• Zwolle  -  route
  • HBO bachelor
  • 32 - 36 uur
  • schaal 8
    €3.246 - €4.340 (bruto)
  • Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
  • Solliciteer voor 12 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • 2 werkplekken
Kenmerk: 52579, Plaatsingsdatum: 10 juli 2024

Ben jij degene die iets wil betekenen voor een doelgroep die vanwege veelvuldig delictgedrag veroordeeld is tot de maatregel inrichting voor stelselmatige daders? Lees dan snel verder!

Binnen de afdeling Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) in de Penitentiaire Inrichting Zwolle geef jij justitiabelen/ISD’er een kans om weer aan een delict vrije toekomst te werken. Hoe jouw werkdagen verlopen is lastig te voorspellen. Je bent samen met de andere forensisch therapeutisch werkers (FTW’ers) namelijk verantwoordelijk voor een afdeling vrouwelijke justitiabelen met uiteenlopende problemen, vaak met een dubbele diagnose (verslavingen, psychiatrische problemen, LVB).

Iedere justitiabele heeft baat bij een benadering op maat. Waar je de een het beste helpt met duidelijkheid en structuur, is voor een ander juist een ondersteunend gesprek van belang. Je begint de werkdag met een overleg met de collega’s van je afdeling om de dienst voor te bespreken en de rapportages te lezen. Daarna begeleid je bij aanvang van het dagprogramma de justitiabelen bij de individuele- en groepsactiviteiten. Zo ga je met ze naar o.a. de bibliotheek, sportruimte of luchtplaats. Ook zorg je dat iedereen op tijd de medicatie inneemt en bereid je ze voor op afspraken, zoals bezoek of het vervoer richting de rechtbank. Tevens begeleid je verloven van deelnemers om te werken aan hun re-integratie in de maatschappij.

Voor het goed verlopen van het dagprogramma is het belangrijk dat je methodisch werkt en structuur en duidelijkheid biedt aan de justitiabelen. In je bejegening ben je consequent en voorspelbaar. Verder zorg je dat de veiligheid op de afdeling continu gewaarborgd is, voor je collega’s, jezelf en de justitiabelen. Je staat de hele dag in contact met de justitiabelen op de afdeling en bent mentor van een aantal van hen, je rapporteert zowel mondeling als schriftelijk je observaties en gemaakte afspraken m.b.t. de justitiabelen. Als lid van het multidisciplinaire team ben je dan ook nauw betrokken bij de begeleidingsvraag van de deelnemers van jouw afdeling. Kortom: jij  zorgt er mede voor dat de detentie van de deelnemer zo goed mogelijk verloopt.

Als senior FTW’er ben je ook verantwoordelijk voor de bevordering van de beroepshouding van je collega’s en de verhoging van het niveau van hun beroepsvaardigheden. Binnen het team regel je de dagelijkse gang van zaken om de continuïteit hiervan te waarborgen. Ga je bij ons aan de slag? Dan volg je in het eerste halfjaar de Basis Beroepsopleiding, waarin onder meer de disciplines en processen van de ISD-afdeling aan bod komen. Daarnaast is er binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen veel aandacht voor het up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van alle medewerkers.

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle is een zelfstandige vestiging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen. We kennen verschillende regimes voor zowel mannen als vrouwen, waaronder een huis van bewaring, een gevangenis, een afdeling voor stelselmatige daders, extra zorgvoorzieningen, een terroristenafdeling en een GHB-afdeling. Verder is er een penitentiair psychiatrisch centrum. Hier krijgen patiënten met psychiatrische problematiek de zorg en behandeling die gelijkwaardig is aan die in de geestelijke gezondheidszorg. In de inrichting werken ongeveer 580 medewerkers in verschillende functies. Vooral de afwisseling en maatschappelijke betrokkenheid spreekt mensen aan. Ook is er veel aandacht voor gezondheid en sporten. Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD).

De Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) is een voorziening voor veelplegers. Veelplegers hebben vaak bijzondere problematiek. Ze zijn verslaafd en/of hebben een psychiatrische stoornis en daarom zijn ze in de ISD het beste op hun plek. In de inrichting krijgen ze ook hulp die gericht is op hun stoornis en/of verslaving.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer F. de jonge, afdelingshoofd Leefafdeling 06-25660287

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie 08807-54321

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon