Senior financieel economisch adviseur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op vast, indien al een vaste overeenkomst bij het Rijk, dan gewoon vast in dienst.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 10 december Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer FEZ/2021/985
 • Plaatsingsdatum 26 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe dekken we een grote tegenvaller op de leerling- en studentenaantallen? Waarom is een bepaald beleidsvoorstel volgens de begrotingsregels niet toegestaan? Hoe financieren we vanuit OCW beleid dat door gemeenten wordt uitgevoerd en welke afspraken horen daarbij? Wat is de beste manier om een bepaalde maatregel uit het nieuwe Regeerakkoord uit te voeren? Als Financieel economisch adviseur bij de directie FEZ ben je dagelijks bezig met deze vraagstukken.

Je bent onderdeel van het centrale begrotingsteam van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Samen met vier collega’s van de directie Financieel-Economische Zaken organiseer, coördineer en adviseer je over de besluitvorming. Bovenal ben je dé financieel-economische adviseur binnen het ministerie die ook nog eens opereert in een bestuurlijk en politiek krachtenveld. In het begrotingsteam bekijken we OCW-zaken met een helikopterview. Leden van het team hebben contact met alle beleidsdirecties over uiteenlopende onderwerpen en zijn betrokken bij werkzaamheden over de volle breedte van het departement. Voor een groot deel is jouw werk onderdeel van de begrotingscyclus. Hoewel dit een jaarlijks terugkerend en voorspelbaar proces is, kunnen de werkzaamheden van dag tot dag verschillen.

Jouw taken

 • je bent onderdeel van het team dat binnen OCW de besluitvorming organiseert over de Voorjaars- en Najaarsnota. Als adviseur ben je direct betrokken bij de gesprekken met de ambtelijke en politieke top en het ministerie van Financiën;
 • je adviseert over dossiers die aan de begroting gerelateerd zijn, zowel binnen OCW als rijksbreed. Denk bijvoorbeeld aan coronasteunpakketten, de compensatie van gedupeerden in de kindertoeslagaffaire en het opzetten van het Nationaal Groeifonds;
 • iedereen in het team heeft een aantal losse dossiers in zijn portefeuille. Denk aan het Nationaal Groeifonds, het Recovery and Resilience Facility, het Gemeentefonds, de Operatie Inzicht in Kwaliteit en het toezicht op de leerling- en studentenramingen. Daarbij voeren we veel onderling overleg en zijn we voor elk onderwerp elkaars achtervang. Welke dossiers jij in je portefeuille krijgt wordt op een later moment besloten.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Financieel Economische Zaken is de afdeling Begroting en Concern (B&C)
verantwoordelijk voor diverse taakgebieden:

 1. Begroting en concerncontrol: B&C is de concerncontroller van OCW en zorgt voor een beheerst en ordentelijk budgettair besluitvormingsproces, zowel op programma- als op apparaatsmiddelen.
 2. Sturing bedrijfsvoering en apparaatskosten: waarbij B&C de SG als eindverantwoordelijke voor het concern OCW (SG/APK-control). B&C bevordert (het onderzoek naar) de doelmatige en doeltreffende inzet van de ter beschikking staande apparaatsmiddelen.
 3. Eigenaarsondersteuning DUO: waarbij B&C de eigenaar (SG) ondersteunt in haar rol richting DUO.
 4. Jaarverslaggeving onderwijsinstellingen, toekomstbestendige sturing en verantwoording onderwijsbekostiging: B&C bevordert adequate regelgeving en (financiële) informatievoorziening met betrekking de Jaarverslaggeving onderwijsinstellingen evenals de activiteiten in het kader van de toekomstbestendige sturing en verantwoording onderwijsbekostiging. Binnen de afdeling heerst een open behulpzame sfeer, waar van elkaar leren als belangrijk wordt gezien. We investeren tijd om inhoudelijke vraagstukken met elkaar uit te diepen, maar ook vernieuwingen in de manier van werken door te voeren.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jens Risberg, Clustercoördinator

06-29568798

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Departementale chief information security officer (CISO)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Management/projectondersteuner

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-32
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon