• Utrecht
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 27 juni 2024 Nog 13 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 570478, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Senior Enterprise architect

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Senior Enterprise Architect

Wat ga je doen? 

Je gaat als Enterprise Architect meehelpen om voor Defensie de beste IT te realiseren. Zodat we als Defensie kunnen beschermen wat ons dierbaar is. De Enterprise Architectuur vormt de blauwdruk voor de toekomstige inrichting van Defensie en is daarmee onmisbaar voor het ontwerp van de toekomst en het behalen van onze doelen.

Om alle domeinen binnen Defensie goed te kunnen ondersteunen heeft iedere Enterprise Architect een focus gebied/domein. Eén van de domeinen is Besturen & Overige Ondersteuning (BOO). De aandachtsgebieden van BOO zijn divers: Besturen, Beveiliging, Communicatie, Documentaire IV, Facilitair, Milieu & Vastgoed, Geografie en integratie. Wij zoeken een Enterprise Architect voor BOO

Als Enterprise Architect voor het domein BOO ontwikkel je, in nauwe samenwerking met de afdeling BOO en andere interne stakeholders, de doelarchitectuur en roadmap. Naast het ontwikkelen van de architectuurproducten is het van belang dat de architectuur ook praktisch wordt toegepast. Daarvoor geef je adviezen en zoek je actief samenwerking met de verschillende stakeholders. Zo geef je mede richting aan de verschillende projecten zodat de applicaties en services op een effectieve wijze worden gerealiseerd. Daarnaast breng je harmonie tussen de organisatie doelen en technologie. Kortom geen werkdag is hetzelfde.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken? 

Kromhoutkazerne

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

COMMIT is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Enterprise Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT Solution Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT Solution Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon