(Senior) Financieel adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 7 januari
 • Vacaturenummer BD21/DGSenB/210105
 • Plaatsingsdatum 3 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor het vanuit financieel-economische invalshoek adviseren van de beleidscollega’s, directeuren en de DG. Hiertoe werk je nauw samen met vele andere medewerkers binnen JenV zoals die van de beleidsdirecties, taakorganisaties van JenV, de directie FEZ en de directie Eigenaarsadvisering. Daarmee vorm je onderdeel van een groter geheel waarin je spin in het web moet zijn;
 • Je denkt mee, adviseert gevraagd en ongevraagd, toetst beleidsvoornemens en de financiële consequenties en dekking ervan. Het beleidsterrein waarop je als financieel deskundige wordt ingezet kan daarbij variëren omdat binnen ons DG opgavegericht en flexibel wordt gewerkt. Voorbeelden van grote opgaven binnen ons DG waarbij financiële deskundigheid gewenst is, zijn stelselherziening jeugdbescherming en capaciteitsvraagstuk forensische zorg;
 • Je adviseert de beleidsdirectie en/of DG onder meer over bekostigingsvraagstukken, de te leveren prestaties, rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering en nieuwe ontwikkelingen. Zo kun je bijvoorbeeld ’s morgens in overleg zijn met een onderzoeksbureau over een kostprijsonderzoek, stem je in het uur daarna met je beleidscollega’s een Kamerbrief af om vervolgens in de cijfers te duiken om het vermoedelijk beloop op jouw dossiers op te stellen;
 • Je bent de sparringspartner van een beleidsafdeling en helpt hen vooruit door actief mee te denken en oplossingen aan te dragen zonder daarbij het DG- en/of JenV-belang uit het oog te verliezen;
 • Je levert een actieve bijdrage aan de externe begrotingscyclus richting Tweede Kamer (ontwerpbegroting, 1e en 2e suppletoire begrotingswetten, jaarverslag) en de interne JenV planning- en controlcyclus (jaarplannen, bestedingsplannen, uitvoeringsrapportages);
 • We zijn op zoek naar een ervaren senior adviseur danwel een adviseur met enkele jaren werkervaring en groeipotentie.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit levert expertise aan het DGSenB door (gevraagd en ongevraagd) te adviseren, te faciliteren en te toetsen over beleidsvraagstukken op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, juridische zaken, informatievoorziening en subsidies. Daarnaast ondersteunt de directie het DGSenB kundig in de uitvoering van werkprocessen. Denk hierbij aan personeelsadvies, staf en managementondersteuning. Tot slot valt de Centrale Autoriteit (CA) ook onder de directie. De CA voert namens de Nederlandse staat drie internationale verdragen uit ten aanzien van kinderaangelegenheden, kinderontvoering, kinderbescherming en adoptie.

De directie bestaat uit vijf teams: Financieel Advies en Bedrijfsvoering (FAB), Juridische en Internationale Zaken (JIZ), Managementondersteuning en Staf (MOenS) en Ketenregie (KR). Tevens is het JenV-brede Subsidieportaal (SP) bij de directie ondergebracht.

Het team Financieel Advies en Bedrijfsvoering adviseert alle directies binnen DGSenB over financiën en bedrijfsvoering in de brede zin van het woord. Zo is het cluster financieel advies verantwoordelijk voor het gevraagd en ongevraagd adviseren van de beleidsdirecties vanuit financieel-economische invalshoek over het DGSenB-beleid. Verder zijn de financieel adviseurs betrokken bij het onderhouden van de sturingsrelaties met de taakorganisaties en andere gesubsidieerde organisaties. Tenslotte is het cluster financieel advies verantwoordelijk voor het coördineren van de P&C en begrotingscyclus voor het DG.
Het cluster bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de financiële administratie m.b.t. facturen, declaraties, bestelaanvragen (inkoop) en een deel van de subsidies/bijdragen. Ook kunnen de beleidsteams er terecht voor al hun vragen m.b.t. inkoop en andere financiële processen. Tot slot draagt het cluster Bedrijfsvoering ook zorg voor IT-accounts en ICT-voorzieningen, de personeelsadministratie en huisvestingsaangelegenheden van het DG.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)
Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:

 • De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
 • De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
 • De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB en is ingericht voor de duur van drie jaar. Het programma zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Kreijen

06-13577978

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectmanagement Officer (PMO-er)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Jurist privaatrecht

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Privacy Officer S11

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon