• Arnhem
 • Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 5 juli 2024 Nog 12 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51845, Plaatsingsdatum: 28 mei 2024

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Wij beschermen het recht van het kind én het recht van ouders hun kind zelf op te voeden en grijpen daarom niet zomaar in. Met het belang van het kind op nummer één zijn wij terughoudend wanneer het kan en daadkrachtig wanneer het moet.

Omdat ieder kind dat ernstige schade dreigt op te lopen het recht heeft veilig verder op te groeien. 

“Het doel van een multidisciplinair onderzoek is bepalen wat een gezin nodig heeft en hoe we dat kunnen realiseren.”

Bij de Raad voor de Kinderbescherming werken wij binnen onze onderzoeken in multidisciplinair verband samen met raadsonderzoekers en juristen, waarbij de gedragsdeskundige een vakinhoudelijke bijdrage levert vanuit orthopedagogische en psychologische wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen.

Je hebt als senior gedragsdeskundige een belangrijke ondersteunende en adviserende rol binnen de onderzoeken en neemt deel aan de besluitvorming. Daarnaast hou jij je bezig met de volgende taken:

 • Je voert diagnostische deelonderzoeken uit wanneer dit in het belang is van het raadsonderzoek
 • Je geeft advies en consultatie aan andere disciplines zowel binnen de RvdK als de keten (officier van justitie, rechter, psychiater, hulpverleners). De inhoud van de consultatie gaat veelal over complexe individuele en systemische problematiek, de samenhang en de verschillende risico’s die deze problematiek met zich meebrengt
 • Je draagt bij aan kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van de teams op locatie (individueel/ groepsverband)
 • Je draagt bij/ leest mee met de verslaglegging van raadsonderzoekers op inhoud en kwaliteit
 • Je bent sparringpartner voor raadsonderzoekers t.b.v. inhoudelijke casuïstiek
 • Je ondersteunt in spoedzaken (veiligheidskaders stellen, inhoudelijke toetsing, adviserend en ondersteunend t.b.v. raadsonderzoekers)
 • Je ondersteunt gesprekken met ouders en kinderen door het geven van psycho-educatie;
 • Je adviseert en beoordeelt bij de persoonlijkheidsonderzoeken die door de RvdK worden aangevraagd of zijn uitgevoerd door externe bureaus;
 • Je adviseert bij en beoordeelt verzoeken tot onderzoek (VTO)
 • Je levert een bijdrage aan kennisdeling met ketenpartners om de samenwerking te bevorderen en de professionaliteit van de keten te vergroten
 • Je levert een bijdrage aan methodiekontwikkeling, trainingen en beleidsontwikkelingen.

“Samen streven jullie ernaar om de veiligheid en rechten van kinderen zo goed mogelijk te beschermen.”

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werken we in zelforganiserende regioteams. Zelforganisatie geeft professionals de ruimte om in teamverband - binnen de teamopdracht - de beste keuzes te maken in het werk en voor het kind. Het zijn tenslotte de professionals die weten wat nodig is.
De teams hebben ruimte om deels zelf te bepalen hoe zij de werkzaamheden en team overstijgende activiteiten uit willen voeren. Er wordt hybride gewerkt, wat betekent dat de mogelijkheid er is om deels op de locatie Arnhem en deels thuis te werken. Hierbij is het werk leidend.
Bij de Raad voor de Kinderbescherming maak je als senior gedragsdeskundige niet alleen deel uit van een regioteam, maar ook van de vakgroep gedrags- en juridisch deskundigen.

Raad voor de Kinderbescherming

Kinderen hebben recht op een gezonde en stabiele ontwikkeling. Daar zetten medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming zich elke dag voor in. Wij beschermen het recht van het kind én het recht van ouders hun kind zelf op te voeden en grijpen daarom niet zomaar in.

Bij onze organisatie kun jij je talent inzetten om op te komen voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Daarvoor hebben wij de diverse talenten van al onze medewerkers nodig. We geloven dat verschillende perspectieven en achtergronden een verrijking zijn voor onze organisatie en het werk dat we doen. Bij ons is iedereen welkom. Ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, religieuze achtergrond en seksuele oriëntatie. Samen werken we voor kwetsbare kinderen in Nederland. Omdat ieder kind dat ernstige schade dreigt op te lopen het recht heeft veilig verder op te groeien.

Bij de Raad voor de Kinderbescherming werken we in zelforganiserende teams, verspreid over heel Nederland. Zelforganisatie geeft professionals zoals jij de ruimte om in teamverband - binnen de teamopdracht - de beste keuzes te maken in het werk en voor het kind. Je krijgt steun waar je dat nodig hebt. En de kans om te leren en je te ontwikkelen.

Onze organisatie is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je bij ons in dienst treedt, word je dus rijksambtenaar. Met bijpassende goede arbeidsvoorwaarden.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Francis Meskers

Solliciteren?

Raad voor de Kinderbescherming nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Gedragsdeskundige Rotterdam

Raad voor de Kinderbescherming
 • Rotterdam
 • Universitair oude stijl
  Universitair Master
  Master/doctoraal
  WO bachelor
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Raadsonderzoeker Utrecht

Raad voor de Kinderbescherming
 • Utrecht
 • HBO oude stijl
  HBO bachelor
  Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 9,schaal 10
  €3.091 - €4.921 (bruto)

Raadsonderzoeker Middelburg

Raad voor de Kinderbescherming
 • Middelburg
 • HBO oude stijl
  HBO bachelor
  Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 9,schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon