Senior gebruikersondersteuner informatiehuishouding

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €2.881 - €4.070
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 6 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DB_20211015_9
 • Plaatsingsdatum 20 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een transparante overheid, dit actuele thema ligt onder meer door de kindertoeslagenaffaire onder een vergrootglas. Jij draagt er vanuit Den Haag dagelijks aan bij door beleid te ondersteunen en te faciliteren op gebied van Informatiehuishouding en enkele applicaties die daarvoor van belang van zijn. Dat doe je in de rol van senior gebruikersondersteuner informatiehuishouding. Mede dankzij jouw ondersteuning aan onze interne klant (beleidsdirecties of stafafdelingen), van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maak je het de samenleving en politiek makkelijk om aan overheidsinformatie te komen en kunnen wij, als ministeries, deze informatie snel en volledig terugvinden en gebruiken.

Jouw belangrijkste doel: de organisatie ondersteunen in het goed omgaan met overheidsinformatie en het verbeteren van het gebruik van ondersteunende systemen. Je bent in staat om de klant in beide ministeries adequaat te ondersteunen en te trainen in het gebruik van onze applicaties (eDocs, uWork, Delphi, iBabs). Je werkt daarnaast actief met collega’s toe naar de komst van een nieuw documentmanagementsysteem, DigiGov/Suite16 en doorleeft de nieuwe manier van werken die daarbij hoort. Daardoor sta je, naast de helpdesktaken, in nauw contact met jouw klanten binnen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Je monitort, signaleert en neemt het initiatief om, in samenwerking met onze adviseurs, acties te ondernemen om de informatiehuishouding te verbeteren en de bewustwording bij onze interne klant te vergroten. Je werkt samen met collega’s om passende producten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden die zowel aansluiten bij de processen als bijbehorende wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet, Wet open overheid en de Algemene verordening gegevensbescherming.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de inrichting van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is gekozen voor het motto: ‘twee ministeries, één (t)huis’. Daarbij delen de beide ministeries een aantal zaken, zoals de directie Bedrijfsvoering (DB). Onze directie werkt hard om deze ‘middenpositie’ goed vorm te geven, zowel op het terrein van de bedrijfsvoering voor de kerndepartementen als op het terrein van de concernverantwoordelijkheid voor alle LNV- en EZK-onderdelen in de uitvoering en in het toezicht. De uitdaging voor de komende jaren? Dit verder uitbouwen en bestendigen samen met de beide opdrachtgevers EZK en LNV.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit vijf afdelingen: Personeel en Organisatie, Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting, Planning en Control, Bureau Managementondersteuning en de POOL. In totaal werken er ongeveer vijfhonderd medewerkers.

Afdeling Digitale Informatievoorziening
Je maakt deel uit van de afdeling Digitale Informatievoorziening (DI) met in totaal ongeveer veertig collega’s. Een leuke en heel diverse afdeling waar we EZK en LNV op deskundige en proactieve wijze faciliteren en adviseren bij het vindbaar, toegankelijk en herleidbaar maken én houden van alle informatie. En we zien erop toe dat dit ook goed gebeurt. Zo voldoen we binnen de ministeries aan de wet- en regelgeving en dragen we samen bij aan een transparante en toegankelijke overheid voor de politiek en de burger. Onze afdeling wordt geleid door een manager en twee teamleiders.

We ontwikkelen ons als afdeling naar een kwaliteits- en kenniscentrum voor informatie(huishouding). Werken vanuit businesswaarde, data, integrale dienstverlening, innovatie, co-creatie en excellente kennisdrager zijn de kernbegrippen voor de verandering binnen de afdeling. Jij bouwt mee aan deze ontwikkeling en tegelijkertijd sta je met beide benen in het primaire proces.

In de dagelijkse praktijk werk je als senior gebruikersondersteuner Informatiehuishouding met achttal collega’s in ons Klantteam. De dagelijkse werkzaamheden vinden zowel op kantoor plaats als vanuit huis. Je werkt nauw samen met de collega’s die toegewezen zijn aan jouw doelgroep en voert sommige activiteiten zelfstandig uit. Je werkt samen met andere DI-collega’s en DB-collega’s (werkgroepen, domeinteams, projecten) en haalt input op en koppelt uitkomsten terug binnen het eigen team en het managementteam van DI.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. We versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers, en stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werkt het ministerie aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee dragen we bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stéphanie de Groot, Teamleider Digitale Informatievoorziening

06-55484081

Wenneke Kempenaar, Manager Digitale Informatievoorziening

06–29174760

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator Informatiebeveiliging en Privacy

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regisseur interdepartementaal programma Transparantie in Informatie

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Jurist bezwaar en beroep

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon