Senior Directeur-secretaris regieorganisatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer GDGNVLG20220512_12a
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een van de twee directeuren ondersteunen van DG Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied, de regieorganisatie die schakelt tussen beleid en uitvoering. Werken in een dynamische organisatie bovendien die nog volop in opbouw is. En met jouw ondersteuning op het hoogste niveau bijdragen aan de aanpak van dé grote opgaven van deze tijd: de stikstof- en klimaatcrisis. Dat maakt jouw functie als senior directeursecretaris bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een mooie uitdaging.

Je agendeert en organiseert overleggen van het management en helpt proactief om de onderdelen van de regieorganisatie waaraan de directeur leiding geeft te structureren. Ook adviseer je over organisatiebrede aspecten, zoals organisatieontwikkeling, visievorming, het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en het efficiënt inrichten, coördineren en monitoren van interne processen. Signaleer je knelpunten? Dan draag je geschikte oplossingen aan.

In samenwerking met de managementondersteuner ben je de rechterhand van de directeur en zorg je voor een vlot procesverloop, efficiëntie, rechtmatigheid en borging van besluitvorming. En ben je de schakel voor informatievoorziening van en naar de andere onderdelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Je bewaakt de voortgang van afgesproken acties en zorgt dat je altijd up to date bent over lopende zaken, zodat je snel en nauwgezet kunt schakelen tussen management en organisatie. En door breder te kijken en te denken draag je bij aan een goed functionerende regieorganisatie.

Voor de directeur en het management ben je een belangrijke sparringpartner. Ook werk je nauw samen met de andere medewerkers van het cluster Rijkskaders en Interne Organisatie en met de andere directeur-secretaris in het bijzonder. En je hebt volop contact met de secretaris van de directeur-generaal, het management en de andere dienstonderdelen zoals stafdirecties. Zo draag je een bij aan een organisatie in opbouw die verschillende departementen en overheden helpt om samen tot resultaten te komen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Werken bij een nieuwe organisatie voor de transitie in het landelijk gebied
Om de grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken wordt een regieorganisatie opgericht. De missie van de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (werktitel RTLG) is: “Rijk, provincies en andere overheden in staat te stellen te komen tot een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie van het landelijk gebied volgens de in Nationaal programma Landelijk Gebied opgenomen doelen”.

RTLG is een onderdeel van het ministerie van LNV. In RTLG en in de opdrachtverlening aan RTLG werken Rijk en provincies nauw samen, omdat de een niet zonder de ander kan om tot resultaat te komen. In RTLG komen twee rollen samen: een partnerrol (gericht op samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers) en een regierol (sturend op doelrealisatie op basis van gemeenschappelijk bepaalde kaders).
RTLG schakelt zo tussen beleid en uitvoering. De regieorganisatie is nog volop in opbouw en zal zich blijvend kenmerken door flexibiliteit omdat we lerend en adaptief werken.
RTLG wil een mix van competenties en ervaring van rijk en regio aan zich te binden. Daarom zijn wij ook op zoek naar kandidaten met ervaring met provinciale gebiedsplannen- en processen.

Binnen de regieorganisatie wordt het cluster Rijkskaders en Interne Organisatie ingericht. Dit cluster van circa 15 personen volgt en beïnvloedt proactief de (beleids)kaderstelling van het Rijk vanuit realisatieoptiek, handelt parlementaire zaken af, adviseert en faciliteert het (top)management van RTLG, zorgt voor juridische advisering op het terrein van uitvoering en staatssteun, coördineert de begrotingscyclus en de opdrachtverlening aan uitvoerende (rijks)diensten. Het ontzorgt hierdoor RTLG.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sander Band, manager Rijkskaders en Interne Organisatie

06-54794145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur-secretaris regieorganisatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Aansturing en Financiën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur Aansturing en Financiën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon