• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • ICT, Documentatie en Informatievoorziening
  • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 5 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DIV_20231031_11, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

Naast het functioneel beheer van onze documentmanagementapplicaties ook meedenken over de (door)ontwikkeling van onze informatiesystemen. Dat is wat jouw baan als senior functioneel beheerder in Den Haag zo uitdagend maakt. Je stapt in op het perfecte moment. Sinds begin dit jaar maken we namelijk gebruik van SIRIS, een nieuw zaaksysteem. Op dit moment zijn we volop bezig om een nieuwe procesgerichte werkwijze in te voeren. En daar kun jij aan bijdragen.
Ons team is dus in beweging. Samen brengen we de informatiehuishouding van zowel het ministerie van Economische Zaken als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in lijn met het nieuwe systeem. Ons doel? Dat SIRIS begin 2024 up-and-running is. Ook bereiden we ons voor op het implementeren van lifecyclemanagement. Jij krijgt alle ruimte om mee te denken over deze projecten. Extra leuk? Sinds kort werken we agile. In onze DevOps-teams kun je sparren met medewerkers van de ICT-leverancier DICTU en collega’s van de afdeling Digitale Informatievoorziening.
Ook draag je bij aan het functioneel beheer van onze andere applicaties, zoals SmartDocuments, Delphi, iBabs en Zoek en Vind. Je inventariseert wensen van de gebruikers en onderzoekt met je team of de wensen technisch en functioneel haalbaar en uitvoerbaar zijn. En heeft een klant een vraag of melding? Dan handel je die correct af of schakel je de juiste experts in.
Verder verstrek je rechten en autorisaties, bied je gebruikersondersteuning en voer je testen en configuraties uit. En houd je onze functioneel beheerprocessen in de gaten. Zie je een verbeteringsmogelijkheid? Jij geeft gevraagd en ongevraagd advies over vernieuwing. Voor kleinere projecten pak je zo nodig ook de rol van projectleider op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invoering van een grotere wijziging met impact voor de organisatie. Je gemaakte keuzes en de voortgang bespreek je met de opdrachtgever en stakeholders binnen de organisatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Functioneel Beheer en Regie.
Samen met een regisseur en zes collega-functioneel beheerders vorm je team Functioneel Beheer en Regie Documentmanagement, dat deel uitmaakt van de directie Informatievoorziening. Wat ons kenmerkt? Dat we hard werken goed weten te combineren met samen plezier hebben. En dat we (nieuwe) teamleden graag helpen en ondersteunen waar nodig. Zelfs als we elkaar niet op kantoor ontmoeten – omdat we deels thuiswerken – weten we elkaar te vinden om ideeën uit te wisselen en gouden tips te delen.

Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Klimaat en Groene Groei

Ministerie van Economische Zakenen
Het ministerie van Economische Zaken werkt samen met zijn partners aan een innovatief én ondernemend Nederland en een sterke, weerbare economie, die iedereen kansen biedt. Ondernemers en bedrijven moeten kunnen rekenen op een stabiel en voorspelbaar ondernemersklimaat. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven, consumenten en de omgeving.

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei
Het ministerie van Klimaat en Groene Groei werkt samen met zijn partners aan een schoner en sterker Nederland. Door te werken aan een klimaatneutrale samenleving en door te investeren in mensen, innovatie en duurzame energie. Zodat we de kansen kunnen pakken voor een duurzame toekomst en ervoor zorgen dat iedereen hieraan een bijdrage kan leveren. Nu én later.

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Johan Kuizenga, Manager Teammanager Functioneel Beheer & Regie

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Robbert Pronk, Senior adviseur recruitment 06-50019129

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Klimaat en Groene Groei nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon