Senior Directiesecretaris / plaatsvervangend hoofd bedrijfsbureau

 • Den Haag
 • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 5 juni 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 753, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Met circa 2.900 experts vanuit allerlei disciplines werkt het RVB aan de meest diverse vastgoedportefeuille van het land! Van ministeries tot vliegvelden, gevangenissen en natuurgebieden. Waar mogelijk zetten wij, samen met partners binnen en buiten het Rijk, de gronden en gebouwen in om maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering en energietransitie aan te pakken. Maak kennis met de veelzijdigheid van het RVB.

Directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement (P&P) adviseert het Directieteam RVB en de externe opdrachtgevers bij het ontwikkelen van een portefeuillestrategie en coördineert de uitvoering daarvan, als interne opdrachtgever richting de uitvoerende directies. De directie is op strategisch niveau de schakel tussen het RVB en departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, mede-overheden en maatschappelijke organisaties. Sleutelwoorden zijn ‘regie’, ‘strategie’ en ‘digitalisering’.

Als senior directiesecretaris ben je een spin in het web in de veelzijdigheid en dynamiek van de directie! Je hebt een divers takenpakket, namelijk op het vlak van bedrijfsvoering én bestuursadvisering. Het is een uitdagende mix van inhoudelijk en procesmatig werk. Je bent daarbij een proactieve verbinder met een scherpe antenne- en signaleringsfunctie, zowel naar het managementteam als medewerkers binnen en buiten de eigen directie. Voor de inhoudelijk expertise die je daarbij nodig hebt, maak je tevens goed gebruik van de kennis en ervaring van collega’s. Eén ding is zeker, jij pakt de regie over al deze processen en zorgt door jouw daadkracht en ervaring voor een goed resultaat.

Voorziene taken:

 • Zorgen voor de agenda, verslaglegging en stukken van het managementteam (MT) van de directie, ondersteunen/ voorbereiden van de besluitvorming en monitoren van de uitvoering van de genomen besluiten en afgesproken acties.
 • Inhoudelijk ondersteunen van de directeur (en de plv. directeur) en het MT bij onder meer het opstellen en coördineren van annotaties, adviezen en besluitvormende stukken.
 • Organiseren van directie- en managementbijeenkomsten.
 • Schakel tussen de directie en het RVB bureau DG.
 • Zelfstandig coördineren, organiseren en monitoren van de uitvoering inzake bedrijfsvoering-, en HRM-onderwerpen binnen de directie. Denk aan Organisatie en Formatie trajecten.
 • Vertegenwoordigen van Hybride werken, Wet Banenafspraak, Integriteit.
 • Vervangen van het hoofd Bedrijfsbureau bij diens afwezigheid.

Als senior directiesecretaris sta je er natuurlijk niet alleen voor, zo bestaat je afdeling- het Bedrijfsbureau P&P- uit managementondersteuners en diverse adviseurs. Met je collega’s vorm je een hecht team. De werkzaamheden worden in goede onderlinge afstemming o.l.v. hoofd bedrijfsbureau verdeeld.

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Alyssa Arain, Hoofd Bedrijfsbureau, via 06 11243334. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Evelien Blom, HRM-adviseur via 06 27206255.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het bedrijfsbureau
Het Bedrijfsbureau van onze directie zorgt voor de (secretariële) ondersteuning van de directeuren en de andere leden van het managementteam. Het Bedrijfsbureau ondersteunt daarnaast op facilitaire zaken, ICT en inkoop van apparaatsgelden. Het bedrijfsbureau bestaat naast drie managementondersteuners, uit twee programma-projectondersteuners en een hoofd Bedrijfsbureau.

De directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement (P&P) voert de regie over het vertalen van beleid naar uitvoering, het ontwikkelen van de vastgoedstrategie, het maken van vastgoedplannen voor de lange termijn en het sturen op de realisatie daarvan.
De directie bestaat uit de afdelingen Strategie & Uitvoeringsbeleid, Portefeuillemanagement, Gebieden, en Informatie Voorziening en de CIO-Office. Daarnaast is er het Bedrijfsbureau en het Bureau Managementinformatie, waar jij aan de slag gaat.

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Evelien Blom

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectondersteuner

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag en Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

I-controller

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Bouwkunde

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon