Senior governance auditor woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur NTB
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Volkshuisvesting
 • Reageren voor 9 juli
 • Vacaturenummer ILT-2021-0509
 • Plaatsingsdatum 31 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij governance inspecties staat vertrouwen in basis centraal. Jij stimuleert de bestuurders en de Raad van Commissarissen van woningcorporaties om hun verantwoordelijkheden te nemen. Je werkt vanuit huis en vanuit Utrecht.

Wat ga je doen als governance auditor woningcorporaties
Bij governance inspecties op woningcorporaties staat vertrouwen centraal. Tijdens deze inspecties beoordeel je de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht van woningcorporaties. Dit doe je met als basis het wettelijk vastgelegd kader. Als voorbereiding doe je een bureauonderzoek met als bronnen onder andere jaarstukken, accountantsrapporten, (investerings)begroting, zelfevaluatie, opgaven prognose en realisatie. Aan de hand van het toetsingskader en jouw voorbereiding ga je als toezichthouder in gesprek met de bestuurders en interne toezichthouders van woningcorporaties. Het gaat om de kwaliteit van de organisatie: doet de woningcorporatie de goede dingen en doen zij de goede dingen goed? Zowel het bureau onderzoek als de gesprekken zijn belangrijk en basis voor mogelijke vervolg.

Als senior governance auditor/senior inspecteur toezichthouder werk je samen in een groep en heb je een eigen portefeuille met corporaties die je risicogericht en integraal beoordeelt aan de hand van dossieronderzoek en waar nodig inspecties op locatie. Je richt je op governance, integriteit, rechtmatigheid en (financiële) continuïteit. Daarnaast word je als projectleider of projectlid ingezet bij projecten en onderzoeken. Met jouw kennis en ervaring lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de governance expertise bij de Autoriteit woningcorporaties.

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit?
In deze tijd krijg je een goed en grotendeels online inwerktraject waarbij je kennis maakt met de ILT en jouw collega’s. Binnen het team krijg je een buddy toegewezen die je inwerkt en bij wie je terecht kan met al jouw vragen.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO opleiding afgerond in in een sociaalwetenschappelijk, juridisch, economisch en/of bedrijfskundige richting.
 • Je hebt relevante werkervaring op gebied van organisaties, governance, gedrag en cultuur.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van de Woningwet, de woningcorporatiesector of (sociaal) vastgoed.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met toezicht en handhaving.

Naast de eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen…
Je bent een senior toezichthouder die complexe zaken makkelijk doorgrond en een doordacht oordeel vormt. Jij bent uitstekend in staat om creatieve oplossingen te bedenken en gedreven om zaken aan te pakken en op te lossen. Jij bent in staat om als extern toezichthouder bestuurders en leden van Raad van Commissarissen helder een vraagstuk toe te lichten, neemt de verantwoordelijkheid om een oordeel te geven en bent in staat risico’s te duiden. Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk. Je begrijpt dat verschillende stakeholders verschillende belangen hebben in een politiek-bestuurlijke organisatie. Je kunt hen op een functionele manier meenemen in jouw bevindingen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden, ervaringen en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. We zijn nieuwsgierig naar wat jij daar aan kan bijdragen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur NTB
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Heb je interesse? Je kan reageren op deze vacature tot 9 juli 2021.
 • Gesprekken vinden met enige regelmaat plaats in juni en juli.
 • De eerste gesprekken vinden online plaats via WebEx.
 • Als je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek vragen we je een e-assessment te maken. Dit is geen selectie-instrument, het rapport dat uit het assessment volgt is bedoeld als input voor het gesprek.
 • Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment en het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ambitie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is het, in het belang van de volkshuisvesting, bijdragen aan het vertrouwen in een goede taakuitoefening door woningcorporaties. Wij sturen programmatisch en multidisciplinair op het realiseren van dit maatschappelijke doel. Hierbij ligt onze focus op het toezicht op governance. We hebben als Aw zelf alle primaire bedrijfsfuncties in huis. Denk aan informatie verzamelen, informatie analyseren, vergunningverlening en toezicht houden. Continu streven we naar inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, risico’s en trends. We houden effectief toezicht, plegen slimme interventies en verlenen vergunningen. Daarnaast geven we signalen af richting zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de praktijk. Om ons werk optimaal te kunnen uitvoeren, werken we steeds intensiever samen met partners voor informatieverzameling en toezicht. De Aw bestaat uit de afdeling Informatie en programmering, de afdeling Vergunningverlening en de afdeling Toezicht met daaronder vallend 2 teams Toezicht.

Afdeling Toezicht en twee teams Toezicht
Toezicht houden op alle woningcorporaties, waarbij de focus op de governance ligt: dat is wat deze afdeling doet. Onze afdeling is verdeeld in 2 teams met beide als hoofdtaak het houden van toezicht. Wij doen dit mede op basis van het gezamenlijk beoordelingskader Autoriteit woningcorporaties-Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingscriteria en signalen, vastgelegd in een dashboard, wordt in het inspectieproces onderscheid gemaakt naar een basisonderzoek of een verdiepend onderzoek. Dit onderscheid helpt om de capaciteit per inspectie effectiever in te zetten. Het verdiepende onderzoek met meer capaciteit zetten we in bij de woningcorporaties met de hoogste risico’s.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pim Daalhuisen

06-50036048

José Meppelink

06-31104666

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicolien Eisenga

06-39834544

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur toezichthouder woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd informatie en programmering

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch auditor luchtvaart

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon