Senior financieel inspecteur

Inspectie van het Onderwijs

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Nader te bepalen
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 28 april
 • Vacaturenummer IVHO-23-243)
 • Plaatsingsdatum 3 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter? Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht houdt op het onderwijs. Voor de directie Rekenschap en Juridische Zaken zijn wij op zoek naar een senior financieel inspecteur voor de afdeling Rekenschap.

Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. En dat de school financieel gezond is, zodat ook de continuïteit van dat onderwijs is gewaarborgd. Als senior financieel inspecteur bij de inspectie van het Onderwijs te Utrecht onderzoek je het financieel beheer van onderwijsinstellingen en stimuleer je besturen om voortdurend te verbeteren.

Wat ga je doen als senior financieel inspecteur?
Jouw toekomstige collega Gaston zegt daar het volgende over: “ Na een aantal jaren in de commerciële praktijk te hebben gewerkt, heb ik gekozen voor een rol als financieel inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs. Binnen deze rol houd ik me bezig met vraagstukken rondom de financiën van kleine basisscholen tot de grote universiteiten. Daarbij kijk ik niet alleen naar de verantwoording door de scholen (zijn er opvallendheden of tekortkoming in de jaarverslaglegging?), maar ook naar de uitgaven die door de scholen worden gedaan (mag een school hier wel overheidsgeld voor gebruiken?) en het functioneren van het bestuur (is het bestuur wel ‘in control’?). Het werk dat je als financieel inspecteur doet is hierdoor direct van invloed op de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Mijn werk ervaar ik als uitdagend en afwisselend, met veel ruimte voor eigen input en eigen ontwikkeling. Wat mij betreft is een baan als financieel inspecteur dus zeker het overwegen waard! Vragen? De koffie staat altijd klaar’

Samen met je collega’s houd je financieel toezicht op circa 40 miljard aan jaarlijkse verstrekte onderwijsbekostiging, van de kleinste instelling voor basisonderwijs tot de grootste universiteiten. Het financieel toezicht is gebaseerd op 3 pijlers:

 • de financiële continuïteit van de instelling (is de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie voldoende om onderwijs te kunnen blijven verzorgen?);
 • de rechtmatigheid van de verkrijging en besteding van hun rijksbekostiging voor het onderwijs (krijgen instellingen het geld waarop zij recht hebben en geven zij dat geld uit uit aan waarvoor het bedoeld is?);
 • de doelmatigheid van bestede middelen (besteedt de instelling de middelen op een effectieve manier?)

Jouw toezicht begint en eindigt bij de besturen van deze onderwijsinstellingen; zij zijn ervoor verantwoordelijk dat het onderwijs op hun scholen van voldoende kwaliteit is en dat het financieel beheer op orde is. Daarnaast worden besturen gestimuleerd om na te denken over hun eigen ambities. Een ding is zeker: geen dag zal hetzelfde zijn!

Elke vier jaar onderzoekt de Inspectie in het ‘Vierjaarlijkse onderzoek bij bestuur en scholen’ de mate waarin het bestuur verantwoordelijkheid neemt en of de (be)sturing op de kwaliteit en financieel beheer van de scholen in orde is. In deze vierjaarlijkse onderzoeken wordt in onderzoeksteams intensief samengewerkt met inspecteurs van de directies PO, VO, SO en MBO van de Inspectie van het Onderwijs omdat de kwaliteit van het financieel beheer, de onderwijskwaliteit en het bestuurlijk handelen met elkaar samenhangen.

Het meest recente jaarverslag en meerjarenbegroting van een bestuur zijn het startpunt voor jou als senior financieel inspecteur binnen het vierjaarlijkse onderzoek. Je analyseert (financiële) data en aan de hand van het bestuursverslag vorm je een eerste beeld over hoe het bestuur de (be)sturing en het financieel beheer heeft ingericht. Binnen het onderzoeksteam bespreken jullie vervolgens de belangrijkste bevindingen vanuit ieders eigen expertisegebied en bereiden jullie gezamenlijk het zogenoemde bestuursgesprek voor.

Om verder te onderzoeken in hoeverre de besturing door het bestuur op orde is, onderneem je als onderzoeksteam onderzoeksactiviteiten op bestuurs- en schoolniveau die vooraf worden vastgelegd in een onderzoeksplan. Met verificatie-activiteiten toets je bij de besturen en scholen in hoeverre het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs, het finaniceel beheer en hoe het bestuur daarop stuurt. Als dat nodig is voer je hiervoor bijvoorbeeld gesprekken met de Raad van Toezicht, financieel directeur of controller en vraag je achterliggende documentatie op.

Aan de hand van het waarderingskader per onderwijssector (De onderzoekskaders | Onderwerp | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)) beoordeel je vervolgens als onderzoeksteam het bestuur. Bevindingen en resultaten koppel je samen met het onderzoeksteam terug via een helder en (openbaar) rapport, waarmee besturen en het onderwijsveld als geheel concreet aan de slag kunnen. Want daar gaat het om in ons werk.

Daarnaast voer je zelfstandig onderzoeken uit naar het financieel beheer bij onderwijsinstellingen. Het gaat daarbij niet alleen om de rechtmatigheid en doelmatigheid van besteding van rijksbijdragen, maar bijvoorbeeld ook om de financiële continuïteit van de instelling, het bestuurlijk vermogen, het functioneren van de instellingsaccountants of de naleving van de Wet normering topinkomens.

Tevens lever je een bijdrage of geef je leiding aan themaonderzoeken die reflecteren op de werking en de kwaliteit van het onderwijsstelsel als geheel.

Uiteraard draag je als senior financieel inspecteur intern ook je steentje bij aan de continue verbetering van ons werk zowel inhoudelijk als op het gebied van samenwerking, zowel binnen onze directie als breder in de organsiatie.

Waar ga je werken?
Als senior financieel inspecteur maak je deel uit van de directie Rekenschap en Juridische Zaken. Deze directie bestaat uit twee afdelingen: Rekenschap en Juridische Zaken. Bij de afdeling Rekenschap werken 35 collega’s verdeeld over vier vakinhoudelijke exertisegebieden (domeinen) waarbinnen intensief wordt samengewerkt om kennis en kunde te delen. In de directie werken hoogopgeleide en ervaren professionals (onder wie accountants, economen en juristen) dagelijks met enthousiasme en grote betrokkenheid aan financiële en juridische zaken in het onderwijstoezicht.

De sfeer is collegiaal en informeel maar de uitdaging is groot en de lat ligt hoog. Natuurlijk kun je rekenen op goede begeleiding. We nemen alle tijd om je wegwijs te maken in onze organisatie, binnen de afdeling Rekenschap en er volgt een inwerkprogramma op maat. Een vaste mentor begeleidt jou de eerste periode intensief. Deze collega fungeert als vraagbaak, ondersteunt je en volgt je ontwikkeling. Daarnaast krijg je alle ruimte om je eigen leerproces vorm te geven.

 • je hebt een academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een bestuurskundige, (bedrijfs)economische of accountancy achtergrond;
 • je hebt ervaring met het opzetten en zelfstandig uitvoeren van financiële onderzoeken en/of audits;
 • je hebt ervaring met jaarrekeningen en financieel beheer en/of bestuurlijk vermogen;
 • kennis van onderwijswetgeving, -bekostiging en -verslaggeving is een absolute pre.

Competenties

 • analyseren
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • omgevingsbewust
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Je bent analytisch ijzersterk, flexibel en proactief. Je richt je op samenwerken met collega’s van je eigen afdeling, directie en de onderwijsinspecteurs die toezien op kwaliteit. Je kunt informatie vanuit verscheidene invalshoeken bekijken en weet daarbij hoofd- en bijzaken te scheiden. Je vormt een geïntegreerd en onderbouwd oordeel en begrijpt de consequenties van oordelen en/of besluiten voor positie en de toekomst van het bestuur / de instelling. Je voert (bestuurs-) gesprekken en herkent daarbij reacties en motieven bij jezelf en anderen en past verschillende stijlen toe om te overtuigen en/of met weerstand om te gaan. Je bent in staat om complexe materie te vatten in een helder en leesbaar rapport. Je hebt de ambitie je te ontwikkelen en om verder door te groeien binnen de inspectie-organisatie.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Nader te bepalen
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.
Interessante extra’s

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

 • inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring;
 • de standplaats van deze functie is Utrecht, hier is ons hoofdkantoor gevestigd. Binnen de afdeling Rekenschap werken we één vaste dag per week op kantoor in Utrecht waarbij de dag vooral in het teken staat van elkaar ontmoeten. De overige dagen werken we hybride wat betekent dat de activiteiten die je op een dag moet doen, bepalen waar en wanneer je die dag werkt. Uiteraard in nauwe samenspraak met je collega’s. Dit geeft jou de mogelijkheid om werk en privé flexibel in te richten. Om comfortabel en gezond te kunnen werken is het belangrijk dat je (thuis)werkplek goed is ingericht, de Inspectie van het Onderwijs komt je hierin tegemoet;
 • de Inspectie van het Onderwijs hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou;
 • de selectiegesprekken vinden plaats op het moment dat er een geschikte kandidaat reageert, wees er dus snel bij;
 • een assessment of referentiecheck kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Inspectie van het Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De missie van de Inspectie van het Onderwijs is dan ook: effectief toezicht voor beter onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs analyseert jaarlijks op afstand de gegevens van elke school om te zien of er risico's zijn. Daarnaast doen wij ten minste één keer per vier jaar uitgebreid onderzoek op locatie bij ieder bestuur en zijn scholen. Dit vierjaarlijkse onderzoek begint bij de schoolbesturen, want zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De Inspectie van het Onderwijs is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen.

Inspectie van het Onderwijs

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Joyce Knubben, afdelingshoofd Rekenschap

06-29659159

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vera Schilperoort, adviseur werving & selectie

06-22843830

Solliciteren?

Inspectie van het Onderwijs nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior financieel inspecteur – regio Noord/Oost

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior financieel inspecteur – regio Zuid

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior Financieel Inspecteur – Regio Utrecht, Zuid en Noord/Oost

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon