Senior Contractmanager ICT Werkomgeving Rijk (IWR)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 28 juli
 • Vacaturenummer RVO_20220602_12a
 • Plaatsingsdatum 30 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) is onderdeel van het Inkoop Uitvoeringscentrum van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (IUC EZK). IWR is verantwoordelijk voor de Rijksbrede inkoopcontracten voor persoonsgebonden en gebouwgebonden ICT voorzieningen die gezamenlijk de ICT werkomgeving van het Rijk vormen. Denk daarbij aan vaste en mobiele werkplekhardware met bijbehorende accessoires, afdrukapparatuur, telefooncentrales, (callcenter) telefoonlijnen, bulk sms-diensten en hoog gerubriceerde telefonie.

Vanuit jouw expertise als senior contractmanager lever je een belangrijke bijdrage aan de Europese aanbestedingen die hiervoor nodig zijn. Deze aanbestedingen worden door het IUC EZK uitgevoerd voor alle ministeries. Het gaat daarbij om omvangrijke contracten waar soms bedragen mee gemoeid zijn van circa € 100 miljoen. Tijdens deze aanbestedingen werk je nauw samen met de senior inkopers en juristen van het IUC EZK.

Is er een contract afgesloten? Dan begeleid je de (Rijks)deelnemer bij de implementatie van de contracten en tijdens de uitvoering. Als senior contractmanager ben jij de schakel tussen overheid en markt.

Het maximale uit de contracten en uit de samenwerking met opdrachtgever en de leveranciers halen: dat is jouw doel. Hiervoor onderhoudt je nauwe contacten met de verschillende deelnemers en leveranciers en stuur je op de afgesproken key performance indicators (kpi's). Soms leidt dat tot verbetertrajecten bij leveranciers en waar nodig tot juridische consequenties. Dit vraagt zeer solide analyse, gedegen voorbereidingswerk en een stevige persoonlijkheid om de soms lastige gesprekken in goede banen te leiden. Je gebruikt de opgedane inzichten om leveranciers en deelnemers te adviseren over hun handelen en processen binnen de contractuele afspraken. Rijksbrede (inkoop)beleidsdoelen zoals CO2 reductie en circulariteit probeer je samen te realiseren. Je staat er zeker niet alleen voor! Je werkt nauw samen in een team van in totaal circa 5 contractmanagers die zich richten op dit ICT domein. De inhoudelijke koers stemmen jullie met de categoriemanager af.

De grootte van de contracten en het sturen op de KPI's betekent in de praktijk dat je cijfermatig en analytisch zeer sterk moet zijn en goed overzicht moet kunnen houden op grote gegevensbestanden. Uiteraard moet je zowel schriftelijk als mondeling goed in staat zijn om de cijfers te vertalen naar begrijpelijke conclusies voor klant en leverancier. Je staat stevig in je schoenen en bent op verschillende niveaus een goede gesprekspartner.

We nemen bij het IUC EZK het contractmanagement zeer serieus en er ligt een goed fundament. We zoeken een stevige senior die in staat is dit fundament verder te versterken en die in dit team het overzicht kunnen behouden en die in staat zijn om als vraagbaak te dienen voor de collega contractmanagers.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als hét inkoopcentrum van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzorgt het Inkoop Uitvoering Centrum Economische Zaken en Klimaat (IUC EZK) vanuit RVO.nl alle inkopen boven € 25.000,-. Dit doen we voor alle onderdelen van het het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarbij streven we naar optimale value for money.

We zijn een betrouwbare inkooppartner die alle expertise in huis heeft om (complexe) inkooptrajecten en –vraagstukken te begeleiden. Die de juiste vragen stelt, betrokken is en zorgt dat de opdrachtgever en klanten optimaal gebruik kunnen maken van marktpartijen. Naast inkoop zijn we verantwoordelijk voor het contract- en leveranciersmanagement en voeren we drie rijksbreed categorieén uit (ICT Professionals, Consumptieve Dienstverlening, ICT Werkomgeving Rijk). Het IUC EZK bestaat momenteel uit ruim 125 fte en bestaat uit vijf teams: vier inkoopteams en een stafafdeling Managementinformatie, Juridisch advies en Ondersteuning.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter van Ee, teammanager

06-15357850

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingsmanager Nationale Opgave- en Uitvoeringsregie (Manager Business Change)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 25 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Zeevisserij

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Project- en managementondersteuner

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon