(Senior) Financieel beleidsmedewerker Bedrijfsleven en Innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 6 juli Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer FEZ_20220113_11/12
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gezocht: (senior) beleidsmedewerker met visie en kennis van financiën

Het cluster waar de vacature is, is verantwoordelijk voor de beleidstoetsing en budgettaire advisering van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie en het directoraat-generaal Economie en Digitalisering. Het cluster werkt als kritische vriend(in) nauw samen met de beleidsdirecties van de directoraten-generaal aan de vernieuwing van beleid op het gebied van innovatie, topsectoren, MKB-financiering (leningen/garanties), digitale economie en het Nationaal Groeifonds. Ook de uitwerking van het coalitieakkoord zal natuurlijk deel uitmaken van de werkzaamheden.

Als (senior) financieel beleidsmedewerker Bedrijfsleven en Innovatie opereer je op het snijvlak van begroting, beleid en financiën. Je adviseert beleidsdirecties over de financiële aspecten van beleid en fungeert met je expertise als een spin in het web.
Samen met de coördinator zorg je er voor dat alles op rolletjes loopt, houd je het overzicht en weet je op tijd te escaleren naar je afdelingshoofd mocht iets niet goed lopen. Je krijgt te maken met collega’s van allerlei afdelingen en departementen. De ene keer spreek je met beleidsmedewerkers bij EZK, de andere keer met financieel medewerkers bij andere departementen of met collega’s van de IRF. Dit alles met als doel om de juiste budgettaire keuzes te maken met de beperkte overheidsmiddelen. Je houdt ervan om de financiën inzichtelijk te maken voor jou en je collega’s. Dat maakt jouw werk boeiend en van belang. Werkplezier, humor en collegialiteit vinden we heel belangrijk. Je krijgt veel vrijheid. Eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd! Nieuwe medewerkers worden begeleid bij het inwerken.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Beleidscontrol en Sturing speelt een centrale rol in de advisering van de directoraten-generaal van het ministerie en de ambtelijke en politieke departementsleiding over ontwikkelingen in beleid en uitvoering die gevolgen hebben voor de begroting. Daarbij gaat het om de volledige beleidscyclus, van de onderbouwing van het beleidsvoornemen tot en met de evaluatie van het gevoerde beleid.

De afdeling bestaat uit vier clusters, elk onder aanvoering van een coördinator:

 1. DG Klimaat en Energie.
 2. DG Bedrijfsleven en Innovatie en DG Economie en Digitalisering.
 3. Sturing agentschappen en zelfstandige bestuursorganen.
 4. Sturing Kerndepartement, ICT en buitendiensten.

De clusters werken nauw samen, zowel inhoudelijk als qua personele inzet. Waar nodig springen medewerkers bij elkaars clusters in.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Dat doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. En door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) opereert in een dynamisch werkveld op het snijvlak van beleid, financiën en toezicht. De directie is daardoor voor de beleidsonderdelen van EZK, zowel intern als extern, het aanspreekpunt en de sparringpartner voor ontwikkelingen op financieel-economisch gebied. FEZ bestaat uit circa negentig medewerkers die werken binnen vier afdelingen:

 • Begrotingszaken en Kaderstelling
 • Beleidscontrol en Sturing
 • Financiële Diensten en Administratie
 • Eigenaarsadvisering plaatsvervangend SG

Vanuit de eigen wettelijke bevoegdheden is de directie FEZ ook de concerncontroller en toezichthouder op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de beleidsuitgaven. FEZ voert vanuit deze rol ook regelmatig overleg met het ministerie van Financiën, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

De directie FEZ wordt geleid door een managementteam dat bestaat uit een directeur en vier afdelingshoofden. De werksfeer binnen de directie is informeel en open. De samenwerking binnen het ministerie is goed.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Wagenmaker, MT-lid, manager Beleidscontrol en Sturing

06-53676188

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sou Harrachi, senior adviseur arbeidsmarkt en recruitment

06-29691489

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Econoom Tariefregulering Warmte (interim)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Hightech Maakindustrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/ DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Groningen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon