Senior diensten- en leveranciersmanager

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 8 november
 • Vacaturenummer SG 21-49
 • Plaatsingsdatum 15 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De beste informatievoorziening voor de managers en medewerkers van het beleidsdepartement van het ministerie van Financiën. Daarvoor staat de eenheid Informatisering van de directie Bedrijfsvoering in Den Haag aan de lat. Als senior diensten- en leveranciersmanager neem jij daarin het voortouw!


Je werkt samen met andere diensten- en leveranciersmanagers en met innovatie- en servicemanagers. Jouw doel: een op de wensen van het beleidsdepartement toegesneden dienstenportfolio. En duidelijke (contract)afspraken met strategische ICT-leveranciers. Gaat het om het dienstenportfolio, dan is het lifecyclemanagement van de diensten een van jouw aandachtsgebieden. Net als het definiëren, vernieuwen en onderhouden van een passend dienstenportfolio op basis van de vraag van de organisatie (gedreven door de vraag via servicemanagers). Ook zorg jij voor de implementatie van nieuwe diensten (gedreven door aanbod), en voor de vertaling van beleid naar diensten en de implementatie daarvan binnen de dienstenportfolio (gedreven door beleid).


Voor de contracten met (strategische) leveranciers betekent dit dat je contractuele afspraken met shared service centra of externe leveranciers onderhoudt of wijzigt. Daarnaast monitor en evalueer je de geleverde dienstverlening op basis van contractuele afspraken die zijn vastgelegd in service level agreements of het dossier afspraken en procedures. Voor de strategisch leveranciers ben jij het eerste aanspreekpunt.


In deze functie stuur je primair op de dienstverlening m.b.t. “het werkproces schatkistbankieren” en vervul je hierin de rol van IT-ketenregisseur. Daarbij is het van belang dat de geleverde dienstverlening over de gehele keten en op alle niveaus blijvend aansluit op de behoeften van het beleidsdepartement. In deze rol voer je in een complex speelveld regie over alle IT-gerelateerde onderwerpen waarbij meerdere externe IT-leveranciers betrokken zijn.

Daarnaast draag je zorg dat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd zijn tegen optimale kosten en condities. In de toekomst worden mogelijk ook andere strategische leveranciers en/of shared serviceorganisaties aan je taakgebied toegewezen.


Jouw taken

 • Je bent verantwoordelijk voor de IT-ketenregie van het werkproces schatkistbankieren. Dit betekent dat je contacten onderhoudt met ongeveer tien verschillende IT-leveranciers.
 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de uitbestedingscontracten.
 • Je zorgt voor het correct doorlopen van nieuwe dienstverleningsverzoeken: van behoeftestelling tot een werkbaar contract.
 • Je stuurt op de prestaties en kosten van de gecontracteerde leverancier(s), signaleert tekortkomingen en voert overleg bij het optreden van hardnekkige dienstverleningsproblemen.
 • Je verkent mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten die vanuit aanbodzijde worden geboden.
 • Je evalueert gevraagd en ongevraagd of het geboden dienstenportfolio past bij de vraag van de afnemers.
 • Je signaleert (mede op basis van benchmarking) mogelijkheden voor verbetering. Hierover adviseer je het management en je stelt contracten en dienstverleningsafspraken bij.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering valt rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal. Wij adviseren en ondersteunen het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gehele PIOFAH-terrein: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting. We hebben onze werkprocessen verdeeld over drie eenheden, waaronder de eenheid Informatisering.

Eenheid Informatisering
De eenheid Informatisering bestaat uit het CIO-office en de teams Dienstenmanagement, Informatievoorziening en IT-specials. Onze missie: de best mogelijke informatievoorziening leveren voor het ministerie van Financiën. Vanzelfsprekend staat de toegevoegde waarde voor de afnemer hierin centraal.

Centraal in ons handelen staan:

 • Verbinden. Dit doen we vanuit de wensen van de business, met collega’s van het primaire proces en binnen de verschillende teams van de eenheid, en voor de medewerkers en managers van het beleidsdepartement. Hierbij richten we ons op moderne, innovatieve dienstverlening en waardecreatie.
 • Vereenvoudigen. Van complexiteit naar eenvoud. We passen best practices toe, gericht op klantvriendelijkheid, efficiency en gemak.
 • Vernieuwen. We versterken de informatiefunctie, moderniseren de technische infrastructuur en digitaliseren verdergaand. Ook introduceren we nieuwe agile-werkmethodieken en verkennen we innovaties. Toekomstige ontwikkelingen proberen we uit en we anticiperen hierop.

Dienstenmanagement
Jouw afdeling Dienstenmanagement is binnen de eenheid Informatisering verantwoordelijk voor het serviceportfolio. Vanuit dit portfolio voeren we de regie over alle bestaande dienstverlening op het gebied van informatievoorziening voor het beleidsdepartement. Servicemanagement is daarbij het taakveld dat zich richt op klanten. Diensten- en leveranciersmanagement focust op de leverende partijen.

Vanuit het projectenportfolio regisseert de CIO-office alles rondom de nieuwe dienstverlening aan het kerndepartement. Waar de taakvelden portfoliomanagement en projectmanagementsupport zich richten op de nieuwe en lopende projecten, richt innovatiemanagement zich vooral op het onderzoeken van nieuwe informatiebehoeften binnen het kerndepartement en de verbinding met (nieuwe) technologie in de markt.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stéfanie Kriek, teamcoördinator IT-specials

06-46988480

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Aysun Durmaz, HR adviseur

06-21687611

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur bedrijfshulpverlening en veiligheid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 27 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur informatievoorziening Rijksbegroting

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Trainee IT audit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 10
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Trainee
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon