Senior financieel beleidsmedewerker water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 12 juli
 • Vacaturenummer IW DGWB 2021-395
 • Plaatsingsdatum 21 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Om een duurzamer Nederland te maken staan wij, als directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien, afdeling waterkwaliteit en –kwantiteit, voor een grote opgave. Het klimaat verandert. Voor de vierde keer in vijf jaar is het droog in Nederland. Overal en altijd voldoende water is geen vanzelfsprekendheid meer. En hoewel de waterkwaliteit beter wordt voldoen we nog niet aan de Europese doelstellingen. We werken inhoudelijk én financieel samen met andere overheden en organisaties in grote programma’s rond zoetwater en waterkwaliteit. Daarnaast werken we ook samen met andere departmenten aan grote programm’s zoals het Nationaal Programma Landelijk gebied. In al deze programma’s gaat veel geld rond.Wij zoeken dan ook een nieuwe collega, een senior financieel beleidsmedewerker met als standplaats Den Haag, die gaat helpen om deze grote budgetten rechtmatig en doelmatig uit te geven, die weet hoe de wereld rond regelingen in elkaar zit (denk aan de SPUKs en andere financiële arrangementen) en die de hele drectie gaat helpen in een volgende stap in financieel bewustzijn. En dat allemaal om Nederland echt waterrobuust te maken..

Wat ga je doen
Kijkend naar onze beleidsdoelen adviseer je ons over de geschikte financiële instrumenten. Je duikt in uitdagende dossiers waarbij vaak sprake is van co-financiering van Rijk en regio. Denk aan het uitvoeringsprogramma van het Deltaplan Zoetwater 2022-2027 dat 800 miljoen euro omvat. Hierbij is het onze verantwoordelijkheid de vastgelegde Specifieke Uitkering (SPUK) goed uit te voeren. Of aan de Programmatische Aanpak Grote Wateren waarvan wij samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opdrachtgever zijn en Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Staatsbosbeheer werken als opdrachtnemer. Steeds weer adviseer jij ons over de juiste financiële en uitvoeringsafspraken. Hoe gaan we om met subsidies en met SPUKs? En hoe borgen we verantwoording en beheersing? Dat zijn de vragen waarop jij het antwoord geeft.

Jouw focuspunt
Financiële uitvoeringsvraagstukken binnen complexe dossiers en de beheersing van de directiefinanciën; die hebben jouw volle aandacht. Je denkt mee over contractvormen en over stuur- en financieringslijnen. Naast je inzet bij diverse programma’s werk je aan versterking van de financiële functie van je directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien. In de cyclus van begroting, voortgang en verantwoording pak je namens de directie een coördinerende rol en werk je samen met alle afdelingen. Daarnaast zorg je voor de totstandkoming en uitvoering van SPUKs, zit je maandelijkse financiële overleggen voor en treed je voor financiële collega’s op als sparringpartner. Ook neem je deel aan de brede werkgroep Programmering Deltafonds en richt je je op het versterken van de financiële sensitiviteit van je directie. Dit door bijvoorbeeld op te treden als vraagbaak en het (mede) organiseren van workshops.

Hoe werken wij
Leren van en met elkaar; dat staat bij ons centraal. Hier krijg je de kans om inhoudelijk en strategisch bij te dragen aan de ontwikkeling van ons water- en bodembeleid en tegelijkertijd te werken aan concrete projecten.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) stimuleert een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, in Nederland en het buitenland. De directie valt binnen het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB). Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Een goede bodemkwaliteit en het gebruik van de ondergrond vormen de basis voor de natuur, landbouw en onze energievoorziening. Verder levert de Noordzee een grote bijdrage aan onze energievoorziening, voedsel, delfstoffen en scheepvaart. Maar de watervoorziening, ecologische kwaliteit van de grote wateren, rivieren en Noordzee, de kwaliteit van de bodem en het gebruik van de ondergrond staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten, door de zeespiegelstijging treedt er verzilting op, door overbevissing, plastic soep en verzuring wordt de duurzame ecologie van de Noordzee en de oceanen bedreigd en de opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en bodem te beschermen. Bij de directie WOM werken ruim 80 mensen aan deze opgaven verspreid over vier afdelingen.

De afdeling waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid werkt aan actuele thema’s op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en een schone leefomgeving. De afdeling bestaat uit drie teams waarin circa 25 bevlogen en enthousiaste mensen werken. We werken aan voldoende zoet water nu en in de toekomst. Door klimaatverandering zullen er vaker droge periodes zijn, hoe bereiden we ons daarop voor? We zetten ons in voor een goede waterkwaliteit en werk aan schoon en voldoende grondwa er, ook voor toekomstige generaties. Je komt te werken in het team Zoetwater.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martin van Gelderen, Coördinerend Beleidsmedewerker

06 – 15 35 96 57

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema, senior adviseur werving en selectie

06 - 25 09 51 27

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Zoetwater

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker marktordening spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Interne Controle/Auditor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon