Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior financieel beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 25 november Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer HO&S/2019/678
 • Plaatsingsdatum 11 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. En als (ervaren) senior financieel beleidsmedewerker help jij ons daarbij. Want binnen de directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering werk jij binnenkort mee aan de vele uitdagingen die het hoger onderwijs te wachten staan.

Je komt bij ons terecht in het team Begroting en Control. In dit team werk je mee aan vraagstukken over de doelmatigheid en kosten van beleid en de financiële positie van universiteiten en hogescholen. Je bent een echte teamspeler met oog voor de doelmatigheid van het hoger onderwijs. Op veel onderwerpen treed je op als sparringpartner voor je collega’s. Je geeft advies op het gebied van doelmatig hoger onderwijs en over alle controleaspecten binnen onze organisatie.

Binnen de directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering (HO&S) werken we in teams, ieder met hun eigen thema. De teams werken aan strategische beleidsontwikkeling en samen gaan we de vele uitdagingen aan. Het team Begroting en Control telt ongeveer zeven personen en kent verschillende eigen expertises. Denk daarbij aan de begroting en financiële positie van universiteiten en hogescholen. Maar we ondersteunen ook andere teams, onder andere op het vlak van de financiële aspecten van beleidsontwikkeling, subsidies, staatssteun en inkoop. We werken veel samen, maar ook zelfstandig.

Een van jouw sterke kanten is het bekijken van vraagstukken vanuit diverse invalshoeken, zowel financieel en beleidsmatig als politiek en bestuurlijk. En op die gebieden kun je met overtuiging adviseren. Jouw werkzaamheden voor het team Begroting en Control draaien om taken op het vlak van het begrotingsproces. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een analyse van de ontwikkelingen in het budget voor universiteiten en hogescholen, inclusief de verklaringen daarvoor.

Daarnaast verricht je taken op het gebied van de financiële positie van hoger onderwijsinstellingen en de verantwoording daarover. Je werkt hiervoor nauw samen met een ander teamlid. En op het vlak van control denk je mee over de doelmatigheid en kosten van het beleid. Dit is vooral politiekgedreven en kent een grote dynamiek, waardoor het zich lastig laat voorspellen.

Jouw taken

 • Je hebt een adviesrol vanuit de directie HO&S op de stukken voor het managementteam van het ministerie.
 • Je verricht controltaken op specifieke subsidies aan organisaties, zoals het ISO/LSVb en Nuffic.
 • Je zorgt voor de financiële en beleidsmatige afwikkeling van de kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs, in nauwe samenwerking met een collega van onze directie.

Jouw exacte takenpakket stellen we samen vast. Op termijn kan ook binnen het team met taken worden geschoven, waardoor een andere takenbalans ontstaat. Dit hangt af van de politieke ontwikkelingen, prioriteiten én de wensen van onze teamleden.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en minimaal vier jaar werkervaring.
 • Je bent aantoonbaar goed met het Microsoft Office-programma Excel.
 • Je hebt gevoel voor cijfers en bent analytisch sterk.
 • Je kunt jouw cijfermatige analyses helder vertalen naar beleidsinformatie én de praktijk en hierover zelfstandig het gesprek voeren met de betrokken stakeholders in het onderwijs.
 • Je kunt effectief contact onderhouden met het veld en ontwikkelingen signaleren die voor je werkzaamheden van belang kunnen zijn.
 • Je bent politiek sensitief en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt snel schakelen tussen diverse belangen en perspectieven en kunt vervolgens de complexiteit ervan terugbrengen tot de essentie.
 • Je bent collegiaal, bent in het bezit van een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen, kunt goed samenwerken en tegelijkertijd werk je zelfstandig.
 • Je weet van aanpakken, kunt in korte tijd verschillende klussen klaren en boekt concrete resultaten.
 • Je kunt goed communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent in staat snel kwalitatief hoogwaardige beleidsnota’s, spreekschetsen en kamerbrieven te schrijven.
 • Je weet ook mondeling je mening overtuigend over het voetlicht te brengen.
 • Je kunt mensen meekrijgen en daarmee draagvlak genereren voor je aanpak.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.
 • Indien kandidaten reageren die de Van-Werk-Naar-Werk-status hebben, dan gaan zij voor op andere medewerkers. Behoor je tot deze groep, stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Lukt het niet om je sollicitatiebescheiden te uploaden? Ons systeem gaat (nog) niet goed om met te lange bestandsnamen of bestandsnamen met spaties of vreemde tekens erin. het advies om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Mocht het hierna nog niet lukken, dan kun je een mail sturen aan helpdesk@mobiliteitsbank.nl.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering (HO&S) heeft ongeveer tachtig medewerkers. Tot het werkterrein van de directie behoren het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en de studiefinanciering. Hiertoe behoren vele instellingen, met name de veertien bekostigde universiteiten, circa veertig bekostigde hogescholen en circa zeventig (niet-bekostigde) rechtspersonen voor hoger onderwijs, die net als de bekostigde instellingen, erkend hoger onderwijs verzorgen. Het hoger onderwijsstelsel staat volop in de politieke en publieke belangstelling en is volop in beweging.

De werkzaamheden binnen de directie HO&S zijn georganiseerd in teams die zelfstandig diverse onderwerpen beheren en vormgeven. De teams vallen onder een van de vier managementteamleden van de directie. In elk team is een bepaald thema belegd, zoals governance, kwaliteitsborging, opleidingenaanbod en stelsel, internationalisering, doorstroom en toegankelijkheid, lerarenopleidingen, digitalisering en flexibilisering. Het werk binnen deze teams is divers van aard. Het gaat om strategische beleidsontwikkeling, gericht op de lange termijn, maar ook om meer concrete vraagstukken die op dat thema spelen. Het is daarbij zaak op heel korte termijn te kunnen reageren op politieke vraagstukken, bijvoorbeeld via het vragenuurtje, Tweede Kamervragen en debatten, terwijl reguliere werkzaamheden gewoon doorgaan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ron van der Meer, MT-lid van de directie

06-53941189

Sander Horsman , Coördinator team Begroting en Control

06-15038472

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Rechtbank Noord-Holland
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 16-24
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 24 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur financiën / controller

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior inkoopadviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon