Senior diensten- en leveranciersmanager

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT
 • Vacaturenummer SG 21-157
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De beste informatievoorziening voor de managers en medewerkers van het beleidsdepartement van het ministerie van Financiën. Daarvoor staat de eenheid Informatisering van de directie Bedrijfsvoering in Den Haag aan de lat. Als senior diensten- en leveranciersmanager neem jij daarin het voortouw! Dit doe je niet alleen, maar samen met collega-diensten- en leveranciersmanagers, innovatie-, contract- en servicemanagers.

Jij zorgt voor een op de wensen van het beleidsdepartement toegesneden dienstenportfolio en maakt duidelijke (contract)afspraken met strategische ICT-leveranciers. Jouw aandachtsgebieden met betrekking tot het dienstenportfolio zijn onder andere:

 • Lifecyclemanagement van de diensten binnen het portfolio.
 • Het definiëren, vernieuwen en onderhouden van een passend dienstenportfolio op basis van de vraag van de organisatie (gedreven door vraag via servicemanagers).
 • De implementatie van nieuwe diensten binnen de dienstenportfolio (gedreven door aanbod).
 • De vertaling van beleid naar diensten en de implementatie daarvan binnen de dienstenportfolio (gedreven door beleid).

Voor de contracten met (strategische) leveranciers betekent dit dat je contractuele afspraken met shared service centra of externe leveranciers onderhoudt en wijzigt. Ook monitor en evalueer je de geleverde dienstverlening op basis van contractuele afspraken die zijn vastgelegd in servicelevel-agreements of DAP. Daarnaast treed je op als eerste aanspreekpunt voor strategische leveranciers.

Primair stuur je op de levering van bedrijfskritische (IAAS-)diensten door een strategische ICT-leverancier. Daarbij is het van belang dat deze geleverde dienstverlening op alle niveaus blijvend aansluit op de behoeften van het beleidsdepartement en dat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd zijn tegen optimale kosten en condities. In de toekomst kunnen ook andere strategische leveranciers en/of shared service organisaties aan je taakgebied worden toegewezen.

Jouw taken

 • Primair aandachtsgebied is jouw rol als senior leveranciersmanager richting een externe housing- en hostingpartner van het beleidsdepartement. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het (uitbestedings)contract en het onderhouden van de relaties met deze leverancier.
 • Zorgdragen voor het correct doorlopen van nieuwe dienstverleningsverzoeken: van behoeftestelling tot een werkbaar contract.
 • Sturen op de prestaties en kosten van de gecontracteerde leverancier, tekortkomingen signaleren en overleg voeren bij het optreden van hardnekkige dienstverleningsproblemen.
 • Verkennen van mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten vanuit de aanbodzijde.
 • Evalueren of het geboden dienstenportfolio past bij de vraag van de afnemers.
 • Signaleren van mogelijkheden (mede op basis van benchmarking) voor verbetering, het management adviseren en contracten en dienstverleningsafspraken bijstellen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering valt rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal en adviseert en ondersteunt het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gehele PIOFAH-terrein: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting. De werkprocessen van Bedrijfsvoering zijn verdeeld over drie eenheden, waaronder een eenheid Informatisering.

Eenheid Informatisering
De eenheid Informatisering bestaat uit de CIO-office en de afdelingen Dienstenmanagement, Informatievoorziening en IT-specials. Onze missie: de best mogelijke informatievoorziening leveren voor het ministerie van Financiën. Vanzelfsprekend staat de toegevoegde waarde voor de afnemer hierin centraal.

Centraal in ons handelen staat:

 • Verbinden: vanuit de wensen van de business, met collega’s van het primaire proces en binnen de verschillende teams van de eenheid, voor de medewerkers en managers van het beleidsdepartement, en gericht op moderne, innovatieve dienstverlening en waardecreatie.
 • Vereenvoudigen: van complexiteit naar eenvoud, toepassen van best practices, gericht op klantvriendelijkheid, efficiency en gemak.
 • Vernieuwen: versterken van de informatiefunctie, het moderniseren van technische infrastructuur, verdergaande digitalisering, nieuwe agile-werkmethodieken introduceren, innovaties verkennen en uitproberen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Afdeling Dienstenmanagement
De afdeling Dienstenmanagement is binnen de eenheid Informatisering verantwoordelijk voor het serviceportfolio. Vanuit het serviceportfolio wordt de regie gevoerd over alle bestaande dienstverlening op het gebied van informatievoorziening voor het beleidsdepartement. Servicemanagement is daarbij het taakveld dat gericht is op klanten. Diensten- en leveranciersmanagement is gericht op de leverende partijen.

Vanuit het projectenportfolio regisseert de CIO-office alles omtrent nieuwe dienstverlening aan het kerndepartement. Waar de taakvelden portfoliomanagement- en projectmanagementsupport zich richten op de nieuwe en lopende projecten, richt innovatiemanagement zich vooral op het onderzoeken van nieuwe informatiebehoeften binnen het kerndepartement en de verbinding met (nieuwe) technologie in de markt.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Liedekerken, Teamcoördinator Dienstenmanagement

06-46065921

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema, Recruiter

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur (cyber)security en privacy

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch contractmanager categoriemanagement logistiek

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Data-engineer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon