Senior Financieel Adviseur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 40
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Internationaal
 • Reageren voor 28 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGA20220829_12a
 • Plaatsingsdatum 14 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

We zoeken een enthousiaste collega die mee gaat helpen bij de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Bijna elke dag is de landbouw in het nieuws en het GLB is een belangrijk programma om de boeren te helpen in de transitie. Er is veel Europees geld voor beschikbaar voor zowel inkomensondersteuning voor boeren als voor natuur, milieu en klimaat. Deze budgetten gaan naar de boeren en deelnemers aan het GLB via het Rijk of provincies.

Het sturen op doelen binnen het GLB is nieuw en daarmee is deze functie ook nieuw. Als financieel adviseur van de interbestuurlijke Regieorganisatie heb je een brede blik op de financiën; van het analyseren van - Europese en nationale - financiën van het GLB, de verdeling van middelen over de provincies, budgetsturing en notificaties aan de Europese Commissie, maar ook de financiën van de Regieorganisatie zelf. Belangrijk is dat je verbinding kunt maken tussen financiën en de inhoudelijke maatregelen (interventestrategie). Je onderhoudt contact met veel partijen waaronder Rijk, provincies, waterschappen, Europese Commissie en RVO als beheerder van de financiën. Je kunt goed communiceren en overtuigen in deze adviserende functie. Je vervult een spilfunctie in het Regiebureau en straks de nieuwe Regieorganisatie. Je krijgt ruimte zelfstandig te werken en mogelijkheden je verder te ontwikkelen in samenhang met de nieuwe rol en verantwoordelijkheden van de Regieorganisatie.

Een nieuwe uitdaging voor de Regieorganisatie GLB wordt de verbinding tussen het GLB en de andere beleidsprioriteiten zoals stikstof en de transitie van het landelijk gebied.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Regiebureau POP ondersteunt het Rijk, provincies en waterschappen bij de uitvoering van het plattelandsontwikkelingsprogramma. Dit is een deel ("pijler 2") van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid. De ondersteuning is zowel financieel bij het openstellen van regelingen als het onderhouden van het netwerk platteland. Met het nieuwe GLB gaat het Regiebureau POP over in de Regieorganisatie GLB. De taakopdracht wordt verbreed naar het hele GLB, zowel ten aanzien van de financiën als een breed GLB netwerk. We zijn verantwoordelijk voor het duiden van data en informatie om uitspraken te kunnen doen over de doelstellingen van het GLB. De Regieorganisatie blijft een samenwerkingsverband van Rijk en provincies en vormt een spil in de uitvoering van het GLB. We werken samen met organisaties op het terrein van stikstof en transitie landelijk gebied. De Regieorganisatie bestaat uiteindelijk uit circa 20 fte. Werkplezier vinden we belangrijk. We zijn trots op ons werk, werken in vertrouwen samen, binnen het bureau met de vele partners in het veld.

De Regieorganisatie GLB gaat uit drie teams bestaan; monitoring en evaluatie, programma en GLB netwerk. Omdat financiën bij alle teams een belangrijk rol speelt ben je ook bij de drie teams betrokken. Daarnaast zijn er onderwerpen en projecten die niet zonder meer binnen een team liggen. Hiertoe worden (tijdelijke) (project)teams gevormd waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt, afhankelijk van het onderwerp, deel te nemen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Ministerie van LNV, Directoraat-generaal Agro
Binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat het directoraat-generaal Agro voor een duurzame, ondernemende agrofood economie, een veelzijdige natuur en een wederzijdse versterking van ecologie en economie. Mede vanwege de rol in de voedselketen, innovatie en een sterke internationale positie, is de agrosector van belang voor de Nederlandse economie. De beleidsinzet krijgt mede richting door maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van voedsel, energie, klimaat, milieu en ruimtelijke omgeving.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Henk Reinen, directeur Regiebureau POP

06-50836079

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Marktordening en Prijsbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon