Senior communicatieadviseur

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 7 juni Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD23/NCSC/230028
 • Plaatsingsdatum 24 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is dé centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC werkt samen met organisaties binnen de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland. Door de samenwerking met deze organisaties aan te gaan en onze krachten te bundelen, werken wij samen aan een veiliger digitaal Nederland.

Het Communicatieteam van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bestaat uit vier communicatieprofessionals. Alle communicatietaken worden verdeeld binnen het team, gebaseerd op talenten, affiniteit en een evenwichtige werkverdeling.
We zoeken een tweede senior-adviseur, die strategische taken vervult, richting geeft op dossiers en management en collega’s gevraagd en ongevraagd adviseert. De twee senior adviseurs hebben grote impact op de communicatiekoers van de organisatie en ze geven mede vorm aan de inzet van het hele communicatieteam.
Voor deze seniorfunctie geldt de volgende focus: organisatieverandering, interne communicatie en advisering MT/directie.

De organisatie van het NCSC staat aan de vooravond van grote verandering. Door veranderende wetgeving gaan steeds meer organisaties behoren tot de doelgroep van de organisatie. Zij kunnen aanspraak maken op dreigings- en incidentinformatie en expertise van het NCSC. Daarnaast is afgelopen najaar bekend gemaakt dat het NCSC op termijn zal samengaan met het Digital Trust Center (DTC) en CSIRT-DSP. Beide ontwikkelingen leiden tot een grote organisatieverandering en –ontwikkeling waar de organisatie zich op voorbereidt. Dit vraagt intern veel van de organisatie, en goede interne communicatie is nodig om medewerkers zo goed mogelijk mee te nemen door de aanstaande veranderingen. Interne communicatie en verandercommunicatie gaan hand in hand, waarbij de sr. communicatieadviseur een belangrijk adviesrol vervult richting het managementteam.
(De tweede senior richt zich op: corporate communicatie, ondersteuning primair proces, versterking weerbaarheid en stakeholdermanagement.)

 • Los van je focus ben je als senior communicatieadviseur breed inzetbaar over alle de communicatiedisciplines binnen het NCSC. Bij een (dreigende) crisis ga je sowieso aan de bak met crisiscommunicatie. Bij incidenten en opschalingen neem je deel aan het event- of incidentteam van het NCSC.
 • Je bent als team verantwoordelijk voor de strategische en geïntegreerde communicatie van het NCSC met al haar relevante doelgroepen. Je adviseert en participeert actief in projecten waarin communicatie een rol speelt. Je denkt op strategisch niveau mee over communicatie intern en extern in de lijn van de koers van de organisatie.
 • Je benadert communicatie vanuit een breed organisatieperspectief en vertaalt complexe communicatievraagstukken naar de dagelijkse praktijk.
 • Je zorgt voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van communicatiestrategieën en adviezen over communicatieaspecten van projecten, programma’s of incidenten.
 • Je adviseert gevraagd én ongevraagd management en collega’s van het NCSC over de inzet van (strategische) communicatie als instrument om (organisatie)doelstellingen te bereiken, zowel intern als extern.
 • Je bewaakt, samen met je communicatiecollega’s bij de NCTV, de samenhang tussen operationele communicatie over cybersecurity (NCSC) en cybersecuritybeleid (NCTV).
 • Je adviseert over deelname en vertegenwoordiging van het NCSC bij bijeenkomsten en andere gelegenheden.
 • Je functioneert zelfstandig en op het niveau van een senior communicatieadviseur.
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt minimaal 5 jaar ervaring in (meerdere) adviestrajecten binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je werkervaring sluit aan bij het dossier zoals die verdeeld zijn tussen de twee senior-adviseurs.
 • Je bent bekend met de beleidsprocessen en de (inter)departementale verhoudingen binnen de rijksoverheid.
 • Je functioneert op strategisch niveau en geeft vanuit de communicatiediscipline mede richting aan belangrijke beleids- en veranderingsprocessen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen van adviestrajecten en externe bureaus.
 • Je bent het gewend om zelfstandig je eigen werk te organiseren.
 • Je houdt in complexe situaties het overzicht en bent in staat om op meerdere borden tegelijk te schaken.
 • Voor een netwerkorganisatie als het NCSC is het van belang dat je omgevingsgericht bent, met gevoel voor beleving en behoeften van stakeholders en algemeen publiek.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Een veiligheidsonderzoek (B-screening) maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. De uitslag ervan is cruciaal voor aanstelling.
 • Je draait mee met piketdiensten in de avonduren en weekenden, tegen de reguliere vergoeding daarvan. In crisissituaties kan er sprake zijn van onregelmatige werktijden.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment en het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces.

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In het NCSC Communicatieteam wordt intensief samengewerkt tussen alle medewerkers. Middelen maken, adviseren, initiëren, innoveren: alle collega’s kunnen die rollen vervullen. En ondertussen verwachten we van een senior-adviseurs een andere type bijdrage en rol dan van een reguliere adviseur of medewerker. Zie voor uitleg daarover het Functiegebouw Rijk. Onderling is er geen formele hiërarchie, maar met natuurlijk leiderschap en collegialiteit zorgen we ervoor dat er een team staat waarin iedereen tot z’n recht komt en waarin de onderlinge lijnen duidelijk zijn.
Het NCSC Communicatieteam hoort bij het team bestuurlijke ondersteuning van het NCSC.
In de dagelijkse praktijk werk je ook nauw samen met communicatiecollega’s van de NCTV, waar de cyberbeleidsverantwoordelijkheid is ondergebracht. Ook stem je af met de directie communicatie van het ministerie van J&V waar het gaat om mediacontacten en woordvoering over NCSC- onderwerpen.

De communicatiefunctie van het NCSC is formatief ondergebracht bij de afdeling Communicatie van de NCTV. De NCTV is er voor het beschermen van de nationale veiligheid en het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting. Cybersecurity is een van de maatschappelijke opgaven waar de NCTV aan werkt, in nauwe samenwerking met het NCSC. Circa vier collega’s binnen de afdeling Communicatie werken nu fulltime voor het NCSC. Met het oog op de toekomstige uitbreiding van de organisatie van het NCSC wordt verkend hoe deze constructie in de toekomst eruit gaat zien.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is dé centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC werkt samen met organisaties binnen de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland. Door de samenwerking met deze organisaties aan te gaan en onze krachten te bundelen, werken wij samen aan een veiliger digitaal Nederland.
Werken binnen het NCSC is uitdagend en divers. Er wordt veel van onze organisatie en medewerkers verwacht. Deze verwachting hebben wij aangeduid met NCSC brede kerncompetenties: omgevingsbewustzijn, flexibiliteit, stressbestendigheid, samenwerken, gedeeld leiderschap en resultaatgerichtheid.
Bij het NCSC werken mensen met een hackersmentaliteit. Die altijd tot in detail nieuwsgierig zijn naar hoe iets in elkaar steekt. Securityspecialisten, adviseurs en security-analisten die technische inhoud kunnen vertalen naar praktische adviezen voor de buitenwereld. En die een discussie met collega’s niet uit de weg gaan. Mensen die zich continu ontwikkelen en daar alle ruimte voor krijgen. De gemene deler? Iedereen bij het NCSC wil Nederland digitaal veiliger maken. En het internet, en daarmee eigenlijk de hele wereld.
Het NCSC is een door incidenten gedreven organisatie. Je kunt dus nooit precies voorspellen hoe je werkdag verloopt. Er is 24/7 contact met overheden en vitale organisaties in binnen- en buitenland. Of het nu Japanse, Britse of Australische collega’s zijn: de lijnen zijn kort. Als ergens in de wereld een nieuwe dreiging opduikt, is iedereen bij het NCSC direct alert. De centrale vraag: wat betekent dit voor de digitale veiligheid van Nederland?

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Herman Wiersema

06-50094249

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Herman Wiersema

06-50094249

Solliciteren?

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Bestuursadviseur Planning en Control

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Triage Officer

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Relatiemanager Cybersecurity

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon