Senior crd-adviseur materieel

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.907 - €7.769
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 3 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 487331
 • Plaatsingsdatum 16 september 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Verantwoordelijkheden
- Het ontwikkelen en evalueren van materieellogistiek beleid.
- Het bijdragen aan en beïnvloeden van de ontwikkeling van strategisch beleid en/of doelstellingen.
- Het opstellen van defensiebrede beleidsproducten op materieellogistiek gebied t.a.v. van de processen/aspecten ketenlogistiek (inbegrepen transportmanagement), systeemlogistiek en export control compliancy.
- Het stellen van kaders voor de defensiebrede materieel-logistieke bedrijfsvoering op de eerder genoemd processen/aspecten.
- Afstemming met CDS en COMMIT t.a.v. prioriteiten en inzet van capaciteit op beleidsonderwerpen en interne regelgeving.
- De aansturing van meerdere adviseurs binnen de afdeling Materieel op bovengenoemde processen/aspecten.

Kennis/inzicht/vaardigheden
a) Ruime ervaring binnen het materieel-logistieke domein is vereist.
b) Goede kennis van en ruime ervaring in de defensie- en veiligheidssector.
c) Ervaring binnen de Bestuursstaf van Defensie is gewenst.
d) Vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
e) Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen, implementeren en uitvoeren van beleids- en bedrijfvoeringsproducten.
f) Vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van het management.

Kwalificaties
a) Wo-werk- en -denkniveau.
b) Opleidingsrichting en/of vakkennis
i. Bij voorkeur een hbo-/wo-opleiding op bedrijfskundig, relevant technisch of informatiekundig gebied.
ii. Kennis van procesmanagement.
iii. Verdieping managementvaardigheden o.a. leiderschap in een bestuursdepartement.

c) Competenties
- Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
- Omgevingsgericht
- Resultaatgericht
- Communicatief
- Analytisch
- Netwerken
- Samenwerken
- Creatief

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.907 Max. €7.769 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen, een thuiswerkvergoeding en een vergoeding woon-werkverkeer.

Verzoek om in jouw sollicitatiebrief aan te geven of, en in welke periode, u vakantieverlof opneemt zodat wij hier rekening mee kunnen houden bij de gespreksplanning.

De sollicitatiegesprekken zullen onder voorbehoud plaatsvinden op 24 oktober 2023 op het Plein-Kalvermarktcomplex in Den Haag en kan eventueel via Microsoft Teams.

Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Dit is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure start.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Functiegebied
Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Materieel, Leefomgeving, Vastgoed en Duurzaamheid van het Directoraat-generaal Beleid (DGB) van de Bestuursstaf. Het DGB ontwikkelt visie, strategie en plannen voor een moderne en toekomstbestendig Defensie. Door integraal en uitvoerbaar beleid te maken, geeft het DGB richting aan en schept het de randvoorwaarden voor de krijgsmacht. Het beleid is de schakel tussen politiek en uitvoering. Op basis van zorgvuldige afwegingen legt het DGB duidelijke keuzes voor aan de politieke leiding.

De Directie Materieel, Leefomgeving, Vastgoed en Duurzaamheid heeft tot doel het realiseren van integraal en uitvoerbaar beleid, inclusief kaders en normen, ten dienste van de krijgsmacht op het gebied van de functiegebieden materieel, leefomgeving, vastgoed en duurzaamheid in brede zin. Tevens heeft de directie de regie over het adviseren en ondersteunen van de politieke en ambtelijke top op het gebied van materieel, leefomgeving, vastgoed en duurzaamheid. Ook behartigt de directie de defensiebelangen in internationaal en interdepartementaal verband en bij decentrale overheden en burgers op het gebied van materieel, leefomgeving, vastgoed en duurzaamheid. De functiegebieden omvatten in brede zin ook onderwerpen zoals industriebeleid, vastgoedbeleid, DMP, (keten- en systeem)logistiek, ruimtelijke ordening, internationale samenwerking op materieelgebied, facilitair management, omgevingsvraagstukken, duurzaamheid en energieopgaven.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel & IT (COMMIT).

Ministerie van Defensie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mw. Van Valkenburg

06 30801556

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementassistent

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur vastgoed

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Internationale Materieelsamenwerking bij Defensie Inkoop

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon