Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

(Senior) financieel adviseur zorguitgaven

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 10 mei
 • Vacaturenummer VWS200061 (FEZ)
 • Plaatsingsdatum 17 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Centraal Planbureau voorspelt dat de zorguitgaven de komende jaren oplopen naar € 100 miljard in 2025. Daarmee is de zorg de grootste uitgavenpost op de overheidsbegroting. De stijgende zorgpremies betekenen bovendien dat Nederlanders er in koopkracht de komende jaren niet op vooruit gaan. Maar komen die verwachtingen uit? Als (senior) financieel adviseur achterhaal jij het verhaal achter de cijfers.

Jij analyseert de komende jaren de ontwikkeling van de zorguitgaven. En je denkt na over welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Zo draag je bij aan het betaalbaar houden van de zorg. Je werkt in een team met vier collega’s. Jouw terrein is vooral dat van de curatieve zorg. Daaraan besteden we in Nederland iedere week weer € 1 miljard.

Als (senior) financieel adviseur zorg je ervoor dat in de begroting en het jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de juiste informatie over de uitgaven aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) is opgenomen. Dit doe je op basis van cijfers die we ontvangen van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland. Het actualiseren en analyseren van de gegevens is een belangrijk onderdeel van je werk. Dankzij jouw inzet weten we precies wat we aan de zorg uitgeven.

Je volgt de beleidsmatige ontwikkelingen op jouw terrein, de curatieve zorg, zoals die rond de hoofdlijnenakkoorden in de ziekenhuiszorg en de wijkverpleging. En bijvoorbeeld de toelating van nieuwe medicijnen. Samen met je collega’s van de afdeling Budgettaire Zaken, de andere afdelingen van de directie Financieel-Economische Zaken en de betrokken beleidsdirecties, stel je analyses en cijferoverzichten op voor de begroting en voor uiteenlopende overleggen met bewindspersonen en de Tweede Kamer.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding, liefst met een economische of econometrische richting.
 • Je hebt een goed gevoel voor cijfers, kunt omgaan met (tijds)druk en hebt een kritische blik op de kwaliteit van de begrotingsstukken.
 • Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden en hebt kennis van data-analyse en Excel.
 • Je bent proactief, kunt prettig samenwerken in een klein team en beschikt over goede communicatieve (mondelinge en schriftelijke) vaardigheden.
 • Je hebt bij voorkeur al kennis van de curatieve zorg en de financiële en begrotingsprocessen van het Rijk.

Jouw competenties:

 • analyseren
 • creativiteit
 • flexibiliteit
 • netwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt jouw sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200061 (FEZ) aan Lisette ter Horst.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller en budgettaire belangenbehartiger van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en daarbij verantwoordelijk voor volledige en juiste beslisinformatie. We zorgen voor een optimale departementsbrede besluitvorming over beleid en geld. FEZ opereert in een dynamische omgeving en heeft directe contacten met de ambtelijke en politieke top. Bij ons is er een open werksfeer en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. FEZ heeft drie afdelingen:

Afdeling Budgettaire Zaken
De afdeling Budgettaire Zaken is de ‘cijfermatige spil’ van FEZ en zorgt voor de opzet en samenstelling van financieel-beleidsmatige stukken die naar het parlement gaan, zoals de departementale begroting en verantwoording. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor de financiële administratie.

Afdeling Beleidstoetsing en Advies
De afdeling Beleidstoetsing en Advies toetst voornemens en uitvoering op het gebied van VWS-beleid en -beheer aan de budgettaire, beleidsmatige en beheersmatige kaders, en brengt daarover advies uit aan de politieke en ambtelijke leiding.

Afdeling Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer
De afdeling Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer coördineert de financiële besluitvorming van de politieke en ambtelijke leiding, ontwikkelt initiatieven en bereidt besluiten voor op strategisch niveau op het gebied van financieel beleid en beheer.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lisette ter Horst, hoofd afdeling Budgettaire Zaken

06-11454251

Maarten van der Hoeven, clustercoördinator premie-uitgaven

06-11729387

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementassistent

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Algemeen Management-ondersteuner BPZ "Vliegende Keep"

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Junior) Media analist

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon