Senior Data-analist

Directoraat-generaal Toeslagen

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 13 augustus
 • Vacaturenummer 1150951
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Constant verbeter ik het toeslagenproces. Ik modelleer om te bepalen welke aanvragers we willen controleren, maak data beschikbaar om fraudeonderzoeken te versnellen, en denk mee over nieuwe manieren om burgers te helpen. Ik vind het een uitdaging om steeds de juiste oplossing te vinden.” Vincent, data-analist Toeslagen

Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dát is onze missie!

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar?

Bij directoraat-generaal Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan en zetten de klant centraal. Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening aan burgers. Met medewerkers die weten hoe dit moet: maatwerk waar kan, toezicht waar moet.

Functie

De komende periode staat ook in het teken van het herstellen van het geschonden vertrouwen van de burger. Het herbeoordelen, herstellen en compenseren van burgers die getroffen zijn door de toeslagenaffaire wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), die hiervoor speciaal is ingericht. Deze uitvoeringsorganisatie streeft ernaar zo veel mogelijk datagedreven te werken. Daarvoor is een data-analyseteam binnen UHT opgezet. In het data-analyseteam ontwikkelen we met dat doel innovatieve en data-gedreven producten. Met data-, intelligence- en businessanalisten zorgen we er onder meer voor dat Toeslagen zijn taken steeds efficiënter kan uitvoeren en goede service verleent. In de eerste twee jaar van je aanstelling draag jij bij aan het datagedreven werken bij de herstelorganisatie. Na jouw inzet voor de herstelorganisatie verschuift je takenpakket naar het verbeteren van de dienstverlening aan burgers in het reguliere toeslagenproces.

In jouw rol van senior data-analist ontwikkel je de aanpak voor data-analyse en voer je die samen met je professionele collega’s uit. De resultaten daarvan vat je kort en bondig samen en je vertaalt ze naar logische aanbevelingen. Je initieert en participeert in projecten zoals het opzetten van analyses, het ontwikkelen van dashboarding en het selecteren van doelgroepen voor dienstverlening. Samen leggen jullie de link tussen vraag en oplossing in een dynamische omgeving. Met jouw ervaring en expertise begeleid je collega-data-analisten en treed je op als een ambassadeur voor de mogelijkheden van data-analyse voor Toeslagen. Je neemt de in- en externe ontwikkelingen op het gebied van data-analyse mee in complexe en publiciteitsgevoelige onderzoeken. Steeds weer zorgen jouw analyses ervoor dat we beslissingen kunnen onderbouwen met heldere inzichten en cijfers.

Als senior data-analist borg je samen met onze kwaliteitsmedewerker en onze andere senior data-analisten ons kwaliteitsframework. Zo richt je je onder meer op aspecten als de herleidbaarheid van de code en de gekozen specificaties, privacy, security en de tevredenheid van onze opdrachtgevers. Je begeleidt andere data-analisten van Toeslagen bij het toetsen van de kwaliteitseisen. Dit doe je op zo’n manier dat hun kennis van het kwaliteitsframework groeit en het ontwikkelproces van nieuwe producten steeds professioneler wordt. Als echte puzzelaar voel jij je op je plek in onze dynamische omgeving met steeds weer andere projecten. Met jouw pragmatische én kritische blik, energieke persoonlijkheid en verrassende ideeën help je onze afdeling vooruit. Daarnaast pak je ook alle kansen die je krijgt om jezélf te ontwikkelen. Wat dacht je bijvoorbeeld van het oktoberfest waarbij je drie dagen de tijd krijgt om samen met inhoudelijk experts een innovatief analytics-idee uit te werken? Bovendien verbreed jij je kennis ook via onze interne academy waar je uiteenlopende opleidingen en trainingen kunt volgen, bijvoorbeeld op het gebied van data, privacy, nieuwe communicatietools en presentatietechnieken.

Word jij de nieuwe collega van Vincent? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Anouk Stukker, teamleider data-analytics Toeslagen, via ag.stukker@belastingdienst.nl of 06 - 15 91 52 90.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een wo-diploma in een voor de functie relevante richting, of je hebt relevante werkervaring.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met data-analyticsprocessen.
 • Je bent vaardig in SQL, SAS-programmering, R of Python.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van toeslagen.
 • Je hebt affiniteit met statistische methodologie zoals forecasting, hypothesetests, voorspellende modellen en het maken van experimentele ontwerpen.

Jouw competenties?

 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Herken jij jezelf ook hierin?

Communiceren: dat doe jij graag en goed. Zowel mondeling als schriftelijk kun jij je dan ook duidelijk uitdrukken. Je onderscheidt probleemloos hoofd- en bijzaken. Met heldere argumenten overtuig je uiteenlopende partijen en doelgroepen van jouw standpunten. Zo bereik je de gewenste resultaten. Je voelt je als een vis in het water in een snel veranderende omgeving en past je iedere keer opnieuw moeiteloos aan. Dat dit betekent dat je ook jezelf continu (inhoudelijk) moet ontwikkelen, vind je vanzelfsprekend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

Binnen Toeslagen zijn meer dan voldoende ontwikkelmogelijkheden om door te groeien naar een functie op WO niveau.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee. We zijn op zoek naar collega's in Utrecht.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vinden van 16-8-2021 tot 21-8-2021 de selectiegesprekken plaats. Afhankelijk van de geldende maatregelen zullen deze op locatie of via videobellen (Cisco Webex) plaatsvinden, hierover ontvang je tijdig nog informatie. De instroomdatum is 1 november 2021.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van Toeslagen die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

Toeslagen zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te
reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen.
Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Directoraat-generaal Toeslagen

Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dát is onze missie!

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar?

Bij directoraat-generaal Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan. Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening voor burgers. Met medewerkers die weten hoe dat moet. Maatwerk waar kan. Toezicht waar moet.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anouk Stukker

06 - 15 91 52 90

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michael Matthijsen, adviseur Werving & Selectie

06 - 11 79 64 31

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Directoraat-generaal Toeslagen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Data-analist

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Data-analyse

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch procesvertegenwoordiger Toeslagen

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 29 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon