Senior Data Analist Datascience

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 13 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/IV/2021/178
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

de Immigratie- en Naturalisatie Dienst heeft binnen de Directie IV vanwege een toename aan werk een vacature voor de functie van Senior Data analist Datascience. Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Data speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving zo ook voor de IND. Door het steeds verdergaand digitaliseren van onze processen neemt het belang en de hoeveelheid van data toe. Dit vraagt dat we onze data goed onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen, oftewel een optimaal functionerend datamanagement die voorziet in betrouwbare data op de juiste plaats en tijd.

Met de komst van de afdeling Datadiensten binnen de nieuw op te richten Directie Informatievoorziening (IV) krijgt de IND een centrale afdeling die de regie voert over de data.

Hiermee kan:

De IND de waarde van gegevens beter benutten

 • Gegevens beschikbaar maken voor o.a. moderne interactie met burgers en bedrijven, informatie gestuurd werken en management-informatie;
 • Zorgen dat gegevens de kwaliteit hebben die nodig is voor die afnemende processen.

De IND de risico’s rondom het gebruik van gegevens beter beheersen

 • Zicht op welke gegevens we verwerken, voor welke doelen en wat de betekenis van die gegevens is;
 • Voorkomen onbeheerste deling/verspreiding van gegevens.

We hebben namelijk binnen de IND de afgelopen jaren geëxperimenteerd met diverse Datascience technieken. Uit deze experimenten is gebleken dat toepassing van deze technieken de IND kunnen helpen bij het efficiënter en effectiever invullen van haar publieke opgave. Als IND en daarmee ons Datascience team zijn we nu in de volgende fase beland qua volwassenheid en zoeken dan ook uitbreiding van het team bestaande uit Data analisten, Datamodelleurs en Datascientisten.

Wat ga je doen

“Werken bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) betekent werken in een multidisciplinair en complex beleidsterrein dat voortdurend in de politieke belangstelling staat. Als Sr. Data analist Datascience behandel je thema’s die ertoe doen. Met jouw inzet lever je, samenwerkend met de Datamodelleur en Datascientist, een belangrijke bijdrage aan het uiteindelijke resultaat en daarmee een waardevolle bijdrage aan onze samenleving”.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Opvragen en analyseren van de informatiebehoefte van de klant. Om de behoefte vast te stellen ben je in staat om verschillende methodes te gebruiken: het organiseren van creatieve workshops en stakeholderanalyses. Ook ondersteun je de klant bij cijfermatige analyses;
 • Het ophalen van de requirements bij de business waarmee de Datamodeleur en Datascientist aan de slag kunnen. Ook voer je impactanalyses uit en houd je inhoudelijke regie over de bouw van het ontwerp;
 • Het vertalen van de business logica naar ontwerpen, waar de data staat en welke bedrijfsregels er nodig zijn;
 • Het interperteren en vertalen van ingewikkelde informatieconcepten naar overdraagbare concepten en constructies;
 • Je levert inhoudelijke bijdragen aan testtrajecten en stelt samen met de klant acceptatiecriteria op;
 • Je denkt mee met de data scientist en -modeleur en waar nodig neem je taken waar; Er wordt verwacht dat je team-overstijgend kijkt en daarmee verder dan alleen je eigen specialisme.

Functie-eisen

Je ben in staat om in een veranderende omgeving te werken en structuur aan te brengen. Je brengt kennis mee op het gebied van data-exploratie en data-analyse en documentanalyse.

Herken jij jezelf hierin?

 • Minimaal een afgeronde technische HBO-/WO-opleiding
 • Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in een Datascience-omgeving
 • Ervaring met het opstellen van business- en user requirements
 • Ervaring met het vertalen van deze business logica naar ontwerpen
 • Ervaring met het uitvoeren van bronanalyses
 • Ervaring met bescherming persoonsgegevens, bv automatisch anonimiseren en pseudonimiseren van data en documenten
 • Kennis van en ervaring met agile methodologie is een pré

Competenties:

 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Samenwerken
 • Klantgericht
 • Anticiperen

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.
 • Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.
 • Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.
 • We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.
 • Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Inlichtingen

Heb je nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met:

Marcel Geraads, Tactisch manager IV Datadiensten: j.m.g.geraads@ind.nl of via 06-11299476.

Of met Rogier Wolff, recruiter: r.p.j.wolff@ind.nl of via 06-31108659.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Datadiensten geeft de verschillende reeds opgestarte (datamanagement)projecten een landingsplaats waar de (deel)resultaten, die hieruit voortvloeien in beheer genomen kunnen gaan worden.
De werkwijze binnen deze afdeling krijgt gestalte door multidisciplinaire teams waarbij de business, middels de nieuwe bij de business te beleggen functie van Datasteward, en andere afdelingen van de directie IV goed zijn aangesloten. De afdeling gaat niet over de opslag in de databases, goedwerkende ketenkoppelingen en het daadwerkelijke gebruik van data. Dit is een verantwoordelijkheid van de Afdeling Continuïteit en Technisch Beheer (C&T) respectievelijk de betrokken directie uit de business.

De hoofdtaken van de afdeling Datadiensten zijn:

 1. Het registreren, beoordelen en doorgeleiden van alle verzoeken en vragen omtrent data die bij de afdeling Datadiensten binnenkomen (loketfunctie).
 2. Het beheren van IND breed toepasbare modellen (begrippen, gegevens, regels, meta-data) ten behoeve van het gebruik ervan in onder meer het primaire proces (INDiGO), data-analyses, stuurinformatie en verantwoordingsrapportages. Hiermee is databeheer sturend in het gebruik van deze modellen binnen de verschillende Agile teams.
 3. Het leveren van geavanceerde data analyse diensten zoals textmining, risicoprofilering en doelgroepensegmentatie. Hiermee worden met name programma’s als Informatie Gestuurd Werken en andere innovatieve trajecten gefaciliteerd.
 4. Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot dataontsluiting en kwaliteitsmanagement, zoals het monitoren op inconsistenties in de data die de IND in en uit gaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Methodisch expert

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Kennismodelleur en (Senior) Kennismodelleur

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch Beheerder Data / Senior Technisch Beheerder Data

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 7 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon