(Senior) Forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almelo
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.615 - €3.782
 • Salaris­niveau schaal 7, schaal 8
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 2 februari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 43757
 • Plaatsingsdatum 21 december 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat het werk als senior zorg- en behandel inrichtingswerker (zbiw-er) in de Penitentiaire Inriching (PI) Almelo, locatie Huis van Herstel zo ontzettend uitdagend maakt? Wat dacht je van op maat gemaakte trajecten tijdens het verblijf van onze gedetineerden waarbij de partners in ons brede netwerk o.b.v. hun expertise betrokken worden. Deze trajecten lopen waar nodig en voor zo lang als nodig door, na afloop van de detentie. Jij  werkt als senior zorg- en behandel inrichtingswerker (zbiw-er) nauw samen met jouw directe collega’s en de overige disciplines binnen het Huis van Herstel, waaronder de senior-casemanagers, reclasseringswerker en psycholoog, om uitvoering te geven aan de trajecten van de deelnemers en deze te monitoren. Uitdagend toch?

Wat ga je doen?
Naast bewaring en beveiliging, een standaardtaak van iedere zbiwer, ben je als (senior) zbiw-er in het Huis van Herstel verantwoordelijk voor de intensieve individuele begeleiding en/of zorg van de deelnemers. Je bent geen behandelaar, maar een persoonlijke begeleider die de deelnemer stimuleert en motiveert passend bij wat hij kan; alles is maatwerk. Bijvoorbeeld ten aanzien van het contact met het thuisfront, richting een specifieke training, richting arbeid of dagbesteding etc. 

Je begeleidt de deelnemers in de groep in de woon- en leefsituatie, alsmede bij (herstelgerichte) activiteiten. Bijvoorbeeld door met hen boodschappen te doen of hen te begeleiden bij een bezoek aan thuis. Ook bereid je, waar nodig, (deze) herstelgerichte activiteiten voor met de deelnemers,bijvoorbeeld omdat iemand erg prikkelgevoelig is, angstig of juist extra grenzen nodig heeft.

Iedere deelnemer krijgt een zbiw-er toegewezen, naast een vaste sr. casemanager en een reclasseringswerker. Jouw rol is groot: je staat te allen tijde in contact met de aan jou toegewezen deelnemers. Je bent het eerste aanspreekpunt. Daarnaast stuur jij mede op de voortgang van de trajecten. Dit doe je vanuit een basis van herstelgericht werken middels de methodiek Krachtwerk, waarbij je naast de deelnemer staat en zijn krachten centraal stelt. Je stelt hierbij de deelnemer als individu centraal. Je stemt daarbij goed af met het kleine team gekoppeld aan de deelnemer, maar je communiceert ook breder opdat ook tijdens jouw afwezigheid de uitgezette lijn wordt gevolgd.

Je hebt als mentor dagelijks contact met jouw deelnemers en je voert met regelmaat coachende c.q. ondersteunende gesprekken. Daarnaast vinden er periodieke voortgangsgesprekken plaats en maak je hiervan verslag op. Je houdt (afdelings)dossiers bij en schrijft (gedrags)rapportages.

Je bent in staat om het handelen van de deelnemers vanuit forensisch (psychiatrisch) standpunt bezien en je eigen handelen hierop af te stemmen. Als senior heb je extra teamoverstijgende taken. Daarnaast begeleidt je jouw directe collega’s zbiw-er op vakinhoudelijk gebied. Je weet als onderdeel van het team je collega’s te stimuleren, te motiveren en de kaders te bewaken.

In deze functie wordt veel van jouw zelfstandigheid en creativiteit gevraagd. Buiten bestaande kaders kijken en denken is een must. Regelmatig zijn er twee onderzoekers aanwezig vanuit de Hogeschool Rotterdam, Lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg, voor de uitvoering van het actie-onderzoek (t/m 2025), Van jou wordt verwacht dat je hier een actieve bijdrage aan levert, onder andere middels deelname aan focusgroepen. Ook wordt verwacht dat je nieuw opgedane kennis deelt met je collega’s.

Vragen? Richard Feijaerts, Locatiemanager PI Almelo, staat je graag te woord via 0648138032 of via r.feijaerts@dji.minjus.nl De sluitingsdatum is niet leidend. Cv’s worden tussentijds beoordeeld en geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een 1e selectiegesprek.

In deze functie vinden wij het belangrijk dat je theoretische en toepassingsgerichte kennis hebt van psychopathologie en methodes op het gebied van sociotherapeutische- en pedagogische begeleiding.

Verder zien we graag het volgende terug;

 • Je bent in het bezit van een hbo-diploma zoals SPH / Social Work, dan wel studerende hiervoor.
 • Je komt tot je recht in een (continu) veranderende omgeving 
 • Intervisie zie je als een geïntegreerd onderdeel van je professionele ontwikkeling
 • Je hebt inzicht in intermenselijk gedrag.
 • Je kunt helder communiceren met gedetineerden met psychosociale problemen.
 • Je hebt coördinerende vaardigheden en je begeleidt je collega’s vakinhoudelijk. 
 • Je hebt ervaring met groepsdynamica en bent in staat hier adequaat mee om te gaan.
 • Je hebt affiniteit met en kennis van herstelgericht werken.
 • Je kunt goed omgaan met mensen met verschillende culturele achtergronden en je kunt mensen in detentie motiveren en stimuleren.
 • Je weet je flexibel te bewegen in het spanningsveld tussen vaste procedures en werkafspraken enerzijds en maatwerk en een persoonsgerichte aanpak anderzijds.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je bent weerbaar en hebt een goede fysieke conditie.
 • Je hebt kennis van veiligheidsvoorschriften en –procedures.
 • Salaris­niveau schaal 7, schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.615 Max. €3.782 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 

 • Solliciteren? Volg de stappen door op de solliciteer knop te drukken en upload je motivatie en cv via je account. We raden je aan eerst meer informatie over onze sollicitatieprocedure te lezen voordat je solliciteert.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Je wordt aangesteld voor de duur van het project. Medewerkers van DJI met een vaste aanstelling behouden deze. Op het moment dat het project tot een einde komt, zal werknemer terugkeren in passende functie bij werkgever.
 • De Fysieke VaardigheidsTest (FVT) is onderdeel van de selectieprocedure bij executieve functies van DJI.
 • De PI Almelo heeft personeelsbeleid ten aanzien van relaties op het werk: Bij aanname van nieuw personeel zal kritisch gekeken worden naar de relatie met het reeds in dienst zijnde personeel. Om ongewenste situaties te voorkomen is het beleid dat liefdes- of familierelaties niet worden aangenomen.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Huis van Herstel in Almelo is een kleinschalige 24/7 detentievoorziening. Hier verblijven maximaal 29 gedetineerde mannen kort-of langgestraft, in de laatste fase van hun detentie (tot maximaal 18 maanden) die uitstromen in de regio Twente. Zij ervaren problemen op twee of meer leefgebieden, die van invloed zijn op hun functioneren in de samenleving en op hun delict gedrag en waarvoor begeleiding en/of zorg nodig is. De problematiek kan sterk uiteenlopen, van relatieproblemen en schulden tot aan zwaardere problematiek. Denk daarbij aan lichte verstandelijke beperking en/of verslaving en/of psychische problemen en/of psychosociale en/of praktische problemen. Kortom, veelal kwetsbare gedetineerden.

Het Huis van Herstel is een netwerkorganisatie: een partnerschap van de PI Almelo, de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en de veertien Twentse gemeenten. Gezamenlijk en stapsgewijs wordt gedurende een projectperiode van vijf jaar (operationeel) gebouwd aan een optimaal uitvoeringsmodel, mede aan de hand van actie onderzoek. Het gehele traject naar een staande netwerkorganisatie zal naar verwachting lopen t/m 2025.

Deze voorziening biedt de gedetineerde toegang tot een groot aantal organisaties en instanties, die kunnen bijdragen aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij, zoals zorgorganisaties, woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties. In deze setting wordt onder begeleiding gewerkt aan het zelfherstel, herstel netwerk, herstel slachtoffer(s) en herstel richting de samenleving. Hieronder valt ook het werken aan toeleiding naar arbeid of arbeidsvervangende dagbesteding.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. Feijaerts, locatiemanager

06-48138032

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 2 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Basispsycholoog Diagnostiek en Behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior forensisch therapeutisch werker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon