Senior coördinerend fiscaal adviseur

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.907 - €7.769
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 7 december Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 523821
 • Plaatsingsdatum 23 november 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

In jouw functie als senior coördinerend fiscaal adviseur behandel je vraagstukken over fiscale wet- en regelgeving met betrekking tot grote en complexe dossiers zoals de F-35 en arbeidsvoorwaarden. Verder ben je verantwoordelijk voor de afstemming, zowel intern als interdepartementaal (veelal ministerie van Financiën/Belastingdienst), maar ook internationaal (bijvoorbeeld bij de F-35) en met organisaties in het publiek-private domein. Advisering van de bewindslieden op alle thema's op fiscaal gebied die rijksbreed spelen behoort ook tot het takenpakket, net als het beantwoorden van (Kamer)vragen op fiscaal gebied. Ten slotte begeleid en coördineer je onderzoeken die gedaan worden naar de fiscale implicaties van de administratie van Defensie. Je bouwt netwerken op, onderhoudt en gebruikt deze. Samenwerken is hierbij van belang, zowel met de directies van de Bestuursstaf en overige Defensie-onderdelen, als binnen de Hoofddirectie Financiën & Control.

Werk- en denkniveau
Je hebt een academisch werk- en denkniveau.

Opleidingsrichting en/of vakkennis 

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding Fiscaal Recht of Fiscale Economie. 
 • Je beschikt over brede kennis van het fiscale recht.
 • Je beschikt over ruime werkervaring, bij voorkeur bij de overheid.
 • Je hebt ervaring in advisering.


Competenties 

 • Je hebt vaardigheid in het signaleren en analyseren van fiscale ontwikkelingen en problemen.
 • Je bent analytisch en kunt sturend optreden/beïnvloeden in een complexe organisatie.
 • Je hebt vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van fiscale adviesproducten.
 • Je kunt uitstekend rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent onafhankelijk.
 • Je kunt goed netwerken, bent omgevingsgericht en creatief. 
 • Je kunt coördineren, plannen en organiseren.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 
 • Je hebt cijfermatig inzicht.
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.907 Max. €7.769 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen, een thuiswerkvergoeding en een vergoeding woon-werkverkeer.

De sollicitatiegesprekken zullen onder voorbehoud plaatsvinden op donderdag 22 december 2022 op het Plein-Kalvermarktcomplex in Den Haag.

Je sollicitatiegegevens worden uiterlijk 3 maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Dit is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure start.

Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De vacature wordt zowel intern als extern Defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit vooropstaan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan, staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Hoofddirectie Financiën en Control (HDFC) is de concerncontroller van het ministerie van Defensie. De HDFC is verantwoordelijk voor de inrichting van de financiële processen. Daarnaast ziet de HDFC toe op een ordentelijke voorbereiding, uitvoering en verantwoording van de Defensiebegrotingen. De HDFC wordt aangestuurd door de hoofddirecteur en bestaat uit de Directie Begroting, de Directie Managementinformatie en Beheer en het kabinet.

De Directie Begroting bestaat uit de Afdeling Begrotingszaken (ABZ) en de Afdeling Voorafgaand Toezicht en Beleidscontrol (ATB). ABZ is verantwoordelijk voor de begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording van de defensieorganisatie en de daarbij behorende begrotingsproducten zoals de begroting die op Prinsjesdag verschijnt, het jaarverslag en de suppletoire begrotingen. Hiertoe onderhoudt ABZ de contacten met andere ministeries en verzorgt de afdeling de afstemming van de begrotingsproducten met het parlement. ABZ richt zich daarnaast op de interne begrotingsvoorbereiding en uitvoering en stemt dit nauwkeurig af met de Defensieorganisatie. Ook concern control behoort tot de taken van ABZ. ATB bewaakt de kwaliteit van het voorafgaand toezicht en verzorgt de ex-ante beleidsevaluaties. Beide afdelingen zijn verantwoordelijk voor financieel-economische beleidsadvisering.
De senior coördinerend fiscaal adviseur werkt voor de Afdeling Begrotingszaken.

Ministerie van Defensie

Defensie heeft als hoofddoel het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Voorafgaand Toezicht en Beleidscontrol

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscaal adviseur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsadviseur macro-economie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon