Senior coördinerend beleidsmedewerker Digitaal Stelsel Omgevingswet

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 22 april Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer PDGO/2021/03
 • Plaatsingsdatum 9 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een samenhangende benadering van de leefomgeving en betere en snellere besluitvorming: dat is de nieuwe Omgevingswet in een notendop. De wijziging van het stelsel van de Omgevingswet is een van de grootste wetswijzigingsoperaties van de laatste decennia. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag draag jij als senior coördinerend beleidsmedewerker bij aan deze complexe digitaliseringsopgave. Een functie met impact? Reken maar!

Innovatieve digitale ontwikkelingen voor de uitvoering van het beleid voor de leefomgeving: jij bent er dagelijks mee bezig én hebt een heldere visie op de rol van ICT-voorzieningen binnen (overheids)ketens. Om de nieuwe Omgevingswet te ondersteunen, realiseren we het Digitaal Stelsel Omgevingswet – Landelijke Voorziening (DSO-LV): het stelsel van de landelijke voorziening, samen met de lokale systemen van overheden. Essentieel voor de werking van het DSO zijn de nieuwe digitale uitwisselingsstandaard Standaard Officiële Publicaties (STOP) en de Landelijke Voorziening Bekendmaking en Beschikbaarstelling (LVBB). Die zorgen voor de publicatie van overheidsbesluiten op bestaande portalen als officielebekendmakingen.nl en wetten.overheid.nl.

Jij treedt op als opdrachtgever richting het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), dat verantwoordelijk is voor de realisatie en het beheer van STOP en LVBB. Dit doe je in nauwe samenwerking met de Strategische Beheerorganisatie van het DSO en ketenpartners als Geonovum, Rijkswaterstaat en het Kadaster. Jij ziet toe op de uitvoering van de beheertaken, draagt zorg voor de strategische positionering en koers van de LVBB en STOP, stuurt bij én treedt op bij eventuele escalaties.

Jouw taken op een rij:

 • Je borgt de organisatorische inrichting en samenwerking met de beheerorganisaties van het DSO op strategisch, tactisch én operationeel niveau.
 • Je stelt (strategische) beheerplannen en -begrotingen op, of legt deze taak neer bij een collega.
 • Je zorgt dat de verschillende beheertaken worden uitgevoerd, waarbij je er onder meer voor zorgt dat ze voldoen aan de geldende wetgeving en samenhangen met andere veranderopgaven.
 • Je stemt zaken af met andere opdrachtgevers van KOOP, zoals de directie Informatiesamenleving en Overheid.
 • Je bent verantwoordelijk voor het (doen) opstellen van een productvisie, in samenspraak met stakeholders als medeoverheden, het ministerie van Justitie en Veiligheid, wetgevings- en juridische directies en DSO.
 • Je zorgt voor het initiëren en uitvoeren van een evaluatie over de kosten en doelmatigheid van de LVBB, STOP en beheerorganisatie.
 • Je bepaalt mede de strategische positionering en koers van de LVBB en STOP, waarbij je de rol van beide onderdelen voor het DSO-LV voor de langere termijn vormgeeft.

Vanwege de nauwe verwevenheid van jouw taken met (vergelijkbare) strategische beheertaken voor het DSO-LV draag je mogelijk bij aan bredere beheervraagstukken binnen onze organisatie.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en ruime ervaring met het vervullen van een aansturende of coördinerende opdrachtgeversrol in een complexe omgeving met verschillende belanghebbenden.
 • Je combineert politieke en bestuurlijke sensitiviteit met brede ervaring op het terrein van ICT. Hierbij weet je uit ervaring wat ICT kan opleveren én wat de valkuilen van ICT kunnen zijn.
 • Je hebt aantoonbare kennis van (inter)bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen een beleidsomgeving en ervaring met de beïnvloeding daarvan.
 • Je hebt kennis van de e-Overheid en de agile- en SAFe-werkwijze.
 • Je weet met gezag te opereren en kunt een stevige positie innemen bij vraagstukken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Momenteel is een reorganisatie gaande bij directie Woningmarkt, de directie Ruimtelijke Ordening en het programmadirectoraat-generaal Omgevingswet. In het kader van deze reorganisatie loopt momenteel een matchingsprocedure* om te bepalen in welke functie alle betrokken medewerkers komen te werken. De werving voor deze vacature loopt parallel aan en onder de voorwaarden van de matching. Dit betekent dat:

 • medewerkers uit de matching voorrang hebben op andere kandidaten;
 • we het besluit over de invulling van deze vacature nemen na afronding van de matching (19 maart 2021).

*Bij de matchingsprocedure herplaatsen we medewerkers op vergelijkbare functies binnen de nieuwe organisatiestructuur. Medewerkers geven hierbij zelf hun voorkeuren aan, op basis van een capaciteitsplan waarin de functies binnen de nieuwe afdelingen en directies staan beschreven. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de P&O-contactpersoon die bij deze vacature staat.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij een directie in oprichting: Ruimte en Leefomgeving (R&L). Deze directie wordt samengesteld uit de directies Ruimtelijke Ordening, Eenvoudig Beter (Omgevingswet) en Aan de slag met de Omgevingswet. R&L heeft een brede verantwoordelijkheid voor nationale programma’s en specifieke beleidsdossiers op het gebied van ruimtelijke ordening én voor de stelsels van de Omgevingswet, de geo-basisregistraties en de Nationale Omgevingsvisie. Ons aandachtsgebied is constant in beweging en raakt vele belangen. De komende jaren staat deze vraag centraal: hoe willen we Nederland met elkaar inrichten?

Strategische beheerorganisatie
De geo-basisregistraties en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) helpen bij datagedreven beleidsvorming. Binnen de directie Ruimte en Leefomgeving beheert de strategische beheerorganisatie de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV), de Landelijke Voorziening Bekend maken en Beschikbaar stellen en de Standaard voor Officiële Publicaties. Ons nieuwe team van negen professionals verzorgt voor DSO-LV ook het strategisch beheer.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Petra Loeff, Afdelingshoofd SBO

06-52050287

Liesbeth Saarloos

06-50738375

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medior DevOps engineer

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Data-engineer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsadviseur Geluid (14 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 14
 • Reageren voor 18 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon