Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior enterprise-architect gegevensuitwisseling zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar (detachering behoort tot de mogelijkheden)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 7 november
 • Vacaturenummer VWS190170 (DI)
 • Plaatsingsdatum 11 oktober 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Achtergrond: het programma Gegevensuitwisseling

Op 20 december 2018 stuurde minister Bruno Bruins zijn eerste brief aan de Tweede Kamer met daarin een aantal maatregelen die moeten leiden tot meer regie op elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Op 9 april is een tweede brief Gegevensuitwisseling aan de Tweede Kamer gestuurd, met daarin een concept prioriteitenlijst en de eerste contouren van de wettelijke verplichting. En in de recent verzonden derde brief Gegevensuitwisseling informeert de minister de Tweede Kamer over de ambities en snelheid die we maken, de aanpak die we daarbij kiezen. Ook gaat hij in op hoe we toewerken naar realisatie, de ontwikkeling van de wetgeving en de herijking publieke taak ten opzichte van standaardisatie.

Om invulling te geven aan de wens van de kamer tot meer regie, werkt het VWS programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (kortweg: programma Gegevensuitwisseling) onder andere stapsgewijs toe naar een wettelijke verplichting om gegevens digitaal uit te wisselen: uitwisseling voor uitwisseling wordt gedigitaliseerd op basis van verplichte eenduidige afspraken over taal en techniek. Daarbij worden bijvoorbeeld technische bouwstenen vastgesteld die verplicht moeten worden gebruikt. Dat kunnen we niet alleen en ieder voor zich, maar pakken we samen op. Met het veld, de professionals, dienstverleners en leveranciers.

Het werkpakket

Gegevensuitwisselingen worden uiteindelijk bij wet verplicht. Om dit voor te bereiden wordt het interoperabiliteitsmodel gebruikt om afspraken te structureren. Hierbij moet de samenhang binnen en tussen gegevensuitwisselingen bewaakt worden. Verder moeten de infrastructurele componenten vertaald worden in (NEN) normen.

In deze ontwikkelingen sta jij vanuit programma Gegevensuitwisseling aan de lat om:

 • De door zorgverleners gewenste functionaliteit en kwaliteit van de gegevensuitwisseling te documenteren.
 • De hiervoor benodigde functies af te leiden, te ontwerpen en documenteren.
 • Hiertoe inhoudelijke voorstellen uit het veld van zowel zorgverleners als IT-leveranciers en experts te beoordelen en te ordenen.
 • Deze voorstellen te toetsen aan de kaders van VWS en het informatiestelsel zorg.
 • Kaders waar nodig verder uit te werken.
 • De normontwikkeling af te stemmen op de doelarchitectuur i.o. (met onder andere de Architectuurcommunity Zorg).
 • De link te leggen en samen te werken met andere programma’s rondom gegevensuitwisseling binnen de zorg.
 • Samenhang en interferentie op het interoperabiliteitsmodel tussen programma’s en tussen specifieke gegevensuitwisselingen te identificeren en hierover te adviseren.
 • Signaleer en analyseer je ontwikkelingen en problemen en weet hier goed op in te spelen.
 • Inzicht te geven in keuzeopties op de verschillende lagen van het interoperabiliteitsmodel, inclusief hun consequenties, en hierover te adviseren.
 • Visie en strategie te ontwikkelen richting een duurzaam stelsel van gegevensuitwisselingen in de zorg.

Ondertussen houd je ontwikkelingen in de directe omgeving in de gaten en signaleer je kansen en uitdagingen voor het programma.

Functie-eisen

Om succesvol te kunnen zijn als Enterprise Architect zorg jij dat je altijd goed luistert naar je omgeving. En door samen te werken creëer je draagvlak en begrip. Je denkt conceptueel, maar sluit ook goed aan op het hier en nu. Als het ware ben je de brug tussen de business- en de technische architecturen en jij weet hierin samenhang aan te brengen. Je bent als vakbekwaam Enterprise Architect in staat om principes en richtlijnen op te stellen en uit te dragen. Je kunt je boodschap niet alleen mondeling, schriftelijk maar ook visueel communiceren op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Jouw persoonlijkheid vinden we minstens zo belangrijk. Je communiceert en verbindt makkelijk met diverse stakeholders. Je bent geduldig en in staat om te relativeren. Je bent resultaatgericht en laat je niet afleiden door de waan van de dag. Verder ben je op de hoogte van bedrijfsmatige en technologische ontwikkelingen en in staat om de relevantie in te schatten voor de gegevensuitwisseling in en rondom het Nederlandse zorgveld.

We vinden het belangrijk dat je een aantal jaren hebt gewerkt als Enterprise Architect of in een vergelijkbare functie. Ook is het belangrijk dat je een verbinder bent en in staat om op verschillende niveaus mensen mee te nemen vanuit jouw rol.

Je spreekt de taal

Eenheid van taal, duurzaam informatiestelsel, bouwstenen en ZIBs zijn als begrip op jouw lijf geschreven en je verheugt je nu al op het (mede) realiseren van een samenhangende architectuur en (technische) afspraken voor de gegevensuitwisseling. De basisgegevensset zorg (BgZ) kent voor jou geen geheimen meer.

Jouw kennis en ervaring

Je hebt aantoonbare inbreng, relevante praktijkervaring en kunt aan de hand van eigen voorbeelden helder uitleggen hoe jij een positief verschil maakte bij gegevensuitwisseling in de zorg. Bijvoorbeeld tussen zorginstellingen. Daarnaast heb je aantoonbare kennis van en inzicht in het informatielandschap van zorginstellingen in de 1e, 2e, 3e lijn; zowel cure als care. Bekendheid met de relevante referentiedomeinenmodellen - kaders voor het informatiestelsel zorg, ZiRa, PURA, LIDA, RDC en RDG - hoort daar natuurlijk bij.

En verder

 • Is minimaal een afgeronde WO-diploma en aantoonbaar WO werk- en denkniveau vereist.
 • Beschik je over minimaal 5 jaar werkervaring als (enterprise) architect.
 • Heb je aantoonbare ervaring in de zorg, inclusief een actief netwerk van architecten in het zorgveld.
 • Heb je recente ervaring opgedaan in een (Scaling) Agile omgeving.
 • Kun je vanuit de beoogde businessdoelen en toegevoegde waarde een architectuurvoorstel doen/oplossingsrichting voorstellen.
 • Kun je je verplaatsen in de doelen en waarden van de opdrachtgever, en indien nodig verschillende scenario’s voorleggen.
 • Ben je sterk in het opstellen van beleid, richtlijnen, principes en voel je je thuis in een (politiek) bestuurlijke omgeving, je snapt hoe dit krachtenveld werkt.
 • Kun je een gedragen advies uitbrengen aan het (programma)management.
 • Heb je kennis van en ervaring met Enterprise Architectuurmethodes, zoals TOGAF
 • Heb je uitstekende communicatieve vaardigheden en ben je goed in het verbinden van belanghebbenden.
 • Is het een pré als je gewerkt hebt binnen de overheid en de kaders van het Rijk begrijpt.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 1 jaar (detachering behoort tot de mogelijkheden)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde dertiende maand. En je kunt rekenen op interessante secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden);
 • studiefaciliteiten;
 • een extra verlofregeling voor ouderen;
 • een volledige vergoeding woon-werkverkeer (op basis van openbaar vervoer, tweede klasse);
 • laptop;
 • smartphone;
 • een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS190170 (DI) richten aan: Ron Roozendaal.
 • We ontvangen je cv van maximaal vijf pagina’s en je motivatie graag in het Nederlands.
 • De 1e ronde gesprekken vinden plaats op 13 november 2019 tussen 12.00 en 17.00 uur. Je bent deze middag beschikbaar om op gesprek te komen, mocht je uitgenodigd worden.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Je bent in elk geval per 1 januari 2020 inzetbaar, maar het liefst eerder.
 • Op woensdagen is de vaste kantoordag in Den Haag.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) versterkt zijn i-functie. Dit betekent het vergroten van het i-bewustzijn en de i-expertise binnen VWS. De steeds grotere bijdrage van digitale informatievoorziening aan de beleidsdoelen van VWS vraagt om een groter i-bewustzijn.

De directie Informatiebeleid/CIO (DI/CIO) ging op 1 februari 2017 van start. Wij dragen als centrale stafdirectie maximaal bij aan de realisatie van de concernbrede VWS-beleidsdoelstellingen. Dit doet de directie door effectief, professioneel en efficiënt informatiebeleid op te stellen en uit te dragen. En door beleidsdirecties te ondersteunen met advies en toetsing van hun beleid, wetgeving en projecten op de informatievoorzienings- en ICT-consequenties.

Bij de directie zijn de verantwoordelijkheden van de CIO belegd en wordt de sturing op de informatievoorzieningsdoelen in en met het zorgveld gecoördineerd via het Informatieberaad Zorg.

Wij adviseren beleidsdirecties door het leveren van ontbrekende expertise op het gebied van informatievoorziening en ICT, door samenhang op informatiebeleidsvraagstukken over de grenzen van beleidsdirecties te bevorderen, door aan te geven wat de rijks- en VWS-kaders voor informatievoorziening zijn en beleidsontwikkelingen daarop te toetsen en adviseren vanuit de CIO-functie. De directie bestaat uit twee afdelingen voor de aandachtsgebieden ‘iAdvies & Toetsing’ en ‘iBeleid’.

Binnen DI/CIO zijn vier VWS-brede programma’s ondergebracht die onderling ook samenhang hebben dan wel moeten krijgen: Data, Internationaal, Toegang en Gegevensuitwisseling.

Team Gegevensuitwisseling

Het huidige team Gegevensuitwisseling bestaat uit de programmamanager, haar secretaris en secretaresse, 3 procesbegeleiders/moderatoren, een projectleider voor de startnota wetgeving, de Liaison VWS-intern, de Liaison Zorgveld, een financieel en communicatieadviseur en de tekstschrijver. Vooralsnog allemaal tot in ieder geval het einde van het jaar, maar ook daarna gaan we gewoon met elkaar door.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maria Donkersloot

06 - 2113 7481

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker directie Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Wetgevingsjurist

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon