan, waarbij je organisatievraagstukken vertaalt naar communicatievraagstukken; Geven van communicatieadvies binnen tactische projecten met een gemiddeld beleidsmatig en politiek afbreukrisico;
 • Proactief op zoek gaan naar kansen en mogelijkheden die bijdragen aan het verbeteren van de reputatie van de directie IV, en van de IND;
 • Het ontwikkelen van communicatiemiddelen voor verschillende doelgroepen over diverse (soms complexe) onderwerpen;
 • Monitoren van de in- en externe omgeving: verbanden leggen en signaleren.

Je hebt een klantgerichte, flexibele en stressbestendige instelling. Ook bezit je een hoge mate van zorgvuldigheid en accuratesse. Daarnaast ben je resultaatgericht en heb je een hands-on werkhouding, als het gaat om ontwikkelen van communicatieplannen en het (laten) vervaardigen van communicatiemiddelen. Daarnaast heb je een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit en ervaring binnen het IV domein.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur door een studie op het gebied van communicatie(wetenschap). Beroepsprofiel communicatie C of vergelijkbaar;
 • Je hebt een overtuigend trackrecord binnen een overheidsinstelling of andere grote/ complexe organisatie;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met ICT/IV, nieuwe technologieën of digitalisering en hoe je communicatie inzet om medewerkers te betrekken bij de jaardoelen en de veranderopgave op het gebied van ICT/IV;
 • Je hebt ruime ervaring met in- en externe communicatie en verandermanagement;
 • Je hebt ervaring met de Agile methodiek en kan deze werkwijze ook introduceren en overbrengen;
 • Je hebt een relevant netwerk;
 • Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met het werken in een digitale werkomgeving (bv MS Office, Webex, Citrix) en je kunt jezelf goed redden met digitale middelen.

Competenties

 • Analyseren;
 • Creativiteit;
 • Flexibiliteit;
 • Netwerken;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Overtuigingskracht;
 • Plannen en organiseren.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur bep -> onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- of detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid vragen we je dit te vermelden in je brief.

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met een van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Je hebt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een
arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Dienstverlenen (DV) wordt gekenmerkt door afdelingen en teams met zeer uiteenlopende activiteiten. Ze hebben allemaal specifieke expertise, maar herkennen zich ook allemaal in de rode draad uit het Dienstverleningsconcept 2025: iedere klant krijgt de behandeling die hij of zij verdient. Of dat nu een klant is bij onze loketten, in het buitenland, bij andere directies of bij ketenpartners: wij leveren professioneel maatwerk dat er toe doet!

De maatschappelijke opdracht van de IND en de doelen die we in het jaarplan IND hebben opgenomen vormen de leidraad voor ons werk. Daar willen we als directie zichtbaar en zinvol aan bijdragen.

De directie Dienstverlenen is opgebouwd uit de afdelingen: Telefonie, Keten, Communicatie, Expertise en Handhaving en voorziet andere IND-directies waar beslis- en handhavingsprocessen zijn belegd, van specifieke kennis en expertise.

Onze medewerkers zijn de belangrijkste schakel bij het realiseren van al onze ambities. De vanzelfsprekende zorg voor hen gaat verder dan training, opleiding en interessant werk. Even belangrijk is het om een veilige omgeving te creëren, waarin tegenspraak op alle niveaus mogelijk is en medewerkers en managers weten waar ze met hun zorgen, klachten en integriteitsdilemma’s terecht kunnen.

Afdeling Corporate Communicatie

Een van de speerpunten van de IND is dat de samenleving beter begrijpt wat de IND doet. De afdeling Corporate Communicatie is hierbij beeldbepalend. De afdeling maakt daarom actief de verbinding met voor de IND relevante stakeholders en communiceert open en transparant.

De afdeling Corporate Communicatie richt zich vanuit een strategische invalshoek op het verbeteren van de reputatie, issuemanagement en het optimaliseren van de interne communicatie. Onder andere door het geven van strategisch advies, het monitoren van stakeholders, het (laten) doen van onderzoek, het voeren van een proactief mediabeleid en het opzetten en uitvoeren van campagnes en projecten die bijdragen aan de speerpunten van de IND.

De afdeling bestaat uit twee teams: de nieuwsredactie en het team corporate. Elk aandachtsgebied bestaat uit een vast team van (senior) adviseurs en medewerkers, die nauw met elkaar samenwerken. Vanuit hun expertise ondersteunen zij zowel de interne als de externe klant.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Saskia Kuipers, Operationeel Manager Corporate Communicatie

06 - 50 08 10 44

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sander Wellink, Senior Adviseur Werving en Selectie

06 - 24 09 50 95

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Loketten

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Infobalie Den Haag

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Planner met lokettaken Den Bosch

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon