• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 29 mei Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 347226
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als niets meer werkt, gaan wij door!
Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word onze Senior Engineer EOV!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland. Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

De Afdeling Luchtvaartsystemen heeft ten doel het waarborgen van de vereiste functionaliteit van militaire luchtvaartuigen conform de eisen van de opdrachtgever en in afstemming met de operationele gebruikers; het voortdurend waarborgen van de luchtwaardigheid dan wel anderszins veilig gebruik van de militaire luchtvaartuigen en het bijdragen aan de overeengekomen en geautoriseerde beschikbaarheid van de militaire luchtvaartuigen tegen zo laag mogelijke levensduurkosten. De afdeling wordt, naast het afdelingshoofd en de secretariële ondersteuning, gevormd door de secties Fixed Wing Aircraft, Rotary Wing Aircraft, MLE-21 en Systeemmanagement.

Wat ga je doen?

De Engineer(s) EOV houden zich bezig met het waarborgen en behouden van een luchtwaardig en functioneel ontwerp en het verkrijgen en behouden van het militair typecertificaat voor wat betreft de EOV-aspecten van alle vliegende wapensystemen. Hieronder vallen werkzaamheden die te maken hebben met zaken als wet- en regelgeving, functionaliteiten, operationele, technische en marktontwikkelingen, bedrijfsvoering, effectiviteit, prestatie/opbrengst versus kosten (LCC-management). Tevens is het bureau verantwoordelijk voor het kennismanagement en wordt aan projecten deelgenomen.

De Engineer levert een specialistische bijdrage (EOV) aan projecten en het typemanagement, door o.a:

 • het zorgen voor een technische en kwaliteitsbewakende inbreng op het eigen aandachtsgebied binnen de afdeling;
 • het volgen en analyseren van de (inter)nationale politieke, industriële, economische, bedrijfsvoering- en technologische ontwikkelingen; het signaleren van de gevolgen hiervan en het adviseren vanuit de specialistische invalshoek;
 • het vertalen van beleid en wet- en regelgeving op het aandachtsgebied van de afdeling naar technische/logistieke toepassingen ten behoeve van het typemanagement en/of het configuratiemanagement en de klantorganisatie/DMO;
 • het analyseren van de operationele behoeften; het adviseren hierover en het leveren van een kwantitatieve en kwalitatieve bijdrage aan de op/bijstelling en beheer van documenten;
 • het omzetten/vertalen van de operationele behoeften in technische/logistieke specificaties;

Je adviseert en ondersteunt de afdeling en andere betrokken partijen op het eigen aandachtsgebied (afgeronde gebieden techniek en/of materieel-logistiek, ILS), door o.a.:

 • het informeren en adviseren van het hoofd van de sectie en het hoofd van de afdeling over relevante ontwikkelingen op het eigen aandachtsgebied;
 • het bijhouden van de inhoudelijke expertise op het eigen aandachtsgebied en het optreden als specialist/expert/kenniscentrum;
 • het adviseren bij/participeren in of coördineren van ontwikkel-, verwerving-, instandhouding- en afstotingsprocessen, werkgroepen/verbanden, overleggen en dergelijke op basis van de genoemde inhoudelijke expertise op het eigen aandachtsgebied;
 • het adviseren ten aanzien van vraagstukken op het eigen aandachtsgebied;
 • het zelfstandig ontwikkelen, implementeren en instandhouden van een kwaliteitssysteem, dat voldoet aan de gestelde (wettelijke) eisen en voorwaarden;

Als enigineer lever je een bijdrage aan het instandhoudingsproces van de aan hem toegewezen (EOV gerelateerde) wapensystemen, uitrusting en apparatuur en support, door o.a.:

 • het opstellen van normen, richtlijnen en aanwijzingen op het aandachtsgebeid;
 • het coördineren, aansturen en begeleiden van medewerkers vanuit de eigen discipline binnen de opgedragen taken;
 • het verrichten van Logistic Support Analysis-taken en het adviseren over het doen en laten van voorstellen tot verbeteringen/aanpassingen op het onderhoudsconcept;
 • het volgen en analyseren van technische ontwikkelingen op middellange termijn, het bezien van de gevolgen daarvan voor de instandhouding van de systemen en het adviseren aan de betreffende sectiehoofden over de mogelijke bijstelling van de functionele eisen van de systemen;
 • het uitvoeren van systeem acceptatietesten bij fabrikant alsmede in de platforms en, na een gunstig resultaat, het aftekenen namens de DMO organisatie;
 • het bijdragen aan het Integrated Logistic Support-plannen, waaronder aspecten m.b.t. het onderhoudsconcept, de inrichting van de onderhoudsorganisatie (incl. in- en uitbesteding van onderhoudstaken), test & support equipment, personele behoeften (kwantitatief en kwalitatief) en financiële aspecten;
 • het initieren, ontwikkelen en begeleiden van technische programma’s van ingrijpende aard (zoals flighttrials) met als doel de bedijfszekerheid van het materieel, operationele mogelijkheden en materiële beschikbaarheid te vergroten, alsmede het aangeven van alternatieve oplossingen binnen het kader van de (technische) specificaties, die de voortgang en de kwaliteit van het proces sterk kunnen beïnvloeden;
 • het coördineren en zelfstandig leiding geven aan de uitvoering van (grootschalige) projecten en bewaken en bespreken met relevante partijen van de voortgang, de kwaliteit, de met het project samenhangende activiteiten en de zich hierbij voordoende (technische) problemen (het geheel volgens een projectmatig aanpak;
 • het bewaken en bespreken van de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden/projecten en de zich daarbij eventueel voordoende problemen en (technische) tekortkomingen met andere functionarissen en instanties;
 • het als technisch lid deelnemen aan Commissies van Onderzoek;
 • het concipiëren en verifiëren van publicatiewijzigingen op technische publicaties;
 • het adviseren op basis van specifieke technische deskundigheid in de ontwerp-, uitwerk-, en realitatiefase van omvangrijke en complexe projecten, alsmede het begeleiden hiervan;
 • het uitbrengen van technische en beleidsmatige adviezen binnen de afdeling en DMO op het aandachtsgebied.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden uitgevoerd bij het bureau EOV, HSI en ladingen van de sectie Rotary Wing Aircraft.

Het bureau EOV, HSI en ladingen is belast met de werkzaamheden die apparatuur voor EOV betreffen voor alle luchtvaartuigen bij Defensie, de Heli-shipinterfacefunctie en met de zaken die te maken hebben met het inter/extern vervoeren van ladingen door Defensie-helikopters.

Standplaats: Utrecht - Kromhoutkazerne

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maj. Ing. H.A.M. Kleian

06-22790614

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Vossestein, Recruitment Adviseur

06-13930696

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

ICT-specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1e Ontwerper ICT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Medewerker ILS

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon