Senior financieel adviseur: subsidiebeheer en materieel beheer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-676( FEZ)
 • Plaatsingsdatum 12 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Als (senior) financieel adviseur bij de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) ben je verantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van financiële processen binnen het ministerie van VWS. Jij beoordeelt of subsidieregelingen of opdrachten binnen de daarvoor geldende kaders worden vormgegeven. Zo neem je deel aan het Expertisecentrum Subsidies dat onder meer adviseert over nieuwe subsidieregelingen. Of aan het Expertisecentrum Inkoop waar complexe inkoopcasussen worden besproken.

VWS heeft in de Corona-periode heel omvangrijke financiële instrumenten ingezet om de maatschappij en de zorg ‘open’ te houden. Ongeacht de grote spoed, moest het financieel beheer steeds op orde blijven en daar ligt een grote uitdaging. De medewerker die wij zoeken werkt mee aan het versterken van de processen en de organisatie van het financieel beheer. Dit is belegd in het departementale programma ‘Structurele- en culturele borging financieel beheer’.

Tot slot ben je aanspreekpunt voor de staf- en beleidsdirecties binnen VWS, collega’s van andere ministeries waaronder het ministerie van Financiën, de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk. Je bent een relevante schakel in de organisatie als het gaat om financieel advies, en werkt in die hoedanigheid samen met collega’s in alle lagen van de organisatie. Op die manier zie je een grote verscheidenheid aan beleidsonderwerpen voorbijkomen, en leg je relevante dwarsverbanden. Door je takenpakket en positie ben je de oren en ogen van de directeur FEZ en daarmee een belangrijke adviseur voor de ambtelijke leiding.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie FEZ is de concerncontroller en budgettaire belangenbehartiger van het ministerie en is tevens verantwoordelijk voor volledige en juiste beslisinformatie. FEZ draagt zorg voor een optimale departement brede besluitvorming over beleid en geld.

FEZ opereert in een dynamische omgeving en heeft directe contacten met de politieke leiding en ambtelijke top. De directie heeft een open werksfeer en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Je werkt bij de afdeling Kaderstelling en Strategie. De afdeling ziet toe op de kwaliteit van het beleid van VWS; op de doelmatigheid maar ook op een goede uitvoerbaarheid binnen de daarvoor geldende kaders (rechtmatigheid).

FEZ heeft nog twee andere afdelingen. De afdeling Beleidstoetsing en Advies (BT) toetst voornemens en uitvoering op het gebied van VWS-beleid en beheer aan de budgettaire, beleidsmatige en beheersmatige kaders en brengt daarover advies uit aan de politieke en ambtelijke leiding. De afdeling Begrotingszaken (BZ) is de ‘cijfermatige spil’ van FEZ en zorgt voor de opzet en samenstelling van financieel-beleidsmatige stukken die naar het parlement gaan, zoals de departementale begroting en verantwoording.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mark van de Logt, Manager

06-12918831

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior financieel adviseur: concern control subsidiebeheer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel beheerder inkoop/financiën

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel adviseur projectteam European Health Data Space (EHDS)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon